woensdag, oktober 05, 2005

Jongeren Iftar-maaltijd en jongeren debat

Op woensdag 26 oktober organiseren de stagiaires van OASE een jongeren-Iftarmaaltijd en aansluitend een jongerendebat ook voor niet-Moslim jongeren.

Ze beginnen met de maaltijd om 16.30 uur en het debat begint om 18.23 uur
Het belooft een leuke en actieve avond te worden.

Er wordt verwacht, dat de 75 plaatsen snel vol zijn. Toegang 50 cent. Opgave voor deelname is gewenst bij OASE, Leendert Verzijden, Van Meursstraat 1, tel 3961224.