woensdag, november 24, 2004

Grote opkomst publieke vergadering

Meer dan zestig mensen uit Spoorwijk kwamen gisteravond naar de publieke vergadering die door de bewonersorganisatie georganiseerd was. De bedoeling van deze avond was om een inventarisatie te maken van eventuele problemen en moeilijke situaties in de wijk. De grote meerderheid van de mensen die kwamen, waren afkomstig uit de nieuwbouw. Deze mensen wonen sinds kort in de wijk, maar lopen gezamenlijk tegen een groot aantal moeilijkheden aan.

Er zijn problemen met het huisvuil ophalen. In dit gedeelte van de wijk is er gekozen voor ondergrondse opslag. Het probleem is dat deze opslag snel verstopt blijkt te zitten, al gauw vol lijkt te zijn en een tijdje geleden een aantal weken niet geleegd werd. Dit gaf naast veel stankoverlast ook een stroom bekeuringen voor mensen die hun zak naast de opslag hadden neergezet. En het is maar de vraag of deze mensen na een bezwaarschrift hun geld ook werkelijk terugkrijgen.

Een ander probleem is de hoge energiekosten. In de nieuwbouw is er ook gekozen voor een nieuw systeem van verwarming; de warmtepomp, die voor veel opstart problemen, hele hoge energiekosten en andere moeilijkheden zorgt terwijl niemand er verantwoordelijkheid voor wil nemen. Dit geeft bij de nieuwe bewoners natuurlijk een hoop frustratie en zorg.

Daarnaast kwam er tijdens de avond nog een hele andere lijst van problemen uit de nieuwbouw te sprake zoals hondenpoep, inbraken in auto's en de parkeergarage die niet goed afsluit, hangjongeren en tegen de ramen voetballende kinderen , pleintjes die niet goed geveegd worden, te snel rijdende auto's door de straat, voortuinen die niet door bewoners zelf ingericht worden en door de gemeente zijn aangelegd als 'Belgische stoep'…

Uit de avond bleek dat de bewoners graag een gezamenlijk front willen maken om de problemen op te lossen. Hierin gaat de bewonersorganisatie hen bijstaan. Op dinsdagavond 7 en 14 december zijn er in het wijkcentrum de Wissel twee vervolgavonden gepland om samen met de bewoners van de nieuwbouw deze problemen verder in kaart te brengen en te inventariseren zodat we hopelijk met alle betrokkenen en de verantwoordelijke partijen tot een bevredigende oplossing kunnen komen.

Een uitgebreid van verslag van deze avond kunt u later op deze site bekijken.