zaterdag, september 12, 2015

Inloopbijeenkomst bouwkavels Laakhaven 23.09.2015 Laaktheater

Petroleumhaven
Artist impressie kavellocatie Petroleumhaven
Artist impressie kavellocatie Petroleumhaven
DH 03.09.2015 Op woensdag 23.09.2015 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om mee te denken over het plan voor de verkoop van kavels in de Petroleumhaven.
Luchtfoto Petroleumhaven
Luchtfoto Petroleumhaven
Bij de inloop kunt u elk moment binnenlopen om de plannen en tekeningen voor de kavels te bekijken. Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig die u een toelichting kunnen geven en aan wie u vragen kunt stellen. Er liggen eveneens formulieren waarop u uw reactie/suggestie kenbaar kunt maken.
Inloopbijeenkomst
 • Wanneer: woensdag 23 september 2015 tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt
 • Waar: Laaktheater, Ferrandweg 4T, Den Haag
Achtergrondinformatie;
Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van de Petroleumhaven. Deze locatie ligt vlakbij station Moerwijk en naast Laakhaven West. De stukken grond liggen aan de kant van de Waldorpstraat en Neherkade die allebei liggen aan de haven.
Op basis hiervan is een concept-plan gemaakt om de grond te gaan verkopen als zelfbouwkavels voor particulieren en bouwgroepen. Een deel van de kavels is ook geschikt voor ontwikkelaars of bedrijven om appartementen en bedrijfsruimtes te bouwen.
Op een zelfbouwkavel kan een particulier zelf een eigen huis (laten) bouwen. Dit tegen een aantrekkelijke prijs met weinig bouwregels en veel mogelijkheden. Met dit plan wil de gemeente een stimulans geven aan de woningmarkt en de vernieuwing van dit deel van Laakhavens tot een moderne, eigentijdse stadswijk waar mensen kunnen werken en wonen.
Luchtfoto Petroleumhaven
Diverse typen woningen en bedrijfsruimtes
Het plan gaat uit van in totaal 230 woningen/appartementen en verschillende bedrijfsunits. Dit door een mix van individuele kavels zoals kadewoningen, woon-/werkwoningen en bedrijfsruimtes met appartementen. Daarnaast zijn er grotere kavels voor twee woontorens, twee parkeergarages, twee appartementencomplexen met bedrijfsruimte. Hierbij zijn ook mogelijkheden voor bouwgroepen oftewel samenwerking van particulieren (Collectief Particulier Opdrachtgeverschap – CPO).
Op één van de kavels is ruimte voor de innovatieve prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ (gestapelde zelfbouw met voor elke verdieping een eigen ontwerp). De vele inzendingen hebben echter niet geleid tot een haalbaar plan. De gemeente onderzoekt momenteel hoe de bedoeling van de prijsvraag zoveel mogelijk alsnog op deze locatie toegepast kan worden.
Bovendien staat in het plan voor Petroleumhaven de aanleg van een voetgangers- en fietsbrug. Ook zijn er mogelijkheden voor een jachthaven voor pleziervaartuigen.
Besluitvorming en planning
Na de inloopbijeenkomst werkt de gemeente het concept-plan verder uit tot een definitief plan waarover het college van burgemeester en wethouders een besluit zal nemen in naar verwachting het 4e kwartaal 2015. Daarna wordt het plan uitgewerkt tot zogeheten kavelpaspoorten met bouwregels per kavel. Dit passend binnen het huidige bestemmingsplan. Vervolgens zal naar verwachting de verkoop starten in medio 2016.
Reageren op de plannen
Tot en met 1 november 2015 kunt u reageren op de plannen. Dit door het invullen van het onderstaande digitale reactieformulier.
Bewonersbrief
De omwonenden ontvangen circa twee weken voor de inloopbijeenkomst een uitnodigingsbrief per post.
Meer informatie
Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in het aanbod van kavels en klushuizen van de gemeente Den Haag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Nog meer informatie;
Artist impressie kavellocatie Petroleumhaven

Denk mee over 4 nieuwe zelfbouwlocaties

Geïnteresseerden kunnen tot 1 november 2015 hun mening geven.
09 september 2015 De gemeente Den Haag heeft 4 mogelijk nieuwe zelfbouwlocaties. Het zijn verschillende typen kavels voor de zelfbouw van woningen en een kluscomplex met diverse klusappartementen. Omwonenden en geïnteresseerden kunnen tot 1 november 2015 hun mening geven.
Het gaat o.a. om:
 • Petroleumhaven (die hiermee moet uitgroeien tot een nieuwe eigentijdse stadswijk met woningen en bedrijvigheid)
Op basis van de reacties besluit het college van burgemeester en wethouders of de locatie de verkoop ingaat en hoe het aanbod eruit ziet. Uniek aan dit project zijn:
 • de aantrekkelijke prijzen van de kavels en klushuizen
 • weinig bouwregels
 • volop mogelijkheden
Uw suggesties zijn welkom
In de tweede helft van september zijn er inloopbijeenkomsten over deze nieuwe beoogde locaties. Omwonenden ontvangen per post een uitnodiging. Meer informatie vindt u op  de website ikbouwindenhaag.nl en bij  ‘Meedenken locaties’. meedenken kan tot en met 1 november.
Start verkoop
 • Petroleumhaven: medio 2016
Ook bij een aantal nieuwe locaties waarop in het voorjaar gereageerd kon worden, is de verwachting dat nog in december dit jaar de verkoop start. Kijk voor meer informatie over zelfbouw in Den Haag op ikbouwindenhaag.nl.
Wonen en werken in Petroleumhaven
De locatie Petroleumhaven omvat een grootschalige ontwikkeling naast Laakhaven West.
Het plan gaat uit van in totaal 230 woningen/appartementen en verschillende bedrijfsunits. Dit door een mix van individuele kavels (kadewoningen, woon-/werkwoningen en bedrijfsruimtes met appartementen) en grotere eenheden (twee woontorens, twee parkeergarages, twee appartementencomplexen met bedrijfsruimte).
Op 1 van de kavels is ruimte voor de innovatieve prijsvraag ‘Bouwen Op Elkaar’ (gestapelde zelfbouw met voor elke verdieping een eigen ontwerp). De vele inzendingen hebben echter niet geleid tot een haalbaar plan. De gemeente onderzoekt momenteel hoe de bedoeling van de prijsvraag zoveel mogelijk alsnog op deze locatie toegepast kan worden.
Bovendien bestaat het plan voor Petroleumhaven uit de aanleg van een voetgangers- en fietsbrug. Ook zijn er mogelijkheden voor een jachthaven voor pleziervaartuigen.

Laakhavens ligt in stadsdeel Laak. Dit voormalig haven- en industriegebied ligt direct achter station Hollands Spoor. Het gebied wordt aan één kant begrensd door de spoorlijn en aan de andere kant door het water van de Laak.

Studenten hebben in de afgelopen jaren een nadrukkelijk stempel gedrukt op het gebied. De gemeente maakt ruim baan voor initiatiefnemers met plannen voor studentenwoningen in Laakhavens en het gebied van Hollands Spoor. Het aantal studenten in Den Haag is gegroeid naar zo’n 30.000 en er is een te kort aan woonruimte in de stad.
Laakhavens bestaat uit 3 gebieden:
 • Laakhaven West en Petroleumhaven
 • Laakhaven Centraal
 • Laakhaven Hollands Spoor
Laakhavens Magazine
Voor Laakhavens is een magazine dat de mogelijkheden en ontwikkelingen per gebied beschrijft.
Laakhavens Magazine ‘Get into the vibe!’ (bladerbare pdf, link naar externe website)
Laakhaven West en Petroleumhaven
Het gebied Laakhaven West en Petroleumhaven verandert de komende jaren in een moderne DSO. Ofwel een  eigentijdse stadswijk waar mensen kunnen werken en wonen. De sfeer van de haven blijft behouden en er komen tussen de 600 en 1.000 woningen. En er is ruimte voor ongeveer 30.000 vierkante meter aan bedrijfsruimte, voor middelgrote en kleine bedrijven, dienstverlening en horeca.
In 2012 is reedsgestart met de verkoop van kavels aan particulieren, ondernemers en kleine ontwikkelaars. Kijk voor meer informatie op ikbouwindenhaag.nl.
Er gebeurt al veel in het gebied. 
 • In de Calandstraat zijn een woontoren en een parkeergarage gebouwd.
 • Aan de Waldorpstraat komt een supermarkt met 20 woningen.
 • Tussen de 1ste van de Kunstraat en de Waldorpstraat komt een Mandirpark met 3 tempels voor 3 verschillende Hindoestaanse geloofsrichtingen.
 • Aan beide zijden van het Mandirpark komt een woontoren: de ‘White Nile’ met huurwoningen en de ‘Blue Nile’ met koopwoningen.
 • Het Pioniergebouw aan de Waldorpstraat op de hoek met de 1e van de Kunstraat is verbouwd tot studenteneenheden.
Openbare ruimte Laakhaven West
Historische accenten blijven behouden, zoals oude havenbestrating en 2 oude havenkranen. Nieuw te gebruiken materialen moeten wel passen bij deze sfeer. De gemeente heeft opdracht gegeven om een plan te maken voor de inrichting van de openbare ruimte. De groenvoorziening is hier een belangrijk onderdeel van.
Als 1e is de Waldorpstraat opnieuw ingericht. Er is een een 2-richtingen vrijliggend fietspad en een ventweg voor bedrijven aangelegd.
Het vroegere gebouw van de Rijks Automobiel Centrale (RAC) blijft behouden. De RAC-hallen krijgen een bijzondere rol in Laakhaven West.
Laakhaven Centraal
Dit deel van Laakhavens biedt ruimte aan de Megastores en diverse (winkel)bedrijven. De gemeente is met Megastores in gesprek over verbouw van een gedeelte van het gebouw tot wijkwinkelcentrum. Er komt dan een nieuw entree aan het Leeghwaterplein. De Waldorpstraat is een belangrijke doorgaande weg in Laakhavens. Ten noorden van deze straat in Laakhaven Centraal zijn in 2013 de DUWO-torens opgeleverd. De 2 torens van 70 meter hoog bieden woonruimte aan 602 studenten. In deze spoorstrook is nog ruimte voor bedrijven en wonen. Richting de Calandstraat tegenover de Megastores worden plannen gemaakt voor bedrijfsruimte en enkele woontorens.
Laakhaven Hollands Spoor
De afgelopen jaren is Laakhaven Hollands Spoor flink veranderd. Het gebied rond het Hollands Spoor ontwikkelt zich steeds meer tot het centrum van het Haagse studentenleven. In dit gebied zijn grote bedrijven en organisaties gevestigd. Naast de Haagse Hogeschool zijn dit bijvoorbeeld de Consumentenbond, het UWV, T-Mobile, Delta Lloyd en Bever Sport.
Rond het Leeghwaterplein en het het Leemansplein, 2 pleinen tussen de Waldorpstraat en de Cruquiuskade, is nog te bebouwen terrein. De gemeente wil deze terreinen gebruiken om er onder andere studentenwoningen, winkels en horeca te vestigen. Hierover is de gemeente in gesprek met ontwikkelaars.
Het station Hollands Spoor krijgt aan de kant van de Waldorpstraat een nieuwe en ruime entree. Kijk voor meer informatie op Ontwikkelingen rond station Holland Spoor.
Laakhavens goed bereikbaar
Het gebied is goed bereikbaar. Het ligt dichtbij station Hollands Spoor aan de ene en station Moerwijk aan de andere kant. De Centrumring loopt via de Neherkade en Calandstraat direct langs en door het gebied. De Neherkade wordt momenteel opnieuw ingericht. Kijk voor actuele informatie op www.denhaag.nl/bereikbaarheid

1 Comments:

Blogger Unknown said...

Wat wordt er met havenkranen gedaan? Of is er al iets mee gebeurt?

8:57 a.m.  

Een reactie posten

<< Home