woensdag, januari 25, 2023

Schaapherderstraat en Stuwstraat aangewezen als actiegebied om sloop en nieuwbouw mogelijk te maken

 

Actiegebied om sloop en nieuwbouw mogelijk te maken

Stuwstraat in Molenwijk
Stuwstraat in Molenwijk© Den Haag FM
Zowel de Schaapherderstraat in Spoorwijk als een deel van de Stuwstraat in Molenwijk zijn door het college aangewezen als 'actiegebied'. Daardoor kunnen huurders met voorrang op zoek naar een andere woning zodat de woningen in de straten vervangen kunnen worden. Dat geeft de mogelijkheid om de woningen te slopen en nieuwe woningen terug te bouwen.
'Ik heb weinig straten gezien die er zo slecht aan toe zijn als de Stuwstraat. Onmenselijk hoe Vestia hier mensen heeft laten wonen', zegt Lesley Arp van de SP. Die partij maakt zich al langer hard voor bewoners van de Stuwstraat en op haar verzoek werd het onderwerp woensdag besproken in een commissievergadering. De slechte staat van woningen in een deel van de Stuwstraat is 'reden om daar in te grijpen', zegt wethouder Martijn Balster (PvdA) in de commissievergadering.
In de Schaapherderstraat worden 211 sociale huurwoningen en drie bedrijfspanden vervangen door 211 sociale huurwoningen en 44 betaalbare koopwoningen. De planning is dat nieuwe woningen in juni 2026 worden opgeleverd. In de Stuwstraat zijn nu 42 huurwoningen en twee bedrijfsruimten te vinden, die moeten gesloopt worden om plaats te maken voor 59 sociale huurwoningen. 'Er komt nog uitwerking van de plannen.' Voor beide straten ligt een sociaal plan waar afspraken in staan voor herhuisvesting. 'In dat plan is een terugkeerregeling opgenomen', reageert Balster.

De SP had graag gezien dat de Trekweg ook was meegenomen in de plannen voor vernieuwing. Die aanpak moet in de versnelling, zei Balster. Er komt een klankbordgroep met bewoners om over plannen te spreken. 'Het lijkt zeer aannemelijk dat het ook daar gaat om sloop en nieuwbouw.'

Lees: Schaapherderstraat en Stuwstraat aangewezen als actiegebied om sloop en nieuwbouw mogelijk te maken 25.01.2023

Locatie: Schaapherderstraat e.o. - Google Maps

Amazonestraat

Schaapherderstraat

Jonathanstraat

Potgieterstraat

Oltmanstraat

Alberdinck Thijmstraat

Bericht - Woonnet Haaglanden (woonnet-haaglanden.nl)

vestia hofwonen - Google Zoeken

De splitsing van Vestia - Vestia

Homepage Vestia - Vestia

Onderwerpen | Vestia is opgesplitst in Hof Wonen, Hef Wonen en Stedelink | Home | Volkshuisvesting Nederland

vestia hofwonen schaapherder - Google Zoeken

https://www.vestia.nl/Media/c1f9630d-df36-48d2-95ac-64a10473d8c5/original/210317bewonerssamenvatting-schaapherderstraat-boekje--definitief.pdf/