vrijdag, maart 04, 2022

Weer een sloop/nieuwbouwproject in Spoorwijk van Vestia

 


Vanuit Haag Wonen is er de wens om in het nieuwbouwproject Haagse Hendrik te vergroenen.
Het gaat om de Jonathanstraat/Van Meursstraat/Schimmelweg/Dr. Schaepmanstraat.
Marije Winter is heel enthousiast en wil ook de bewoners verleiden om hun achtertuinen te onttegelen.
Maar wellicht ook de voortuintjes/geveltuintjes.
Hier vind je meer informatie over Haagse Hendrik: https://haagwonen.nl/haagsehendrik

Met Vestia hebben we afgelopen winter ook een geveltuinenactie uitgevoerd. Ook zij willen wel meewerken.
Een aantal woningen wordt gesloopt. Die staan op onderstaande kaart in rood aangegeven.
Daar willen we dus GEEN acties.


meer: Project - Schaapherderstraat - Vestia


Nieuwbouwwoningen aan de Schaapherderstraat 

Samen met de gemeente Den Haag werken we aan een nieuwbouwplan voor de Schaapherderstraat en omgeving, zodat de buurt straks weer mooi, beter en leefbaarder is. Dit betekent voldoende groen, schone straten, voldoende voorzieningen en goede woningen.

Sloop-nieuwbouw

De vernieuwing van de Schaapherderstraat en omgeving gaat over de sloop van 221 woningen en drie bedrijfsruimten. De aanpak is nodig omdat de woningen zijn verouderd en niet meer voldoen aan de eisen van deze tijd. Op dit moment werken we de nieuwbouwplannen verder uit.

De aanpak is een grote gebeurtenis voor de huidige bewoners. We vinden het belangrijk dat zij goed geïnformeerd zijn en begeleid worden tijdens het hele proces. Hieronder leest u meer over de stappen in het participatieproces.

Bewonersonderzoek 

Begin 2021 voerden we een bewonersonderzoek uit. De uitkomsten gaven ons een goed beeld van wat bewoners belangrijk vinden. Via het bewonersonderzoek deden we een oproep voor de klankbordgroep. Ruim vijftig bewoners meldden zich hiervoor aan. De belangrijkste resultaten vindt u hier. 

Klankbordgroep met straatvertegenwoordigers

In overleg hebben we besloten om met een delegatie van de klankbordgroep te overleggen. De delegatie bestaat uit één of meerdere vertegenwoordigers uit elke straat binnen het project, de zogeheten straatvertegenwoordigers. 

Zij blijven tot het einde van het project betrokken. We bespreken regelmatig de voortgang van het project zoals de planning, technische zaken en bewonersbegeleiding. De verslagen delen we met alle leden van de klankbordgroep.

Samen sociaal plan maken

Samen met de straatvertegenwoordigers maakten we een sociaal plan waarin de afspraken staan over de terugkeerregeling, bewonersbegeleiding en vergoedingen. Het sociaal plan leest u hier. 

Planning

Maart 2022

Verspreiden sociaal plan

Maart en april 2022

Op huisbezoek bij bewoners

Mei 2022

Extra spreekuren in Buurtkamer Spoorwijk

Juni en juli 2022

Urgentieverklaringen aanvragen bij de gemeente Den Haag

Tot en met juli 2023

Actiegebied en verhuizen met urgentieverklaring

De planning kan door omstandigheden altijd wijzigen. Via (nieuws)brieven houden we de bewoners op de hoogte van de ontwikkelingen.

Vragen en antwoorden 

Hier leest u de belangrijkste vragen en antwoorden over dit project.

 Heeft u een vraag?

Voor bewoners is er op donderdag van 14.00 tot 15.00 uur spreekuur in de Buurtkamer aan het Goeverneurplein. Of neem contact op met onze bewonersbegeleiders:

Anne-Marieke Olsthoorn en Dennis Salamat
schaapherderstraat@vestia.nl
of 088 – 124 24 24

Woningen in complex Schaapherderstraat

Alberdingk Thijmstraat 20 t/m 68
Amazonestraat 1 t/m 28
Hasebroekstraat 1 t/m 59
Jonathanstraat 1 t/m 57
Oltmansstraat 4-4a t/m 67-67a
Potgieterstraat 1 t/m 51
Schaapherderstraat 3 t/m 36