zaterdag, april 17, 2021

Leidt de gemeente Spoorwijk om de tuin?

De Toekomst van de Hobbytuinen aan de Schimmelweg Spoorwijk

Negen Politieke partijen uit de Haagse gemeenteraad vragen het college om het conflict tussen de gemeente en de Stichting Hobbytuinen Spoorwijk snel op te lossen. 

Volgens een bericht in AD Haagsche Courant zou de gemeente de huurovereenkomst met de stichting hebben opgezegd en zijn veel hobbytuinders daar verontwaardigd over. Peter Bos, raadslid van de Haagse Stadspartij: “Er is gedoe over de statuten van de stichting geweest. Maar kom op, dat moet gewoon op te lossen zijn. Ik hoop dat het college dit snel rechttrekt”.

Nino Davituliani van Hart voor Den Haag/Groep de Mos is verbaasd over de gang van zaken: “Als de gemeente een probleem heeft, moet duidelijk worden waarom abrupt de huurovereenkomst is opgezegd. Dit is geen nette manier om met stadsgenoten om te gaan, die nota bene zelf de boel financieren. Desnoods moet de gemeente maar mediation van buitenaf regelen om tot een oplossing te komen en daarmee een einde te maken aan de onrust rond deze prachtige tuinen.”Arjen Kapteijns, fractievoorzitter GroenLinks sluit zich hierbij aan: “De opstelling van de gemeente leidt tot veel onrust en emoties bij de tuinders en de vrijwilligers van deze mooie volkstuinen. Ik reken erop dat er snel een oplossing op”.

Hieronder de schriftelijke vragen van Haagse Stadspartij, Hart voor Den Haag/Groep de Mos, GroenLinks, SP, Islam Democraten, Partij voor de Dieren, NIDA, D66 en PvdA.

Schriftelijke vragen: Hobbytuinen Spoorwijk
Indieners: Peter Bos, Nino Davituliani, Arjen Kapteijns, Lesley Arp, Tahsin Çetinkaya, Robin Smit, Adeel Mahmood, Dennis Groenewold, Janneke Holman

Datum: 19 april 2021

Aan de voorzitter van de gemeenteraad,

Volgens berichten uit de media heeft de gemeente per 1 april jl. de huurovereenkomst tussen Stichting Hobbytuinen Schimmelweg en de gemeente Den Haag beëindigd.

Overeenkomstig art. 30 van het Reglement van Orde stellen wij de volgende vragen.

1.     Volgens de huurovereenkomst is sprake van een overeenkomst voor onbepaalde tijd die niet zo maar kan worden opgezegd. Is het juist dat de overeenkomst is opgezegd door het college en zo ja, wat is daarvan de reden en wat is de juridische grondslag?

2.     In het AD van 14 april 2021 is te lezen dat een besluit tot opzeggen van de huurovereenkomst volgens een woordvoerder van de gemeente zou zijn genomen nadat de gemeente ruim 3 jaar gesprekken heeft gevoerd met het bestuur. Tevens valt uit het artikel op te maken dat de gemeente diverse aangetekende brieven naar het bestuur heeft gestuurd, maar ook gesprekken heeft gevoerd met gebruikers van de tuintjes.

Kan het college een globale tijdlijn geven van de correspondentie (zowel mondeling als schriftelijk) die de gemeente de afgelopen drie jaar met zowel het bestuur als de gebruikers van de tuintjes heeft gevoerd? Kan het college eveneens ingaan op de inhoud van deze correspondentie?

3.     Klopt het dat er bij het college bezwaren leven omtrent de statuten van de stichting Hobbytuinen Schimmelweg? Zo ja, welke bezwaren zijn er precies?

4.     Is het juist dat vanuit de gemeente de wens is geuit om zitting te krijgen in het bestuur van de onafhankelijke stichting? Zo ja, graag een uitgebreide toelichting waarom dit nodig of zinvol wordt geacht en op basis van welke juridische grond.

5.     Is het college bereid om in overleg met de huidige gebruikers en de stichting tot een oplossing te komen? Zo nee, waarom niet?

6.     En als het overleg niet tot een oplossing leidt is het college dan bereid om mediation in te zetten? Zo nee, waarom niet?

7.     Kan het college garanderen dat de huidige gebruikers van de tuintjes kunnen blijven tuinieren? Zo nee, waarom niet?


Tuinders van de Hobbytuinen Schimmelweg maken zich zorgen om hun toekomst. Voorzitter Ramazan Odek (links) pikt het niet dat de huurovereenkomst is opgezegd. © Peter Franken

Paniek onder tuinders na stopzetten huur: ‘Waarom nu? Ze hebben hier jaren niet naar omgekeken’

AD 17.04.2021 Onder tientallen tuinders van de hobbytuin in de Haagse Spoorwijk is grote paniek uitgebroken. De gemeente heeft namelijk de huurovereenkomst opgezegd met de stichting die de volkstuintjes beheert. De Hagenaars vrezen dat de gemeente hun tuintjes wil afpakken. ,,We zijn hier net familie.’’

Het tuintjescomplex aan de Schimmelweg is deze morgens een oase van rust. De meeste mensen komen 's middags, vertellen zeven tuinders die wel aanwezig zijn. De Hagenaars, waarvan de meesten al jaren een tuintje hebben op deze plek, maken zich grote zorgen. 

Statuten

De gemeente heeft namelijk laten weten dat de overeenkomst met hun stichting per 1 april is opgezegd. Niemand weet waarom. Voorzitter Ramazan Odek van stichting Hobbytuinen Schimmelweg, die al vanaf 2004 verantwoordelijk is voor het beheer, is verontwaardigd. Hij vertelt dat de problemen zijn begonnen toen ambtenaren eisten dat de statuten van de stichting werden aangepast. De gemeente zou volgens hem ook een vertegenwoordiger in het bestuur willen hebben. 

Odek vindt dat de gemeente hiermee buiten haar boekje gaat. ,,Wij zijn een onafhankelijke stichting. De gemeente moet zich niet bemoeien met onze statuten.’’ Toch had hij de afgelopen maanden goede hoop er samen uit te komen met de gemeente. 

Oneindig

Maar dat blijkt dus niet het geval. De gemeente Den Haag laat weten dat het besluit om de huurovereenkomst op te zeggen, genomen is nadat de gemeente ruim drie jaar in gesprek is geweest met het bestuur over ‘signalen die de gemeente ontvangt over misstanden’. Daarnaast heeft het bestuur de statuten, zonder overleg met de gemeente, gewijzigd. Zo zou in de nieuwe statuten onder meer staan dat de bestuursleden oneindig zouden kunnen blijven zitten. 

,,De gemeente Den Haag kan zich hier niet in vinden en heeft de stichting meerdere malen, onder meer via aangetekende brieven, gevraagd hierover met ons in gesprek  te gaan en samen op zoek te gaan naar een oplossing. Hier is niet op gereageerd.’’ De gemeente zegt er alles aan te doen om ervoor te zorgen dat de tuinders niet de dupe worden van de huidige situatie. Zij is samen met hen en de bewonersorganisatie op zoek naar een nieuw bestuur. 

"Deze tuintjes zijn voor ons erg belangrijk. Hier kan ik lekker bezig zijn met mezelf en heb ik sociale contacten", aldus Iwa Bal.

Maar de meeste tuinders willen helemaal geen nieuw bestuur, benadrukken ze. Dat zouden ze in een gesprek met de gemeente ook hebben aangegeven. ,,Ik ben tevreden zoals het hier gaat. Wij hebben hier nooit problemen gehad’’, zegt er een. ,,We willen dat het blijft zoals het nu is’’, zegt een ander.

De tuinders maken zich grote zorgen over de toekomst, blijkt op het complex. ,,Deze tuintjes zijn voor ons erg belangrijk. Mijn zoon is in 2012 overleden. Hierdoor had ik veel stress. Ik heb zes jaar bij de psycholoog gelopen. Hier kan ik lekker bezig zijn met mezelf en heb ik sociale contacten. Zonder deze tuin zou ik helemaal gek worden’’, vertelt Iwa Bal.

Beweging

Ook Farouk Mohamed is erg gehecht aan de hobbytuinen. ,,Sociaal contact is voor mij heel belangrijk. We zijn hier net familie. Bovendien kom ik hier ook toe aan een beetje beweging, dus het is ook goed voor onze gezondheid.’’

Farouk Mohamed (linksachter): ,,We zijn hier net familie.'' Tuinder Iwa Bal (rechts) zou niet weten wat ze moet doen zonder haar tuintje. © Peter Franken

,,De gemeente heeft zes jaar niet naar deze plek omgekeken, waar komt dit nu ineens vandaan?’’, vraagt een andere tuinder. ,,Wat willen ze hier doen? Hebben ze misschien andere plannen voor dit terrein? Ik vind het een heel raar verhaal.’’

Geïnvesteerd

Het bestuur is niet van plan om zich te laten verjagen en heeft een advocaat in de arm genomen. Odek zegt dat de statuten destijds in overleg met een ambtenaar zijn gewijzigd. ,,Onze doelstellingen zijn ook gewoon hetzelfde gebleven.’’ De stichting, die geen subsidie krijgt van de gemeente, heeft volgens hem ook voor ruim 1,5 ton ton geïnvesteerd in de hobbytuinen. Er is onder meer een gebouw gebouwd, waar de leden bij elkaar komen. ,,Dat  zouden we dan moeten slopen.’’

Zie ook:  Genoeg geld voor nieuwe bijen Hobbytuinen Spoorwijk ingezameld


Huurders van de hobbytuinen Schimmelweg maken zich zorgen om de gemeentelijke plannen. © Peter Franken

Politiek wil oplossing voor hobbytuinen: ‘Geen nette manier om met stadsgenoten om te gaan’

AD 19.04.2021 Het besluit om de huurovereenkomst op te zeggen met de stichting die de hobbytuinen aan de Schimmelweg in de Haagse Spoorwijk beheert, moet worden teruggedraaid. Dat vindt een groot deel van de Haagse gemeenteraad. De zes partijen vragen het gemeentebestuur om het conflict snel te beëindigen. ,,Kom op, dit moet gewoon op te lossen zijn.’’

Vorige week bleek dat er grote onrust was onder tientallen hobbytuinders over het besluit van de gemeente. De huurders maken zich grote zorgen over de toekomst van hun tuintjes. Tussen de gemeente en de stichting is namelijk een conflict uitgebroken over de statuten. Den Haag zegt dat het bestuur die zonder overleg heeft gewijzigd. De onafhankelijke stichting, die niet gesubsidieerd wordt door de gemeente, vindt dat de gemeente daar niet over gaat. Ook zou de gemeente iemand in het bestuur willen hebben. Iets wat voor de stichting onbespreekbaar is.

De gemeente heeft nu per 1 april de huurovereenkomst met de stichting, die daar al vanaf 2004 de tuintjes beheert, opgezegd. Veel hobbytuinders zijn daar niet blij mee. Ook de Haagse Stadspartij is hier niet over te spreken. ,,Er is gedoe over de statuten van de stichting geweest. Maar kom op, dat moet gewoon op te lossen zijn. Ik hoop dat het college dit snel rechttrekt’’, zegt raadslid Peter Bos. 

Ook de andere grote oppositiepartij in de raad, Hart voor Den Haag, is verbaasd over de gang van zaken. Raadslid Nino Davituliani: ,,Als de gemeente een probleem heeft, moet duidelijk worden waarom abrupt de huurovereenkomst is opgezegd. Dit is geen nette manier om met stadsgenoten om te gaan, die nota bene zelf de boel financieren. Desnoods moet de gemeente maar mediation van buitenaf regelen om tot een oplossing te komen en daarmee een einde te maken aan de onrust rond deze prachtige tuinen.” 

De opstelling van de gemeente leidt tot veel onrust en emoties bij de tuinders en de vrijwilli­gers van deze mooie volkstui­nen, aldus Arjen Kapteijns.

GroenLinks sluit zich hierbij aan: ,,De opstelling van de gemeente leidt tot veel onrust en emoties bij de tuinders en de vrijwilligers van deze mooie volkstuinen. Ik reken erop dat er snel een oplossing komt’’, zegt fractievoorzitter Arjen Kapteijns. De drie raadsleden willen, net als hun collega’s van de SP, Islam Democraten en Partij voor de Dieren, weten wat de reden is voor het opzeggen van de overeenkomst voor onbepaalde tijd én wat de juridische grondslag is. 

Ze willen ook inzage in de gesprekken die de gemeente heeft gevoerd met het bestuur en de tuinders. Verder vragen de partijen welk probleem het college heeft met de statuten van de stichting en of het klopt dat vanuit de gemeente de wens is geuit om zitting te krijgen in het bestuur van de onafhankelijke stichting. Zij willen ook de garantie dat de huidige gebruikers kunnen blijven tuinieren.  

Andere plannen

Ook binnen de coalitie is er verbazing over het besluit en de argumenten van het gemeentebestuur. Het CDA wil onder meer weten waarom het college een nieuw bestuur wil bij deze stichting. Ook vragen de christendemocraten of er misschien andere plannen zijn met het terrein van deze hobbytuinen. Voorzitter Odek zegt dat de statuten in het verleden in overleg met een ambtenaar zijn gewijzigd. Raadslid Kavish Partiman wil weten of dat klopt, en als dat zo is waarom de gemeente dat nu dan als een probleem ziet. De tuinders moeten wat hem betreft zo snel mogelijk duidelijkheid krijgen, zodat de onrust weggenomen kan worden.

De gemeente heeft inmiddels via Facebook laten weten dat de gemeente geen andere plannen heeft met het terrein, zoals veel huurders vermoeden.