woensdag, maart 03, 2021

Werkzaamheden riolering Spoorwijk

 Gemeenteblad 2021, 56903 | Overheid.nl > OfficiĆ«le bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Informatie over Gemeenteblad 2021, 56903 | Overheid.nl > Officiƫle bekendmakingen (officielebekendmakingen.nl)

Jan van Beersstraat en omgeving: herinrichting

De Jan van Beersstraat en de straten eromheen worden opnieuw ingericht. De maximumsnelheid gaat van 50 naar 30 km per uur. Hierdoor worden de straten veiliger en verbetert de leefbaarheid. De gemeente combineert de herinrichting met het vervangen van het riool in Spoorwijk.

Het definitief ontwerp voor de nieuwe inrichting van de Jan van Beersstraat en omgeving is klaar. De werkzaamheden staan gepland voor het voorjaar van 2021 en duren naar verwachting 18 tot 21 maanden.

Wat gaat er gebeuren?

Lees meer over de:

Toekomstbeeld van de Jan van Beersstraat

Herinrichting Jan van Beersstraat en omgeving

 • De Jan van Beersstraat, Betsy Perkstraat, Ledeganckplein en delen van de Van Zeggelenlaan, Doctor Schaepmanstraat en Van Meursstraat worden opnieuw ingericht. In alle straten binnen het gebied gaat een maximale snelheid van 30 kilometer per uur gelden.
De werkzaamheden zijn:
 • Snelheidsremmende maatregelen, zoals gelijkwaardige kruispunten en verkeersdrempels.
 • Straten worden smaller.
 • Stoepen worden breder.
 • De hoeken van kruispunten krijgen bredere stoepen zodat parkeren hier niet meer kan.
 • De Jan van Beersstraat en het Ledeganckplein krijgen klinkers in plaats van asfalt. Dat past bij een 30 kilometer gebied.
 • Er komen duidelijke parkeerstroken.
 • Er komen zebrapaden rond de schoolzone bij het Ledeganckplein en bij de sportaccommodatie HVV Laakkwartier aan de Jan van Beersstraat.
 • De ruimte rondom de bushalte Ledeganckplein wordt opnieuw ingericht.
 • Bij de kruising Jan van Beersstraat en de De Genestetlaan komt een overgang van het asfalt (50 kilometer per uur) naar de klinkerbestrating (30 kilometer per uur) en een verkeersbord met de aanduiding 30 km.
 • Achter de bushalte Jan van Beersstraat komt een fietspad. Zo hebben fietsers en bussen geen last van elkaar.
 • Er komen aparte fietsoversteken bij de De Genestetlaan.
 • Een aantal bomen wordt gekapt of verplaatst. Op enkele plekken worden hiervoor nieuwe bomen geplant. Het pleintje en de stoep bij de Betsy Perkstraat en de Dr. Schaepmanstraat worden samengevoegd. Daar komt ruimte voor meer groen. Er komt ook meer groen aan de Jan van Beersstraat en op enkele straathoeken rond het Ledeganckplein.
 • Er komen nieuwe lantaarnpalen in de Jan van Beersstraat.
 • In de Betsy Perkstraat en aan de noordkant van het Ledeganckplein komen lantaarnpalen met ledverlichting.
 • De ondergrondse afvalcontainers bij de Betsy Perkstraat - Dr. Schaepmanstraat worden een paar meter verplaatst om ruimte te maken voor meer groen.

Riolering Spoorwijk

De gemeente gaat het riool in de Beetsstraat, Doctor Schaepmanstraat, Guido Gezellestraat, Hildebrandstraat, Hugo Verrieststraat, Jan Wapstraat, Kneppelhoutstraat, Oltmansstraat, Prudens van Duysestraat, Rosseelsstraat, Schimmelweg, Sinjeur Semeynsweg, Stastokstraat, Van Koetsveldstraat, Van Meursstraat en de Van Zeggelenlaan vervangen of opknappen.

Bij het vervangen van de riolering gaat telkens een deel van de straat helemaal open. De oude riolering wordt weggehaald en er komen nieuwe rioleringsbuizen. Ook de huisaansluitingen op gemeentegrond worden vernieuwd. De riolering in de Jan van Beersstraat, Hildebrandstraat en Van Zeggelenlaan ligt onder de stoep en wordt opgeknapt. De bomen in de straat kunnen blijven staan.

Door de werkzaamheden te combineren is het goedkoper en sneller en is er minder overlast.

Kaartje van het werkgebied. In paars de straten die opnieuw worden ingericht. In oranje de straten waar de riolering wordt vernieuwd

Als de rioolwerkzaamheden klaar zijn, verbetert de gemeente de verkeerssituatie in deze straten door:

 • Parkeervakken duidelijker aan te geven.
 • Op de hoeken van straten de stoepen breder te maken zodat voetgangers veiliger kunnen oversteken.
 • Smalle straten in te richten tot straten met 1 richtingsverkeer.

Planning

De werkzaamheden starten in het voorjaar van 2021. Tot die tijd werkt de gemeente het definitief ontwerp verder uit en bereidt ze de werkzaamheden voor. Bewoners ontvangen begin 2021 meer informatie over de uitvoering van de werkzaamheden

Vragen

Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar janvanbeersstraat-eo@denhaag.nl.

Zie ook: Voorlopig ontwerp Jan van Beersstraat (RIS303946)

 
999
999