woensdag, september 02, 2020

Wijkwandeling Spoorwijk en het Leefbaarheidsoverleg op dinsdag 8 september 2020

 Beste geadresseerde,

 

Graag nodig ik u uit voor de Wijkwandeling Spoorwijk en het Leefbaarheidsoverleg op dinsdag 8 september a.s.

De Wijkwandeling start zoals gewoonlijk om 18.30 uur, verzamelen bij de Wissel, Van Meursstraat 1b.

 

Met vriendelijke groeten,

 

Namens het bestuur van

Bewoners Organisatie Spoorwijk,

 

Trudy Hollander

Secretariaat

 

 

Aanwezig op dinsdag en donderdag, variabele tijden.

Bezoek alleen na telefonische afspraak.

 

NB : ons postadres is gewijzigd:

Postbus 16 600

2500 BP Den Haag

070 - 205 22 05

bos@spoorwijk.org


Voor Wijkwandeling en Leefbaarheidsoverleg Dinsdag 8 september 2020 De Wijkwandeling (verzamelen bij de Wissel, van Meursstraat 1 B) is van 18.30-19.30 uur 

 

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij bewoners worden uitgenodigd  verbeter- en aandachtspunten onder de aandacht te brengen. Deze worden onderweg genoteerd, in aanwezigheid van vertegenwoordigers van instanties en onder begeleiding van een van de bestuursleden.  U bent van harte welkom om mee te lopen en als dit niet lukt kunt u uw verbeterpunt per mail aan ons doorgeven (bos@spoorwijk.org). Heeft u een dringende melding dan kunt u bellen met de gemeente op 14070 of een melding doen via www.denhaag.nl 

 

Na de wandeling bent u van harte welkom om in de Wissel, eerste etage, kamer E,  het Leefbaarheidsoverleg om 19:30 uur bij te wonen. 

 

Agenda Leefbaarheidsoverleg: 

 

1. Opening en mededelingen door de voorzitter 

2. Mededelingen 

3. Nieuwe actiepunten 

4. Bespreking en vaststelling vorig verslag d.d. dinsdag 9 juni 2020 

5. Bespreking actielijst vorige keer 

6. Inbreng bewoners 

7. Inbreng organisatie / instanties 

8. Rondvraag en sluiting 


Met vriendelijke groet, 

Henny Koot Voorzitter Bewoners Organisatie Spoorwijk/Leefbaarheidsoverleg Spoorwijk  


00