donderdag, augustus 01, 2019

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam juli 2019


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte relatie,

Het was de afgelopen maand voor de tiende keer dat op het plein voor het Vadercentrum onze jaarlijkse barbecue op het programma stond. Intussen hebben wij daar ervaring mee, dus geen probleem met de voorbereiding, maar de buienradar werd zo ongeveer een week lang van bijna uur tot uur gevolgd. Het GELUK viel onze kant op. Ook dit jaar kon plan B in de kast blijven liggen. Een impressie van die middag vindt u in dit maandverslag.

Bilal Sahin

Juli 2019


In deze editie:
  • Werkbezoek van Minister Bruins
  • Uitreiking certificaten lassen
  • Opruimdag Laakkwartier
  • Jaarlijkse barbecue op het Jonckbloetplein
  • Afsluiting cursussen Nederlands, Engels en Spaans
  • Makreelvissen op de Noordzee
  • Beperkte opening Vadercentrum gedurende de vakantie-periode
  • Fijne vakantie

Werkbezoek van Minister Bruins

Vlak vóór het weekend van de laatste dagen van juni kreeg het Vadercentrum een telefoontje van het secretariaat van Minister Bruno Bruins (Ministerie VWS) met de mededeling dat de minister op maandag 1 juli een werkbezoek aan het Vadercentrum wilde brengen en van die gelegenheid gebruik maken om met bezoekers in dialoog te gaan over de nieuwe Donorwet.

Tijd om dat bezoek serieus voor te bereiden was er niet. Aan mensen die op vrijdag 28 juni in het Vadercentrum aanwezig waren werd het bezoek aangekondigd en toen was het afwachten voor welke buurtgenoten de nieuwe Donorwet interessant genoeg zou zijn om naar het Vadercentrum toe te komen.

Onze afwachtende houding bleek ongegrond. Tot onze verbazing was er geen stoel meer over en bleek dat de inwoners van het Laakkwartier vrij goed op de hoogte zijn dat er een nieuwe Donorwet aankomt. Een enkeling liet weten het nog binnen de familie te willen bespreken, maar er was een Imam naar het Vadercentrum toe gekomen om een gloeiend betoog vóór donatie te houden. Hij deed dat aan de hand van verzen in de Koran die zeggen dat wanneer je één mens hebt gered, je de hele wereld hebt gered.

Na afloop van de dialoog werd de minister in het Vadercentrum rondgeleid en is hem uitgelegd dat bezoekers eerst een hengel leren maken om in hun latere leven te kunnen vissen. Uitgezwaaid door onze stadsdeeldirecteur Hassan el Houari mochten wij op een zeer geslaagd werkbezoek terugkijken.

Uitreiking certificaten lassen  

In de periode april tot juli heeft onze las-docent Willem Verbruggen twee groepen lassen (MIG-MAG en Elektrisch) onder zijn hoede gehad. Op maandag 1 juli mochten 10 van de 13 leerlingen uit handen van de technisch directeur van de HTM, de heer Edwin Kouwenberg en Richard Alsemgeest een afsluitend certificaat ontvangen.

Met dank aan de HTM, die onze lascursussen volledig sponsort, zijn wij in staat cursisten deze opleiding aan te bieden. Sommigen gaan daardoor de uitkering uit en een betaalde baan in. Anderen willen zich verder ontwikkelen en een enkeling heeft al een betaalde baan, maar ziet de cursus als hobby.

Opruimdag Laakkwartier


Op donderdag 11 juli werden wijkbewoners aangemoedigd op zolders en in kelders te kijken of daar spullen staan waar ze vanaf willen. Het Jonckbloetplein werd verzamelplaats. Vrijwilligers van het Vadercentrum brachten een selectie aan. De Weggeefwinkel werd werkelijk overspoeld met spullen die nog goed een volgend leven aankunnen. Grofvuil werd netjes afgevoerd. We mogen terugkijken op niet alleen een succesvolle, maar zeker ook een heel gezellige en sociale actie. Buurtbewoners die elkaar nauwelijks kenden raakten met elkaar in gesprek en er werd meer ruimte in huis gecreëerd.

Jaarlijkse barbecue op het Jonckbloetplein  


Het was op zaterdag 13 juli dit jaar voor de tiende keer dat in samenwerking met Resto VanHarte de barbecues op het Jonckbloetplein werden gezet voor onze buurtbewoners.

In mijn openingswoord schreef ik al dat wij (voor de tiende keer) geluk met het weer hadden.

Het werd even gezellig als alle jaren ervoor en dat niet in de laatste plaats door inzet van een groot aantal vrijwilligers van het Vadercentrum, die van 's ochtends zeven uur tot 's avonds negen uur ervoor zorgden dat het Jonckbloetplein keurig netjes werd achtergelaten.

Afsluiting cursussen Nederlands, Engels en Spaans

Op dinsdag 16 juli werden door Peet de Graaf (directeur Xtra Welzijn) de cursussen Nederlands, Engels en Spaans met uitreiking van certificaten voor geslaagde cursisten afgesloten. De respectievelijke docenten Hélène, Nancy en Hannie kunnen met trots op het afgelopen studie-jaar terugkijken.

Het gaat in deze cursussen natuurlijk in de eerste plaats om een taal te leren, maar het sociale aspect van deze opleidingen is zeker van even groot belang. Iedere leerling heeft een eigen aanleiding om de cursus te volgen. Dat kan een behoefte tot verdere integratie zijn, maar ook om meer mensen te leren kennen òf gewoon een leuke hobby hebben. Al die aspecten tezamen laten aan het eind van de studieperiode een leuke vriendengroep zien.

De zomervakantie kan beginnen. Begin september gaan de cursussen weer van start met dezelfde inzet van dezelfde docenten, want een goed concept moet niet worden veranderd.

 Makreelvissen op de Noordzee 

Op woensdag 17 juli lag 's morgens om zeven uur een schip in de haven van Scheveningen op een groep vrijwilligers van het Vadercentrum te wachten. Het werd een prachtige dag. Een paar vrijwilligers zeggen dat het de mooiste dag van het jaar was. De vangst was uitstekend. Bij menig vrijwilliger ligt er genoeg Makreel in de vriezer voor de komende tijd.

Vrijwilligers die aan verschillende projecten werken kregen de gelegenheid collega-vrijwilligers beter te leren kennen. Teambuilding heeft zijn werk op die dag goed gedaan.

Beperkte opening Vadercentrum
 

Een paar jaar geleden zijn wij begonnen met heel voorzichtig een beperkte opening van het Vadercentrum gedurende de vakantie-periode in te stellen om te bekijken of daar behoefte aan is. Na een paar jaar experimenteren zien wij dat er steeds meer wijkbewoners in de zomer even aankomen om een 'bakkie te doen' en/of gewoon maar met iemand te praten. Wij houden geen specifieke openingstijden aan. Als er in de namiddag een paar mensen nog gezellig bij elkaar zitten, dan sluiten wij het Vadercentrum gewoon in overleg met die bezoekers.

De Weggeefwinkel is in de vakantie-periode eigenlijk gesloten, maar daar zijn iedere werkdag vrijwilligers bezig met het opruimen en weer netjes maken van de winkel. Iedere dag komen er donaties van goederen binnen en wanneer zich een calamiteit voordoet komt de Weggeefwinkel - ook in de zomerperiode - op volle sterkte in actie.

Fijne vakantie 

Ook voor het Vadercentrum breekt er een vakantie-periode aan. Alles mag een tandje minder en als het warm weer is gaan we niet verder dan de eerste versnelling. We kijken terug op het eerste deel van dit jaar met de vraag waar het beter zou kunnen en filosoferen wat voor ons uit over wat wij in het tweede deel van dit jaar zouden willen en kunnen gaan doen. Daarbij kunnen wij ook hulp van buiten onze kring van vrijwilligers gebruiken.

Heeft u suggesties òf kent u iemand die ons kan/wil helpen met ideeën aan te dragen? Wij horen ze graag.