woensdag, juli 03, 2019

Inloopavond herinrichting Jan van Beersstraat en omgeving


De Jan van Beersstraat wordt een 30 km/uur zone
Jan van Beersstraat en omgeving: inloopavond herinrichting
De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor de Jan van Beersstraat en omliggende straten. Het wordt een 30 km/uur gebied. Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid. Op woensdag 9 juli 2019 is er een inloopavond voor bewoners. U kunt de plannen inzien en vragen stellen aan medewerkers van de gemeente.
https://www.facebook.com/regiotvinfothuis/videos/1220709011442717/

Het gaat bij de herinrichting om (delen van) de Jan van Beersstraat, Betsy Perkstraat, Doctor Schaepmanstraat, Van Meursstraat en het Ledeganckplein in stadsdeel Laak.

Inloopavond
Wanneer: dinsdag 9 juli, 17.00 – 20.00 uur
Waar: HVV Laak, Jan van Beersstraat 69.
Tijdens de inloopavond kunt u het voorontwerp herinrichting inzien. Medewerkers van de gemeente zijn aanwezig voor een toelichting op de plannen. U kunt ook vragen stellen.
Zie ook: Jan van Beersstraat en omgeving: herinrichting

De Jan van Beersstraat en omliggende straten wordt een 30 km/uur-gebied.

Hierdoor verbetert de verkeersveiligheid en leefbaarheid. De gemeente heeft een voorlopig ontwerp gemaakt voor dit gebied.
Het gaat bij de herinrichting om (delen van) de Jan van Beersstraat, Betsy Perkstraat, Doctor Schaepmanstraat, Van Meursstraat en het Ledeganckplein.

Wat gaat er gebeuren?

De belangrijkste punten uit het voorlopig ontwerp:
 • Binnen het gebied geldt voor alle verkeer een maximale snelheid van 30 kilometer per uur.
 • Er komen snelheidsremmende maatregelen zoals gelijkwaardige kruispunten en verkeersdrempels.
 • Stoepen worden verbreed, zodat er voor voetgangers meer ruimte is.
 • De bestaande bomen blijven staan. Bij de parkeervakken aan de Dr. Schaepmanstraat worden 6 bomen gekapt of verplaatst. De gemeente zorgt voor meer groen aan het pleintje ter hoogte van de Betsy Perkstraat, aan de Jan van Beersstraat en op enkele hoeken van het Ledeganckplein.
 • Het aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
 • De bushalte ‘Ledeganckplein’ wordt opnieuw ingericht. Ter hoogte van de bushalte ‘Jan van Beersstraat’ aan De Genestetlaan komt een duidelijke overgang van 50 km/uur naar 30 km/uur. Het asfalt loopt over in straatstenen en er komt een verkeersbord met de aanduiding ‘30 km’.
 • Er komen nieuwe lantaarnpalen in de Jan van Beersstraat.
 • Om tijd, geld en overlast te besparen combineert de gemeente de herinrichting met rioleringswerkzaamheden in het gebied.
  • De riolering in de Jan van Beersstraat ligt onder de stoepen en wordt opgeknapt, zodat de bomen in de straat kunnen blijven staan. In de Betsy Perkstraat en het Ledeganckplein wordt de riolering vervangen. Dit geldt ook voor delen van de Van Zeggelenlaan, Doctor Schaepmanstraat en Van Meursstraat. Waar aan het riool wordt gewerkt, worden ook de huisaansluitingen vervangen.
Concept voorontwerp
Het concept voorontwerp voor de herinrichting van de Jan van Beersstraat en omgeving ligt tot en met 23 juli 2019 ter inzage. U kunt het concept voorontwerp vinden in de bestuurlijke stukken: Vrijgave voor inspraak voorontwerp Jan van Beersstraat en omgeving (RIS302622). Het concept voorontwerp ligt ook ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum.
Zienswijze
U kunt tot en met 23 juli 2019 reageren op het concept voorontwerp. Reageren kan door:
 • een e-mail te sturen naar janvanbeersstraat-eo@denhaag.nl
 • per post (postzegel niet nodig) aan:
  College van burgemeester en wethouders
  Antwoordnummer 1790
  2501 VC Den Haag,
  Onder vermelding van ‘Zienswijze herinrichting Jan van Beersstraat e.o’.
Planning na inspraak
De gemeente beoordeelt de ingezonden reacties en suggesties en geeft een advies mee aan het college van burgemeester en wethouders. Waarschijnlijk neemt het college het besluit over het voorontwerp in het najaar van 2019. Na dat besluit wordt het voorontwerp uitgewerkt tot een definitief ontwerp. De werkzaamheden starten in 2021.
Vragen
Heeft u vragen over dit project? Stuur dan een e-mail naar janvanbeersstraat-eo@denhaag.nl.

documenten;
Factsheet Herinrichting Jan van Beersstraat en omgeving
RIS302622 Vrijgave voor inspraak voorontwerp Jan van Beerstraat en omgeving
RIS302622 bijlage 1
RIS302622 bijlage 2
RIS302622 bijlage 3-4
RIS302622 bijlage zwart-wit_blad 1
RIS302622 bijlage zwart-wit blad 2
RIS302622 bijlage zwart-wit blad_3-4