maandag, april 01, 2019

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam april 2019
 
Bekijk deze email in uw browser

Geachte relatie,

De eerste dag van de maand maart was het Nationale Complimentendag. De mijne gingen naar alle vrijwilligers, die zich onbaatzuchtig inzetten. Naar schatting werkt één op de vier Nederlanders regelmatig als vrijwilliger voor een van de 100.000 officieel geregistreerde verenigingen, een van de 125.000 stichtingen of een van de ontelbare buurthuizen en sportverenigingen die Nederland rijk is.

Bilal Sahin

Februari 2019

In deze editie:
 • Nationale Mannenconferentie
 • Politiek debat
 • Jammer
 • Op naar nul euro
 • Hoe zit dat?
 • NL Doet
 • Een inkt-zwarte dag
 • Geen recht maar voorrecht
 • Subh Holi
 • Agenda

Nationale Mannenconferentie "Rolmodellen"

Op 5 maart organiseerde het Vadercentrum de Tweede Nationale Mannenconferentie met dit jaar 'Rolmodellen' als onderwerp. Zelf is het Vadercentrum ook een rolmodel. De Schilderswijk heeft daardoor sinds kort ook een Vadercentrum. Maar dat was niet de enige reden om deze conferentie te organiseren. We wilden vooral kijken naar de rol van mannen in hun omgeving: 'waar leven ze voor?' Een letterlijk bont gezelschap van ruim 100 bezoekers kwam op de conferentie af. Daarmee laat het Vadercentrum zien dat het mogelijk is om verbinding te leggen tussen alle interculturele rangen en standen.

De gemeente probeert dat ook, vertelde Mohamed el Achkar, directeur Publiekszaken van de gemeente Den Haag. Hij liet zien hoe hij vanuit persoonlijk leiderschap – zowel binnen zijn gezin als in het werk – het verschil maakt en rolmodel is. Ook voor de gemeente is het belangrijk om een afspiegeling van de maatschappij te zijn, zodat alle burgers zich er in herkennen. Dustin Gods (vormingswerker bij Centrum 16•22) liet zien hoe je jongens kunt helpen bij het vinden van hun identiteit op basis van rolmodellen. ‘Als je jezelf man noemt, moet je verantwoordelijkheid nemen'; veel jongens doen/kunnen dat (nog) niet en hebben daarom hulp vanuit hun omgeving nodig. Lauk Woltring, gedragsdeskundige en expert op het terrein van gedrag van jongens, betoogde dat het belangrijk is om echt contact te maken met onze kinderen. Daardoor ontwikkelen zij een reëel beeld van zichzelf en hun omgeving. Zonder een goed rolmodel zoeken jongeren het bij ‘makkelijke’ rolmodellen en zijn dan vatbaarder voor slechte invloeden. 'Een goede ouder geeft zijn kind kracht en is er niet op uit om macht over zijn kind uit te oefenen’.

Voor Rob Bruggeling is het Vadercentrum een rolmodel. Op de bodem van zijn bestaan kwam hij de Weggeefwinkel binnen, maar vond trots en eigenwaarde terug om zijn vleugels weer uit te kunnen slaan naar een betaalde baan als verkeersleider en coördinator. Jean Rucyahana kwam het Vadercentrum als stagiair via de Haagse Hogeschool binnen om er niet meer weg te gaan. Hij is jongerenwerker in Zoetermeer geworden.

Theatermaakster Rajae El Mouhandiz vertelde met veel warmte over haar zoektocht naar haar eigen vader. Zij raakte in gesprek met Marokkaanse vaders in het Vadercentrum, die haar aanmoedigden hem te gaan zoeken; een tocht die haar uiteindelijk tot haar vader leidde. Na interactieve workshops werd de middag afgesloten door schrijfster Mira Feticu met een column over de vader die ze eigenlijk liever niet had gehad omdat hij op veel manieren haar grenzen heeft overschreden. Geen goed rolmodel dus.

In het slotgesprek tussen de Haagse wethouder Kavita Parbhudayal en gespreksleider Stefan Wijers, gaf de wethouder aan dat ze van alle mannen in Den Haag verwacht dat ze zich inzetten voor hun omgeving. Daarom is ze blij met de rol van het Vadercentrum.

Politiek debat 


Op vrijdag 8 maart organiseerde het Vadercentrum samen met Armoedeplatform Delen Achter de Duinen een debatbijeenkomst rondom de verkiezingen voor de Provinciale Staten en Waterschappen. Zeven politieke partijen stuurden afgevaardigden en ook te kiezen personen voor ons Waterschap Delfland kwamen tussen onze wijkbewoners aan tafel zitten.

Gespreksleider Stefan Wijers verraste de kandidaten met de openingsvraag om niet de eigen kandidatuur, maar goede kwaliteiten van een kandidaat van een andere partij te benoemen. Uiteraard kregen de kandidaten later in het debat voldoende gelegenheid zichzelf te profileren.

Alle politiek actuele onderwerpen kwamen aan bod. Dat alles onder het genot van een door vrijwilligers gemaakt drie-gangen-dinee.

Jammer


Twintig sportieve vrijwilligers en bezoekers van het Vadercentrum stonden op zondag 10 maart te trappelen van ongeduld om de CPC Loop te gaan doen toen het bericht kwam dat de 41.000 klaarliggende medailles dit jaar vanwege slechte weersomstandigheden niet zullen worden uitgereikt. Ze worden gerecycled en de opbrengst gaat naar een goed doel. Het was een flinke domper, maar vastbesloten gaan de trainingen gewoon door om volgend jaar de tijd te lopen die onze groep voor dit jaar in gedachten had.

Op naar nul euro


Op 14 maart kwamen Julie Jelgerhuis en onze stadsdeeldirecteur Hassan Elhouari naar het Vadercentrum om alle vrijwilligers die tijdens oud-en-nieuw er mede voor hebben gezorgd dat het gezellig bleef in onze mooie wijk Laakkwartier, te bedanken voor ieders inzet. Ook waren er woorden van dank voor een goede samenwerking vanuit de politie-organisatie. Daar bleef het niet bij; alle vrijwilligers ontvingen een zaklampje met inscriptie Laak, waarna tot slot iedereen voor het eten werd uitgenodigd.

Jammer dat de gemeente in het Laakkwartier na oudejaarsavond voor € 14.000,- herstelwerkzaamheden moest verrichten. Daarmee zitten wij in Den Haag in de middenmoot, maar wij willen naar de top met nul euro schade volgende oudejaarsavond.

Hoe zit dat ??


Niet iedereen begrijpt hoe het mogelijk is dat wij op 20 maart de provinciale staten en de waterschappen gingen kiezen met doorwerking naar formatie van de Eerste Kamer. Een medewerker van Pro Demos kwam daar op donderdag-avond 14 maart meer duidelijkheid in verschaffen. Zijn toehoorders toonden veel interesse en daags daarna werd er in het Vadercentrum nog volop over gesproken.

 Met een groot vraagteken kwamen op 15 maart 30 Mbo-leerlingen Gezondheidszorg van het Mondriaan College èn 6 leerlingen van het Flora College uit Naaldwijk het Vadercentrum binnen. Maar dat vraagteken werd al heel snel een uitroepteken. Wat een sfeer! Lacht hier iedereen altijd?

De studenten van het Flora College gingen de werkplaats in en hebben zich daar prima vermaakt. Een groep studenten gezondheidszorg werkte in de Weggeefwinkel en zeggen er een goed gevoel aan te hebben overgehouden dat ze voor anderen iets konden betekenen.

Tot slot was er de groep studenten gezondheidszorg die 14 bezoekers van het Vadercentrum hebben geïnterviewd. Hen werd gevraagd daar iets over te schrijven met als resultaat dat ze aan het eind van de dag vijf bladzijden vol met ervaringen plus een samenvatting van de hele dag bij ons achter lieten. Veel te veel voor een maandverslag. Voor geïnteresseerden is dat document uiteraard beschikbaar.

Algemene conclusie van de studenten aan het eind van de dag:
'We zijn weer een ervaring rijker!'

Een inkt-zwarte dag 

Maandag 18 maart was het Vadercentrum rustig aan het opstarten toen opeens het vreselijke bericht binnen kwam dat er in Utrecht een schietpartij in een tram had plaatsgevonden.

Zoals in heel Nederland werd er die dag zo goed als niets gedaan. De hele dag werd het nieuws gevolgd en overheerste verdriet over de tragiek die Nederland heeft getroffen.

Geen recht, maar voorrecht

Dit jaar fungeerde het Vadercentrum voor het eerst als STEMBUREAU. Daarom was het een beetje spannend of onze wijkbewoners zouden weten dat ze ook in het Vadercentrum van hun democratische rechten gebruik konden maken.

Die vraag kon gelukkig snel worden beantwoord want bijna 500 wijkbewoners maakten op woensdag 20 maart bij ons gebruik van hun stemrecht. Bij telling bleek het landelijk beeld in het Laakkwartier te worden bevestigd.

Holi Phagwa 

Vroeg in de ochtend van vrijdag 22 maart was het al druk in de keuken van het Vadercentrum. Er moesten veel voorbereidingen worden getroffen omdat die avond Holi Phagwa in het Vadercentrum zou worden gevierd. Besprenkeld met heerlijke geuren en ontvangen met Indiase Chai ontvingen Hindoestaanse wijkbewoners de gasten in het Vadercentrum.

Pandit Wim Jaipal gaf uitleg over wat Holi Phagwa inhoudt. Het is niet alleen een lentefeest, maar ook wordt overwinning van het goede op het kwade gevierd. In zijn betoog benadrukte hij met voorbeelden dat wij toe moeten leven naar een wereld waarin met respect voor elkaars culturele en religieuze achtergronden, iedereen gelijk, maar niet hetzelfde is. Precies zoals ook niet alle vingers gelijk zijn, maar tezamen wel een hand vormen.

Er was meer dan genoeg heerlijk eten voor iedereen. Bovendien konden diegenen die dat wilden eten voor de volgende dag of dagen mee naar huis nemen. Omringd met live muziek werd de avond met een verrukkelijk dessert afgesloten.

Wij zeggen: Subh Holi en graag tot volgend jaar.

Agenda

Naast een 20-tal wekelijkse cursussen, taken die in de Weggeefwinkel moeten worden verricht en de werkzaamheden van de Buurtvaders en andere vrijwilligers hebben we ook in de komende weken weer bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt u hieronder lezen.
 1. Maandag 1 april, Repair Café Vadercentrum,
 2. Donderdag 4 april, in het kader van de Nacht van de Vrijwilliger worden in het Vadercentrum vanaf 18.00 uur verschillende workshops gehouden, zoals kleding maken, timmeren, lassen, koken en bakken,
 3. Donderdag 4 april, uitreiking las-certificaten,
 4. Dinsdag 9 en woensdag 10 april, voorstelling in het Theater aan het Spui van Citizen K over identiteit anno 2019. Beperkt aantal vrijkaarten is aan het Vadercentrum aangeboden. Kaarten bestellen via email b.sahin@mooiwelzijn.nl onder vermelding: Theater aan het Spui plus de datum waarop u naar de voorstelling toe wilt gaan,
 5. Donderdag 11 april, voorlichtingsbijeenkomst over solliciteren vanaf 17.30 uur,
 6. Vrijdag 12 april, tussen 10.00 en 15.00 uur; AEGON vrijwilligers komen het Vadercentrum/Weggeefwinkel met klussen helpen,
 7. Vrijdag 12 april, vanaf 17.00 uur. Dialoogbijeenkomst met een maaltijd voor 100 personen. Gasten zijn o.a. Hagenaars vanuit de wijkgemeente Den Haag-west van de Protestantse Kerk in Den Haag (PKN), gesitueerd in stadsdeel Segbroek. Aanmelden verplicht !
 8. Donderdag 18 april, Repair Café Vadercentrum,
 9. Donderdag 18 april, 19.00 uur, voorlichtingsbijeenkomst door Dokters van de Wereld over gezondheidszorg van ongedocumenteerden,
 10. Vrijdag 19 april, vanaf 17.00 uur. In samenwerking met ProDemos: vrijheidscollege van Natascha van Weezel, met een maaltijd. 80 à 100 gasten. Aanmelden verplicht !
 11. Zondag 21 april, staan tussen 11.00 en 14.00 uur de deuren van het Vadercentrum open voor een Paasbrunch. Aanmelden verplicht !
 12. Donderdag 2 mei, Een voorlichtingsbijeenkomst wordt verzorgd door ProDemos over de "Europese Parlementsverkiezingen 2019”.  Het begint om 19.00 uur.
 13. Vrijdag 3 mei,  aanvang is 17.00 uur. Debat over verkiezingen Europees Parlement. Ook hier maximaal 100 personen en aanmelden verplicht.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden:
http://www.haagsevaders.nl/site/index.php/cursussen/