zondag, juli 01, 2018

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam juni 2018


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte relatie,

Af en toe ben ik zó enthousiast over wat er in het Vadercentrum gebeurt dat ik het niet na kan laten veel met u te delen. Ook in de maand juni waren er weer legio activiteiten waarover ik zou kunnen berichten, maar ik ga er voor kiezen het maandverslag van het Vadercentrum enigszins te beperken tot (soms spontane) iets meer specifieke gebeurtenissen.

Daarmee wil ik voorkomen dat ons maandverslag te omvangrijk wordt om het even door te nemen.

Bilal Sahin

Juni 2018

In deze editie:
 • Buurt-barbecue
 • Ramadan Iftar
 • Feestelijke viering 145 jaar Hindoestaanse immigratie
 • Dialoogbijeenkomst “je vrij voelen”
 • Nacht van de Vluchteling
 • Repair Café Vadercentrum
 • Voorlichtingsbijeenkomst “mijn pensioen”
 • Hemelvaart en Pinksteren
 • Grote dialoogbijeenkomst over LHBTQI
 • Cadeautje voor bezoekers van de Weggeefwinkel
 • Agenda

Buurt-barbecue


Dit jaar was het Wethouder Bert van Alphen, die op zaterdag 23 juni de negende buurt-barbecue van het Vadercentrum opende. Ook dit jaar waren de weergoden met ons en konden wij in samenwerking met Resto VanHarte en met hulp van plaatselijke ondernemers en sponsors het plein voor onze deur klaarmaken om ongeveer duizend buren te ontvangen.

De leeftijd van onze gasten liep uiteen van baby tot en met rond de negentig jaren.

Er werden vele talen gesproken, maar er was geen sprake van een Babylonische spraakverwarring.

Rond de duizend mensen werden van een heerlijke maaltijd voorzien. Bij de bar kon uit verschillende heerlijke drankjes een keuze worden gemaakt.

Het Laakkwartier slaagde er ook dit jaar weer in om zonder ook maar één wanklank elkaar te ontmoeten, te eten, te dansen en te zingen als afsluiting van het activiteitenjaar.

Voor wat ons betreft kan de zomer beginnen; een mooie tijd om verder na te denken over onze bijdrage aan de maatschappij.

Ramadan Iftar


Geheel spontaan kwam daags tevoren het plannetje op tafel om op vrijdag 1 juni een Iftar maaltijd te organiseren. Iftar is het gerecht dat gedurende de vastenmaand ramadan direct na zonsondergang door moslims wordt genuttigd.
 Als spreker werd de imam Rafik Naji uitgenodigd, die in zijn preek benadrukte dat speciaal in de maand Ramadan wordt geleerd om geduldig te zijn. Geduld bij zowel vóór- als tegenspoed.
Het bijzondere aan deze avond was dat in de praktijk werd bevestigd dat er alleen met samenwerking prestaties kunnen worden neergezet.

Feestelijke viering 145 jaar Hindoestaanse Immigratie 

Het was een drukte van belang, vrijdagnamiddag de 8e juni in het Vadercentrum ADAM. Feestgedruis en verwachtingsvolle, goedgehumeurde bezoekers die samen kwamen herdenken dat het 145 jaar geleden is dat de Hindoestaanse gemeenschap zich vestigde èn nestelde in de Hollandse samenleving. Geen stoel was onbezet ! Het aantal aanmeldingen voor deze middag was zelfs zó groot, dat gastheer Bilal Sahin in zijn welkomstwoordje moest vragen of degenen die nú aanwezig zijn, vólgend jaar hun plaatsje aan anderen willen afstaan, zodat die óók eens aan de beurt komen …. Hoe geslaagd is een bijeenkomst dan al bij voorbaat !

Als púúr Hollands ‘kaaskopje’ heb ik in de loop der jaren ervaren dat féést voor mensen waarvan de ‘wortels’ liggen in ongeacht welk ander land dan in het ‘koude, ietwat gereserveerde’ Noordwest Europa ècht FEEST betekent. Tijdens de viering van 145 jaar Hindoestaanse immigratie was dat dan ook niet anders ! De koks hadden weer geweldig hun best gedaan. We konden onze bordjes opscheppen en smullen. Er was muziek voor de vrolijke noot en een ijsje ‘toe’.

Vanzelfsprekend kon bij deze herdenking een serieus moment - een terugblik op 145 jaar Hindoestanen in Nederland - niet ontbreken. Daar werd aan de hand van een zogenaamde ‘power point’ presentatie uitvoerig aandacht aan besteed door de hoofdspreker, die aan zijn verhaal allerhande persoonlijke ervaringen toevoegde.
Conclusie: de migratiegolf van Hindoestanen naar Nederland, na november 1975 toen in Suriname de onafhankelijkheid was uitgeroepen, is bijna geruisloos verlopen en het culturele erfgoed is goed bewaard gebleven; soms zelfs verrijkt met nieuwe elementen.

Het zit wel goed met het ‘afscheidscadeau’ dat de kortgeleden vertrokken wethouder Baldewsingh op zijn wensenlijstje had staan, n.l. “de Hindoestaanse cultuur over te dragen aan volgende generaties” !

Dialoogbijeenkomst "je vrij voelen"


Dinsdag 11 juni jl. hebben we weer mooie dialogen gehad, deze keer rondom het thema: Je vrij voelen… Is het vanzelfsprekend om je vrij te voelen? Tijd om op onderzoek te gaan in een dialoog.

Bij de kennismaking bleek de diversiteit van invalshoeken al. Je vrij voelen kan in het ene land of cultuur erg verschillen met het andere. En wie bepaalt nu eigenlijk de grenzen bijvoorbeeld van landen en stel je eens voor dat die er niet meer waren? En hoe werkt het met onze innerlijke beleving van je vrij voelen en de beperkingen die we onszelf opleggen?

Tijdens het delen van ervaringen kwamen de praktische voorbeelden van je vrij voelen naar voren. Zo vertelde een deelnemer over zijn dochter en dat ze bang was van de hond van de buurman. De vrijheid die ene neemt, kan beperkend uitwerken voor de vrijheid van anderen. Ook kwamen we er achter dat kennis of scholing voor meer vrijheid kan zorgen; dat geld verdienen je vrijheid in het leven vergroot en dat minder stress ook zorgt dat je je meer vrij voelt.

Bij de vraag hoe kunnen we ons meer vrij voelen met alle beperkingen die we ervaren, ontstond het inzicht dat het accepteren dat dingen zijn zoals ze zijn, je rust en meer vrijheid geven. Mooi om elkaar zo te herkennen in elkaars verhalen gaf een van de deelnemers terug.

We zien uit naar de volgende dialoogbijeenkomst in september, dan onderzoeken we: je gelijkwaardig voelen. We wensen jullie een fijne zomer!
Betty van der Zande & Wendy Meijer van Dialoog in Den Haag
Dialoog in Den Haag is een samenwerkingsverband van diverse organisaties in Den Haag.

Nacht van de vluchteling 

Van zaterdag 16 op zondag 17 juni vond dit jaar voor de negende keer de Nacht van de Vluchteling plaats. Mensen lopen die nacht 40 km en vertrekken om 12.00 uur in de nacht vanuit verschillende steden. Met de sponsorloop zamelen de lopers geld in voor noodhulp aan vluchtelingen wereldwijd.

Even na vier uur in de ochtend van zondag 17 juni kwamen de bus van het Vadercentrum en twee particuliere auto's van vrijwilligers het terrein van Voetbalvereniging Wilhelmus oprijden. Het is de laatste stempelpost in de route Rotterdam  Den Haag.

Er werd een stand ingericht waar muntthee op de lopers wachtte; een koekje bij de ingang/uitgang aangeboden en één van onze vrijwilligers zorgde voor live muziek. Dat alles werd ook dit jaar weer door zowel de lopers als ook door de organisatie van Nacht van de Vluchteling gewaardeerd.

De Nacht van de Vluchteling bracht dit jaar ruim € 16,6 miljoen op.

Repair Café Vadercentrum 

Al onze projecten zijn ons even lief, maar ons Repair Café kunnen wij zonder moeite wel héél succesvol noemen. Het is daarom dat wij deze maand de vrijwilligers van het Repair Café in het  zonnetje zetten.
Repair Café geeft altijd veel gezelligheid in het Vadercentrum. Al zeker een uur tevoren komen mensen vol verwachting met van alles en nog wat binnen. We zeggen wel eens dat onze vrijwilligers kunnen toveren, maar het komt ook voor dat er spullen binnen worden gebracht waar zelfs onze vrijwilligers niets meer mee kunnen.
Het is altijd leuk te zien als mensen met een brede glimlach Repair Café verlaten. Hun fiets, magnetron, naaimachine, radio of radio-cassette doet het weer. De klok geeft de tijd weer aan. Broeken zijn vermaakt, gordijnen omgezoomd en kleding vanuit de Weggeefwinkel werd passend gemaakt.
Aan de Weggeefwinkel aangeboden elektrische spullen gaan ook altijd even door de handen van de vrijwilligers van Repair Café om veiligheid bij gebruik te kunnen waarborgen.
Onze bezoekers blij, het milieu blij en wij blij met onze vrijwilligers.

Mijn pensioen 

Het was nog maar de vraag wie er op donderdag-avond 21 juni naar het Vadercentrum zou komen. Er was immers voetbal op de TV en de lezing ging over pensioen. Kennelijk was nieuwsgierigheid toch geprikkeld, want er zaten ongeveer veertig mensen, die over pensioen iets meer wilden weten.
Pensioen-opbouw zit ingewikkeld in elkaar, maar de grote lijnen ervan werden door een delegatie van de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank heel duidelijk uitgelegd. Hoewel het onderwerp saai is werd het een gezellige en leerzame avond.
Zelfs wanneer de omstandigheden van mensen met elkaar vergeleken kunnen worden betekent dat nog niet dat men van hetzelfde pensioen-bedrag mag uitgaan.
Voor een individuele pensioen-berekening, maar ook voor alle andere financiële kwesties, kan een persoonlijke afspraak worden gemaakt bij de Helpdesk Geldzaken van de Gemeente Den Haag, die óók in het Vadercentrum zit.

Hemelvaart en Pinksteren 

Op vrijdag 22 juni kwam Maria Opgelder naar het Vadercentrum om de leiding op zich te nemen voor de dialoog over de Christelijke feestdagen Hemelvaart en Pinksteren. Er werd uitleg gegeven over hetgeen in het Christendom op Hemelvaartsdag en met Pinksteren wordt herdacht.

Het is niet zo als bij Kerstmis dat voor Pasen, Hemelvaart en Pinksteren vaste kalenderdagen bestaan. Pasen valt op de eerste zondag na de eerste volle maan op of na het begin van de lente (21 maart). Pinksteren is 7 weken na Pasen en Hemelvaart tien dagen vóór Pinksteren.

Ook het Christendom kent vele stromingen. Een aantal ervan kwam naar aanleiding van vragen vanuit onze bezoekers ter sprake. Maria Opgelder zou nog eens naar het Vadercentrum terug moeten komen omdat bleek dat er nog heel veel vragen zijn om te beantwoorden.

Cadeautje voor de bezoekers van de Weggeefwinkel 

Reshare Store is een hippe tweedehands kledingwinkel voor mensen met een smalle beurs en voor mensen die duurzaam shoppen.
Het is een eigentijdse winkel dicht bij het hart van het Leger des Heils. De winkel biedt bovendien een werkplek voor vrijwilligers en mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt.
Rebekka Koot is floormanager van de winkel in Den Haag aan de Paviljoensgracht. Ze mocht het Vadercentrum ten behoeve van klanten van de Weggeefwinkel namens het Leger des Heils 300 cadeaubonnen, elk ter waarde van € 10,- aanbieden.

Grote dialoogbijeenkomst over LHBTQI 

Op vrijdag 29 Juni toont het Vadercentrum de foto-expositie #MyLGBTQLife. De expositie bestaat uit fotoportretten en persoonlijke verhalen van LHBTQI Hagenezen. Deze lange afkorting staat voor: lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender, queer en intersekse. Er is immers in de samenleving zoveel diversiteit die nauwelijks zichtbaar is óf die wordt weggezet als een stereotype. The Hang Out 070 vindt dat het tijd is om te laten zien hoe divers LHBTQI’s zijn. Zo wordt Den Haag een plek waar je nóg meer jezelf kan zijn.
De tentoonstelling wordt afgesloten met een Dialoogtafel, waarbij ruim 70 buurtgenoten en aanwezigen met elkaar in gesprek zijn gegaan, onder het genot van een lekkere maaltijd. Kortom het was genieten van de mooie foto's, een lekkere maaltijd, mooie ervaringsverhalen en de goede gesprekken. Een aanrader voor de volgende keer.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden:
http://haagsevaders.nl/agenda/cursussen/