zondag, februari 18, 2018

Stadsdeelbijeenkomst Laak dinsdag 6 maart 2018

Beste bewoners, organisaties en partners,

Hierbij nodig ik u graag uit voor de stadsdeelbijeenkomst op dinsdag 6 maart 2018 a.s. van 18.00 - 20.30 uur bij Johan de Wittschool, aan de Capadosestraat 25 2523 AB Den Haag.

Bij de laatste bijeenkomst in september 2017 hebben wij met u gesproken over de thema’s die volgens u meer aandacht verdienen in Laak. Ook hebben we concrete acties en ideeën voor het verbeteren van de sociale en fysieke leefbaarheid opgehaald.

Deze waardevolle input hebben we gebruikt om het Wijkprogramma te herijken en om te komen tot een concreet Uitvoeringsplan 2018.

We willen deze plannen graag met u delen en toelichten.

Als bijlage is de Herijking wijkprogramma’s van Laak toegevoegd. Het uitvoeringsplan 2018 wordt u later toegestuurd.
->> Herijking wijkprogramma's Laak
Programma:
17.30 – 18.45 uur: Inloop en een voorjaarsmaaltijd
18.45 – 19.00 uur: Welkom en inleiding door stadsdeeldirecteur Laak Hassan el Houari
19.00 – 20.00 uur: Interactief programma met themakraampjes
20.00 – 20.30 uur: Napraten en borrel
Aanmelding
U kunt zich tot en met woensdag 28 februari aanmelden door een e-mail te sturen aan laak@denhaag.nl. Kunt u i.v.m. de catering aangeven met hoeveel personen u komt en of u een hapje mee eet?
Ik hoop u graag te zien op dinsdag 6 maart!
Met vriendelijke groet,
Stadsdeeldirecteur Laak
Hassan el Houari