vrijdag, december 01, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam november 2017

 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

De maand november ligt al weer achter ons en gewoontegetrouw komen wij even bij u langs om bijzonderheden te vertellen, die in het Vadercentrum hebben plaatsgevonden.
Dit keer kijken wij ook vooruit, want op vrijdag 15 december zal er in het Vadercentrum een wensboom worden geplaatst.

Tot en met Eerste Kerstdag worden bezoekers van het Vadercentrum uitgenodigd met naam of anoniem zijn/haar wens of wensen in de wensboom te hangen. Wanneer het u niet mogelijk is persoonlijk naar het Jonckbloetplein te komen; een wens insturen per post/email kan ook. Wij zorgen er dan voor dat ook uw wens in de boom terecht gaat komen.
Ik wens u, namens alle vrijwilligers, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

November 2017


In deze editie:
 • Theatervoorstelling “Vrouw Overboord”
 • Jong geleerd
 • De toekomst van Europa
 • Kleurrijk Anders Laak
 • Voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsuitbuiting en mensenhandel
 • Helpdesk Geldzaken
 • Repair Café Vadercentrum
 • Avond rondom levensverhaal
 • Sinterklaasfeest
 • Agenda

Theatervoorstelling "Vrouw Overboord"

Op zaterdag 11 november zijn wij met 30 personen naar de voorstelling “Vrouw Overboord” gegaan. De voorstelling was te zien in het Laaktheater.

In de voorstelling “Vrouw Overboord” gaat een groep buurtbewoners op de reis van hun leven. Vertrekken is niet altijd makkelijk en op reis zijn ook niet. Maar wat kan je nou echt gebeuren? Als je elkaar maar hebt!
We hebben genoten van deze mooie voorstelling die door de buurtbewoners is gespeeld. We danken het Laaktheater hartelijk dat zij dit voor ons mogelijk hebben gemaakt.

Jong geleerd......


Op donderdagmiddag 16 november kwamen veertig enthousiaste leerlingen van basisschool 'de Horizon' met twee docenten het Vadercentrum binnen om samen met vrijwilligers van het Vadercentrum ín de eerste kunstworkshop dertig cajóns te bouwen en te beschilderen.
Een cajón is een handtrommel met een slagvak van hout en komt oorspronkelijk uit Peru, waar dit instrument wordt gebruikt als begeleidingsinstrument bij de dans.

Nadat de verf van de cajóns was opgedroogd zijn ze naar het Laaktheater gebracht, waarna workshops zangles en cajón spelen volgden. Uiteindelijk zal dit culturele project gaan uitmonden in de muziektheatervoorstelling "Wij De Wereld", die in het Laaktheater zal gaan plaatsvinden.
Wij van het Vadercentrum vinden dergelijke projecten interessant en ondersteunen ze dan ook van harte.

De toekomst van Europa


Op donderdagavond 16 november kreeg het Vadercentrum visite van drie medewerkers van de Nederlandse vertegenwoordiging van de Europese Commissie om met elkaar van gedachten te wisselen over hoe de toekomst van Europa er uit zou kunnen zien.
Dat een groot deel van de toehoorders niet binnen de EU is geboren was goed te merken omdat juist door deze mensen duurzame vrede in Europa als het belangrijkst wordt gezien en niemand afschaffing van de EU bepleitte.

Aan onze bezoekers werden vijf scenario's voorgelegd:
 1. Op dezelfde voet doorgaan
 2. De interne markt en niets meer
 3. Wie meer wil, doet meer
 4. Minder, maar efficiënter
 5. Veel meer samen doen.
Al deze mogelijkheden kregen vóór- en tegenstanders. Voor een zesde, zelf te bedenken scenario was ruimte en er kwam zelfs een zevende scenario ter sprake.

Duidelijk werd dat het onderwerp Europa de tongen flink los maakt en mooi was het weer te zien dat ook felle discussies binnen het Vadercentrum altijd met respect worden gevoerd.

Als herinnering aan deze leerzame en gezellige avond ontvingen alle aanwezigen een mini-orgeltje met een stukje uit de negende symfonie van Beethoven, dat tot Europees Volkslied is verklaard.

Kleurrijk Anders Laak  

Op vrijdag 17 november hebben we in samen werking met het Haags Platform Seksuele Diversiteit een bijeenkomst georganiseerd om met bewoners, lokale organisaties en andere betrokkenen in stadsdeel Laak van gedachten te wisselen over het thema ‘Seksuele Diversiteit’, toegespitst op dit stadsdeel waaraan ruim 60 personen deel hebben genomen.
We kijken eerst naar een korte film, waarin een student geneeskunde aan de Universiteit van Amsterdam, vertelt over zijn worsteling om eerst zichzelf te accepteren als homoseksueel en er vervolgens er voor uit te komen tegenover zijn familie. Hij vertelt dat zijn vader en stiefmoeder wilden dat hij zich liet ‘genezen’. De psycholoog waar zij terechtkwamen, maakte duidelijk dat niet Fatih, maar zijn vader een psychologische behandeling nodig had.
Na de lekkere soep gingen we per tafelgroep vragen beantwoorden zoals: wat is je betrokkenheid bij het thema seksuele diversiteit/LHBTI en welke ervaringen en verhalen zijn bij jou/jullie hierover bekend?
Na de dertig minuten wordt, voordat de hoofdmaaltijd is rondgebracht, per tafel gevraagd een presentatie te geven over de uitkomsten. De antwoorden op de vragen per tafel komen in grote lijnen overeen. De beantwoording van de afzonderlijke vragen loopt wat door elkaar.

Meer bekendheid met thema seksuele diversiteit leidt tot acceptatie en tolerantie ten aanzien van de LHBTI medemens. Het wordt heel belangrijk gevonden dat we mensen nemen zoals zij zijn, dat niemand wordt buitengesloten om wat hij of zij is.

Eén tafel springt er met de antwoorden uit. De  tafelgenoten vrezen dat, als de hele wereld homo is, er straks geen mensen meer zullen zijn, omdat homo’s geen kinderen krijgen. Deze tafel vindt het zielig voor vrouwen, als er zo veel homo’s zijn. Ook al doen deze antwoorden een aantal wenkbrauwen fronsen, men vindt het toch goed dat ook deze mening naar voren kan worden gebracht en met respect wordt aangehoord. Iedereen moet in zijn eigen waarde worden gelaten. Hieruit blijkt de noodzaak om mensen goed voor te lichten met de juiste informatie en met elkaar in gesprek te gaan.

We komen tot de conclusie dat het belangrijk is iedereen te accepteren zoals hij of zij is. Dan kan namelijk iedereen zichzelf zijn, in welke hoedanigheid ook.
Hierna volgt een overheerlijk hoofdgerecht met kip, rijst of vegetarische optie. De aanwezigen bleven nog napraten onder het genot van een toetje. 

Arbeidsuitbuiting en mensenhandel


Op dinsdag 21 november hebben we i.s.m. de Stichting FairWork een voorlichtingsbijeenkomst over arbeidsuitbuiting en mensenhandel georganiseerd waar ruim 50 wijkbewoners aanwezig waren.
We hebben met de aanwezigen op de vragen een antwoord opgezocht zoals: wat is arbeidsuitbuiting en komt arbeidsuitbuiting in Nederland voor? Wat kunnen we dan doen? 

Helpdest Geldzaken 

Sommige mensen vinden het lastig om een goed financieel beeld te hebben of willen weten of het huishoudbudget op de juiste manier wordt verdeeld om niet voor een financiële 'verrassing' komen te staan. Anderen staan voor een verandering in hun leven en weten niet zeker hoe het financieel zal gaan. Precies voor die groep wijkbewoners opende Wethouder Sociale Zaken, Rabin Baldewsingh op donderdag 23 november de eerste Helpdesk Geldzaken Laakkwartier in het Vadercentrum.

Vrijwilligers van het Vadercentrum zorgden ervoor dat de opening een feestelijk karakter kreeg door een lunch, lekkernijen en muntthee te serveren. Er waren 60 professionals van verschillende organisaties op het gebied van Geldzaken en Zorgverzekering.
Met meer dan 300 aanwezigen was de locatie aan de krappe kant, maar dat mocht de gezelligheid niet deren. Een flink aantal buurtbewoners maakte van de opening meteen dankbaar gebruik door ter plaatse advies te vragen of daarvoor een afspraak te maken. De meegenomen uitnodiging kon worden ingeleverd en daaruit werden drie wijkbewoners geloot, die met een flinke tas boodschappen naar huis mochten gaan.

Doel van deze actie is samen met professionals dichtbij huis, in de eigen wijk gratis persoonlijk advies te verwerven met het doel (meer) grip op geldzaken te krijgen en vooral financiële problemen te voorkomen.
De Helpdesk Geldzaken zal in de komende weken voor alle vragen over geld iedere maandag in het Vadercentrum aanwezig zijn. Men kan zo binnenlopen, Maar het kan ook op afspraak.

Repair Café Vadercentrum 

Op maandag 6 en donderdag 23 november hebben we twee druk bezochte Repair Café bijeenkomsten gehad. Onze ervaren monteurs, elektriciens, kleermakers en fietsenmakers hebben weer hun best gedaan en veel reparaties uitgevoerd.

Het volgende Repair Café is op maandag 4 en donderdag 21 december. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Avond rondom levensverhalen 

Zo’n 25 mensen waren op maandagavond 27 november naar het Vadercentrum gekomen om te luisteren naar het verhaal van Shielta Ramautarsing die over haar ervaring met kindermishandeling een boek heeft geschreven. ‘De kracht van wie ik ben’, heet dat boek. Daarin beschrijft ze wat de mishandeling door haar vader met haar heeft gedaan, maar ook hoe ze daarmee aan de slag is gegaan en uiteindelijk een manier gevonden om mee verder te leven.

De aanwezigen waren erg onder de indruk van haar verhaal dat ging over de rol van loyaliteit. Shielta vertelde hoe verwarrend het was als haar vader haar kwam troosten nadat hij haar in elkaar had geslagen. En hoe anders hij thuis was dan in de buitenwereld, waar hij voor de Hindoestaanse gemeenschap een rolmodel was. ‘Hebben je ooms en tantes dan niks geweten? Hebben die niks voor je kunnen doen?’’, vroeg een van de aanwezige mannen vol ongeloof, omdat hij dat als oom zelf zeker had gedaan. Shielta vertelde dat haar familie niet bij het gezin in de buurt woonde, waardoor het verborgen kon blijven. Maar ook dat mensen wegkeken, bijvoorbeeld haar docenten op school, als er wel zichtbaar iets aan de hand was met Shielta of haar drie broers. ‘Je vader is ook slachtoffer’, was uiteindelijk een van de conclusies die een andere aanwezige Hindoestaanse mannen trok, nadat hij Shielta’s verhaal had gehoord. ‘Hij was niet in staat om het slaan te stoppen, terwijl hij natuurlijk wist dat hij niet goed bezig was.’ Shielta beaamde dit en zei ook dat ze haar vader heeft vergeven.

Daarna ging het over de opvoeding. Dat het moeilijk is om  niet dezelfde fout te maken als je geen ander voorbeeld hebt gehad. Dat is ook precies de reden waarom Shielta dit boek heeft geschreven: ze wil dat mensen een rolmodel hebben waaraan ze zich kunnen spiegelen. Het verhaal speelt dan weliswaar in de Hindoestaanse gemeenschap, maar het is een universeel verhaal voor iedereen die met kindermishandeling te maken heeft.

Sinterklaasfeest 


Ook dit jaar (woensdag 29 november) is de Sint weer op bezoek geweest in het Vadercentrum en de Weggeefwinkel.

Om 14.00 uur kwamen ruim 50 kinderen en hun ouders binnen met hun mooie zelf ingekleurde kleurplaat. Deze werden allemaal opgehangen zodat de Sint ze goed kon bekijken. Er was gezellige muziek te horen terwijl de kinderen vol spanning zaten te wachten op de Goede Sint en zijn maatjes.

Gelukkig was de Sint met zijn twee Pieten mooi op tijd. Één Piet ging snel op de stoel van de Sint zitten en zei vandaag ben ik Sinterklaas en vroeg aan de kinderen: Zijn jullie er allemaal? Waarop door alle kinderen met een duidelijke JA geantwoord werd.
Uiteindelijk moest Piet de mooie stoel afstaan aan de Sint. De Sint was wel zeer verrast door de prachtige kleurplaten die de kinderen zo mooi gemaakt hadden. Ook vertelde de Sint dat hij tijdens de reis op de boot een beetje doof was geworden. Dat kwam door het gesnurk van de Hoge Piet die naast hem had geslapen.

Die hoge Piet had iets merkwaardigs en Sint vroeg aan de kinderen of ze konden zien wat dat dan was. De kinderen waren zeer opmerkzaam en hadden het al gezien. Hij had twee verschillende kleuren schoenen aan. Dit kwam omdat Piet iets te gehaast zijn schoenen had aangetrokken.

Er werd gezongen en gedanst door de Pieten. En de kinderen hebben zelfs Pietengym gedaan. Ook de ouders moesten er aan geloven en moesten een lied mee zingen voor de Sint. Dat ging best goed. Maar toen kwam er een voorstel of de ouders zonder muziek nog een liedje konden zingen. Dit vond de Sint eigenlijk wel een beetje gemeen voorstel en vroeg of de kinderen hun ouders wilden helpen. Dat deden ze graag.

Van al dat zingen hadden de kinderen wel dorst gekregen, dus was het tijd voor drinken met wat lekkers! Daarna kwamen de cadeautjes! De Pieten deelde de pakjes uit. Er was voor iedereen een pakje! Daarna ging de Sint en de Pieten weer op weg naar nog andere kinderen.

Al met al, kunnen we terug kijken op een geslaagd feest, wat mede mogelijk werd gemaakt door hulp van vele vrijwilligers en de cadeautjes van de Stichting Sintvoorieder1.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Maandag 4 december, Repair Café Vadercentrum,
 • Donderdag 14 december, Voorlichtingsbijeenkomst “Herken een Beroerte”,
 • Donderdag 21 december, Repair Café Vadercentrum,
 • Vrijdag 22 december, Kerstfeest viering met een dialoog en maaltijd,
 • Maandag 25 december, Kerstfeest viering.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: