zaterdag, september 02, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam augustus 2017


Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Met deze maandelijkse nieuwsbrief van het Vadercentrum wil ik graag onderstaande bijzondere activiteiten onder uw aandacht brengen.

U bent van harte uitgenodigd om tot 14 september de reizende tentoonstelling “Het andere verhaal” in het Vadercentrum te bezoeken, waarin de verhouding tussen joden en moslims tijdens de Tweede Wereldoorlog centraal staat. Deze expositie is bedoeld om een aanzet te geven aan een discussie over hoe je met elkaar kunt samenleven. Wethouder Karsten Klein heeft deze tentoonstelling op afgelopen maandag geopend. Onderaan deze nieuwsbrief vindt u meer informatie over deze tentoonstelling.

Op zondag 10 september om 11.00 uur gaan we met 50 wijkbewoners een bezoek brengen aan de synagoog in het centrum van Den Haag. Er is nog plaats voor wie mee wil. Graag even laten weten als u ook komt.

Er zal een dialoogbijeenkomst rond de bovenbenoemde tentoonstelling georganiseerd worden in het Vadercentrum, op donderdag 14 september, onder leiding van rabbijn Lody van de Kamp.

En, hiernaast hebben er nog andere belangrijke activiteiten plaats gevonden die u in deze nieuwsbrief kunt lezen.

Ik wens u, namens alle vrijwilligers, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

Augustus 2017


In deze editie:
 • Bezoek burgemeester
 • Opening tentoonstelling “Het andere verhaal”
 • Bezoek studenten Haagse Hogeschool
 • Mijn Vadercentrum
 • Stagiaires
 • Agenda

Bezoek burgemeester

Den Haag heeft weer een burgemeester op de fiets
Vrijdag-middag 25 augustus stapte onze nieuwe Haagse burgemeester, Pauline Krikke, op het Jonckbloetplein van haar fiets om bij het Vadercentrum op visite te gaan. We leidden haar langs verschillende activiteiten en intussen maakte ze kennis met enkele vrijwilligers, die in de gelegenheid werden gesteld te vertellen over hun bezigheden binnen het Vadercentrum.

Arjen Brouwer droeg het gedicht van meneer Taky voor over zijn ervaring met de stad Den Haag. Groter kan de tegenstelling tussen zijn geboortestad Basra in Irak en Den Haag niet zijn als het gaat om het vervoeren van bestuurders. In Basra gaat een politicus de straat niet op zonder een kordon van personen en auto's om zich heen. De burgemeester van Den Haag zet haar fiets voor de deur van het Vadercentrum en komt gezellig buurten.

Enkele projecten worden meer in het bijzonder in het licht gezet. Zo vertelt Rob Bruggeling over de dagelijkse gang van zaken in de Weggeefwinkel en legt Rob Muller (Bureauchef Politiebureau Laak) nadruk op de uitstekende samenwerking met het Vadercentrum en meer in het bijzonder met de buurtvaders.

Het was nog maar een eerste kennismaking met hetgeen in het Vadercentrum gebeurt. Wij zien dit eerste bezoek van onze nieuwe burgemeester als een voorgerecht. In de loop der tijd zal mevrouw Krikke het hoofdgerecht geserveerd krijgen en ze kan zich ook gaan opmaken voor het nagerecht, dat wij met trots een grand dessert noemen.

Na afloop van haar bezoek aan het Vadercentrum werd een groepsfoto gemaakt van onze nieuwe burgemeester met de op dat moment toevallig aanwezige vrijwilligers.
Voor wat ons betreft: heel graag tot ziens !!

Opening tentoonstelling "Het andere verhaal"


Op maandag 28 augustus heeft Wethouder Karsten Klein in het Vadercentrum de reizende tentoonstelling 'Het andere verhaal' geopend, waarin een onderbelicht stuk geschiedenis uit de Tweede Wereldoorlog om aandacht vraagt. De expositie vertelt op een tiental panelen afzonderlijke verhalen over moedige Moslims, die in de Tweede Wereldoorlog hun leven en dat van hun familie in de waagschaal stelden om hun Joodse medemens te redden van de vernietigingskampen.

De tentoonstelling is in Londen ontwikkeld en door rabbijn Lody van de Kamp en jongerenwerker Saïd Bensellam in eerste instantie naar publieke ruimten in Amsterdam gebracht en nu met een afsluitende dialoog-avond op donderdag 14 september in het Vadercentrum in Den Haag te zien.

Het moge duidelijk zijn dat deze tentoonstelling niet slechts is voorbehouden aan vaste bezoekers, medewerkers en vrijwilligers van het Vadercentrum. Wij zouden deze verhalen heel graag met een breed publiek willen delen. Met verschillende scholen zijn al afspraken gemaakt voor een bezoek aan de tentoonstelling om hun studenten kennis te laten maken met verhalen over trouw, verbintenis en onvoorstelbare heldenmoed om elkaar in tijden van verdrukking en vervolging bij te staan.

Ook u bent (t/m donderdag 14 september) van harte uitgenodigd.
Bent u van plan met een groep mensen te komen?
Om u beter te kunnen ontvangen dan heel graag eerst een belletje naar het Vadercentrum.

Bezoek studenten Haagse Hogeschool


Participatie in de praktijk
Op dinsdag 29 augustus bezochten elf studenten Sociaal Werk van de Haagse Hogeschool het Vadercentrum om in de praktijk te zien op welke bijzondere manier het Vadercentrum mensen probeert te helpen om (weer) volledig in de Nederlandse maatschappij te kunnen participeren.

Het bezoek van de studenten ging van start met een bezoek aan de Weggeefwinkel, die zich niet zozeer ten doel stelt mensen van goederen te voorzien, maar als middel wordt gebruikt om met die mensen in contact te treden, die min of meer niet zichtbaar zijn voor de officiële instanties.

Bij het Vadercentrum aangekomen waren de tafels gedekt om gezamenlijk met een aantal vrijwilligers te eten. Tussen de gerechten door vertelden enkele vrijwilligers over hun activiteiten en werden de studenten uitgedaagd vragen te stellen over deze opmerkelijk platte organisatie. Immers: iedereen lijkt maar wat te doen; krijgt kansen en mogelijkheden zich verder te ontwikkelen met als einddoel (weer) een plekje binnen de maatschappij te verwerven.

Na afloop gingen de studenten bij de verschillende op die avond gegeven cursussen langs met gelegenheid tot het stellen van vragen en tevens kennis te nemen van de expositie 'Het andere verhaal'.

Kortom: een avond, waarop de studenten zijn voorzien van heel veel informatie over het verleden en het heden in het Vadercentrum. De toekomst is nu aan hen.

Mijn Vadercentrum 

Aan de activiteiten van het Vadercentrum nemen wekelijks ruim 700 mensen deel waar onder kinderen, jongeren en vrouwen. Het Vadercentrum heeft vier onderdelen als project (het Buurtvaderproject, de Weggeefwinkel, het Repair Café en het Klus Team).
 • Er zijn een 20tal wekelijkse cursussen zoals, computeren, lassen, timmeren, kleermaken, Engels, Nederlands, Spaans, EHBO, yoga, zwemmen, arduino, fietsreparatie etc. Honderden deelnemers per jaar sluiten deze cursussen met een certificaat of zelf met een diploma.
 • Er zijn eenmalige activiteiten, zoals voorlichtingen en bijeenkomsten over een speciaal thema zoals religie, seksuele diversiteit, radicalisering, verslaving etc. die wekelijks honderden deelnemen.
 • In de Weggeefwinkel helpen we wekelijks ruim 300 bezoekers.
 • 25 buurtvaders voeren in de wijk belangrijke taken uit.
 • Om de week hebben we een Repair Café-bijeenkomst die 11 deskundige monteurs werken.
Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd door 146 vrijwilligers, die zich met hart en ziel  inzetten.

"Stagiaires" in ons centrum


Het Vadercentrum bied een stageplek aan de tientallen jongeren die vooral moeite hebben met een geschikte stageplek te vinden. Deze jongeren zijn erg belangrijk voor het Vadercentrum en zij doen hele belangrijke werk voor de wijk. 
Januari tot de zomervakantie van dit jaar begeleidden wij in het Vadercentrum en in de Weggeefwinkel 33 stagiaires.
11 MBO stagiaires (administratief, dienstverlening en entree) en 13 maatschappelijke stagiaires (VMBO en HAVO stagiaires) van verschillende scholen in de regio. Zij kregen een stageplek aangeboden en werden door de vaders begeleid.
1 HBO student (MWD) liep stage in het eerste helft van het jaar.
Daarnaast werden 8 jongeren, in samen werking het Ministerie van Justitie, met succes begeleid in een taakstraf. Het betrof “taakstraf jongeren” van de Raad van de Kinderbescherming Den Haag. Voor deze jongeren werd, samen met vrijwilligers, een taak bedacht en zij werden begeleid door een “vaderfiguur”, die zij thuis vaak gemist hebben.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Maandag 4 september, Repair Café Vadercentrum,
 • Donderdag 7 september, dialoogbijeenkomst over LHBTI (lesbisch, homoseksueel, biseksueel, transgender en intersekse personen),
 • Zondag 10 september, gezellig, sportief en leerzame fietstocht richting het Haagse Bos. Onze eerste rustpunt is de Synagoog aan de Prinsessegracht.
 • Donderdag 14 september, dialoogbijeenkomst over en rondom de tentoonstelling “Het Andere Verhaal” 
 • Donderdag 21 september, Repair Café Vadercentrum,
 • Donderdag 21 september, voorlichtingsbijeenkomst over dementie.
 • Donderdag  28 september, voorlichtingsbijeenkomst over de dovencultuur en gebarentaal,
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: