maandag, april 10, 2017

Ondergrondse verbinding Neherkade met Erasmusweg via Hildebrandplein


AD 09.04.2017 De Haagse Nassaubuurt vreest dat er door de komst van de Rotterdamsebaan straks nóg meer verkeer door de wijk raast. Michel Rogier (CDA) pleit voor ondertunneling van het Hildebrandplein.
,,Het verkeer in en rond de Archipelbuurt, het Willemspark en de Nassaubuurt blijft de gemoederen bezighouden. Deze buurten verwerken sinds jaar en dag veel verkeer van en naar de Utrechtsebaan en de Hubertustunnel. Dit gaat via het Telderstracé en de Internationale Zone en vanaf de andere kant via de Lozerlaan en de Segbroeklaan: de Noordwestelijke hoofdroute die Internationale Ring werd genoemd.


Om de oplopende gemoederen te bedaren is in de vorige collegeperiode met veel bombarie besloten dat we afstappen van het begrip Internationale Ring. Deze term suggereert namelijk dat we rond Den Haag een ringweg hebben met een eenduidige wegstructuur, waardoor je vlot om Den Haag heen kunt rijden. En dat is natuurlijk niet waar. De grotendeels voormalige tankgracht zou als ringweg nooit een succes zijn geweest en zal dat, vele studies en tunnelplannen ten spijt, ook nooit gaan worden.

Den Haag kondigde daarom aan te gaan werken met zogenaamde 'inprikkers': flinke wegen die vanaf de snelweg diep de stad in gaan. Een mooi voornemen, maar het is een zoethoudertje geweest voor de bewoners in de betreffende wijken. De realiteit is namelijk dat we weliswaar de term Internationale Ring niet meer gebruiken, maar dat verkeer op de snelwegen rond onze stad wel via borden met daarop 'Ring' de stad in wordt geleid. Met grote drukte in de aangrenzende wijken als gevolg.

Er komen steeds nieuwe verkeersmaatregelen om de leefbaarheid te vergroten. Laten we nu eens beginnen met het weghalen van de borden 'Ring' langs de Noordwestelijke hoofdroute en langs de snelwegen rond onze stad. Dat scheelt al een hoop!

De Rotterdamsebaan is een mooi project en verwerkt straks verkeer van en naar de A12, A4 en A13 rechtstreeks naar de Binckhorst, en verderop via de Neherkade naar de zuidkant van ons centrum.

Een groot en duur project. Je krijgt mijn inziens meer waar voor je geld als je doorpakt en de Neherkade onder het Hildebrandplein verbindt met de Erasmusweg. Je verlost dan niet alleen Spoorwijk van een draak van een kruispunt, maar het zal aan de andere kant van de stad de broodnodige verlichting geven voor de Archipelbuurt, Willemspark en Nassaubuurt.

Dan heb je verdeeld over de stad een goede doorgaande noord-zuidverbinding met haaks daarop de inprikkers zoals de Beatrixlaan, de Rotterdamsebaan en de Lozerlaan.

Je ontlast daarbij de Noordwestelijke hoofdroute langs de kust als toevoerweg van de inprikkers. Wat mij betreft zetten we de ondertunneling van het Hildebrandplein dan ook op de investeringsagenda van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.''

Michel Rogier is raadslid voor CDA Den Haag en vertegenwoordiger namens de Haagse gemeenteraad in de Adviescommissie vervoersautoriteit van de Metropoolregio Rotterdam-Den Haag.