zaterdag, april 01, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam Maart 2017


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Als Vadercentrum hebben we weer een bijzondere maand achter de rug met vele leuke activiteiten die u de sommige daarvan hieronder kunt lezen.
Ik wens u, namens al onze vrijwilligers, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

Maart 2017


In deze editie:
 • Hij kwam om wat te doen
 • Stemrecht is een voorrecht
 • Opendag voor de statushouders
 • Serie NL-Doet activiteiten
 • Verkiezingsavond in Vadercentrum
 • Felicitatie
 • CPC Loop deelname met 30 personen
 • Holi Phagwa feestviering met een dialoog
 • Bedankt aan stichting Sintvoorieder1
 • Wereldreis door eigenstad
 • Repair Café Vadercentrum
 • Stadsdeeluitwisseling met een dialoog en maaltijd: Bloemenbuurt ontmoet Laak
 • Energie Battle Vadercentrum Adam
 • Agenda

Hij kwam om wat te doen

Vlak na de zomervakantie 2016 zocht wijkbewoner Berend Lourens contact met het Vadercentrum met de vraag of hij van de werkplaats gebruik mocht maken. Zijn appartement bood namelijk niet die ruimte, die hij voor zijn hobby nodig had. Kort daarna was Berend van maandag tot en met vrijdag in de werkplaats te vinden met tussendoor ziekenhuis-bezoek omdat hij ernstig ziek was.
Het was daarom opmerkelijk dat Berend op een dag niet verscheen. Vanuit het Vadercentrum werd alarm geslagen, waarna bleek dat Berend in zijn huis was overleden.
Toen bekend werd dat onze bezoeker geen familie naliet, besloot een groepje vrijwilligers spontaan om Berend Lourens naar zijn laatste rustplaats te begeleiden. Na een toespraak van één ons en het luisteren naar prachtige muziek van Beethoven werd onze Vadercentrum-bezoeker met muziek van Mozart op de achtergrond naar zijn laatste rustplaats gebracht, alwaar iedereen persoonlijk de gelegenheid werd geboden afscheid te nemen. Berend Lourens werd 66 jaar.

Stemrecht is een voorrecht


Een sympathieke jonge dame was op donderdag-avond 2 maart namens ProDemos naar het Vadercentrum toegezonden om aan ongeveer vijftig belangstellenden voorlichting te geven over het stemmen op 15 maart.
In het eerste deel van haar betoog legde ze aan de hand van lichtbeelden uit hoe het Nederlandse systeem van democratische besluitvorming in elkaar zit.

Welke besluiten mogen gemeentes nemen en wat doen de Provinciale Staten eigenlijk? Is het Kabinet met onze minister-president de baas in Nederland òf zijn dat de 150 afgevaardigden in de Tweede Kamer, die het Kabinet controleren?

Vervolgens ging ze alle 28 politieke partijen stuk voor stuk behandelen op de speerpunten. Dat is andere koek dan Amerika met twee partijen!
Tot slot van de avond werd bingo gespeeld. In een gezellige sfeer moesten antwoorden over ons democratisch systeem op een bingo-kaart worden ingevuld. De winnaar kreeg een cadeautje.
Mooi te zien dat een paar bezoekers hun kinderen hadden meegenomen (soms ook onder de 18 jaar en dus nog niet stemgerechtigd).

Opendag voor de statushouders


In onze stad krijgen wij steeds nieuwe statushouders. Op dinsdag 7 maart kreeg het Vadercentrum een bezoek van ruim 20 van deze mensen. Van 14.00 tot 21.00 uur hebben de gasten verschillende workshops, activiteiten en cursussen meegedaan. Om 17.00 uur zijn zij samen met onze vrijwilligers tijdens de avondmaaltijd over en weer verhalen en ervaringen aan het uitwisselen. Er zijn rondleidingen door het Vadercentrum en de Weggeefwinkel gegeven.
Meerdere van deze mensen zijn al begonnen met de cursussen in het Vadercentrum. Sterker nog, een aantal doen al vrijwilligerswerk in de Weggeefwinkel. 

Serie NL-Doet activiteiten 


Op vrijdag 10 maart deed het Vadercentrum, net als de afgelopen jaren, weer mee aan NL-Doet. 
Er waren ruim 50 externe vrijwilligers op bezoek bij Vadercentrum Adam met verschillende achtergronden en opleidingen. Zoals leerlingen van het Mondriaan College, vrijwilligers uit het bedrijfsleven, statushouders en ambtenaren van de Gemeente Den Haag.
De vrijwilligers deden verschillende werkzaamheden zoals:
 • Helpen in de Weggeefwinkel met spullen ophalen, etaleren, schoonmaken, ordenen en sorteren.
 • Schoonmaken en ordenen van de werkplaats en gereedschapshok.
 • Interviewen van de wijkbewoners en vrijwilligers van het Vadercentrum.
 • Verschillende verfwerkzaamheden uitvoeren.
Het was een gezellige, feestelijke en geslaagde dag met tientallen aanwezigen in het Vadercentrum.

Verkiezingsavond in Vadercentrum 

Op vrijdag 10 maart kwamen zeven kandidaat-Kamerleden naar het Vadercentrum om met wijkbewoners in gesprek te gaan. De kandidaten van PvdA, CDA, D66, SP, GroenLinks, Partij voor de Dieren en 50-Plus schoven aan bij de lange tafels vol borden, bestek en glazen.
Tussen de heerlijke soep en het hoofdgerecht die door de vrijwilligers van het Vadercentrum werd klaar gemaakt, werden de zeven politici, zes mannen en een vrouw, naar voren gehaald, door de debatleiders Stefan Wijers en Bert van Alphen. Voordat de zaal vragen kon stellen, moesten ze van hen eerst een andere dan hun eigen partij aanprijzen. Opvallend uitkomst: de Partij van de Dieren, werd het vaakst geprezen.
Van de ruim 100 aanwezigen kregen de zeven vervolgens allerlei vragen voorgelegd. Hoe denkt u over het sluiten van moskeeën? Wilt uw partij nivelleren, oftewel het verschil tussen hoge en lage inkomens kleiner maken? Waarom mag ik niet bidden op mijn werk, in artikel 1 van de Grondwet staat toch dat Nederland vrijheid van godsdienst kent?
Inmiddels zijn drie van deze kandidaten gekozen als Tweede Kamerlid.

Felicitatie 

Een regelmatig bezoeker van het Vadercentrum is Chris van Dam, die na de laatstgehouden Tweede Kamer-verkiezing tot de fractie van het CDA is toegetreden.

Chris heeft laten weten ook in de toekomst het Vadercentrum in zijn agenda op te nemen en is, net als in het verleden, zeer welkom.

CPC Loop deelname met 30 personen 

Integreren is leuk.
Dertig multiculturele sportieve deelnemers van het Vadercentrum deden op zondag 12 maart mee aan de CPC-loop van vijf-, tien kilometer en voor de halve marathon. Tot zover niets bijzonders. Speciaal mag het worden genoemd dat vier van de sinds kort in onze wijk wonende groep mensen uit Eritrea, naast verschillende andere activiteiten, waaronder Nederlandse les en timmeren door onze trainster Radha Mahabali waren overgehaald om ook mee te lopen.

Twee mannen liepen de 10 km in een tijd van 40 en 41 minuten. De andere twee kozen nog voorzichtig voor de 5 km, maar zijn druk doende anderen van de groep uit Eritrea over te halen om iedere maandag- en donderdag-avond vanuit het Vadercentrum mee te gaan trainen. Ze willen de wedstrijd van volgend jaar niet missen en het feest op het Malieveld na afloop al helemaal niet.

Holi Phagwa feestviering met een dialoog

Op dinsdag 14 maart vierden we, op een feestelijk wijze en compleet met rituelen het Holifeest.Net als bij veel andere bijzondere (religieuze) dagen, met een multicultureel gezelschap van meer dan 130 personen.
Er was in de keuken heerlijke kruidenthee gemaakt, die uitgedeeld werd tijdens de inloop. Voordat de bezoekers een plekje mochten kiezen in de versierde zaal, kregen ze een luchtje opgespoten als onderdeel van het ritueel. Er was een grote belangstelling waardoor de zaal snel vol liep.

Dit Hindoestaanse feest staat voor de aankondiging van de kleuren en geuren van de lente. Van oorsprong was het een oogstfeest, waar later elementen vanuit de religie zijn bijgekomen.

Er waren speciale gasten zoals Wethouder Rabin Baldewsingh die een toespraak over dit onderwerp hield. Nadat er was verteld over het feest, kregen de bezoekers gelegenheid om vragen te stellen. Er werden uiteenlopende vragen gesteld in de dialoog over het feest. Waar nodig werd het verhaal aangevuld met wat er nog niet verteld was. Ondertussen werd er in de keuken hard gewerkt aan een maaltijd voor alle aanwezigen. Toen alle vragen beantwoord waren, werd het tijd om te gaan eten. De stemming was uitbundig. Er werden verschillende vegetarische gerechten geserveerd. Er werd gegeten, gedronken en gelachen.
Speciaal voor deze avond was er een bandje gekomen om muzikaal bij te dragen aan dit feest. Er werd aandachtig geluisterd en uiteindelijk gedanst.
Toen het tijd was om de avond af te sluiten werden de vrijwilligers en bezoekers nog even bedankt. Het was weer een succesvolle avond.

Bedankt aan stichting Sintvoorieder1 

Op donderdag 16 maart hield de stichting Sintvoorieder1 een receptie in het Vadercentrum voor hun partners. De vrijwilligers van het Vadercentrum hebben het huis feestelijk versierd. Ze hebben voor heerlijke multiculturele catering met hapjes en drankjes gezorgd.
Via deze weg kregen wij de gelegenheid om de stichting Sintvoorieder1 hartelijk te bedanken voor de prachtige donaties, die wij jaarlijks begin december mogen ontvangen ten behoeve van het Sinterklaasfeest in de Weggeefwinkel.

Wereldreis door eigen stad

In het kader van 21 maart, de jaarlijkse internationale dag tegen racisme en discriminatie, werd opzondag 19 maart door geheel Den Haag langs bijzondere en kleurrijke locaties een route uitgezet, waaronder ook het Vadercentrum.
In samenwerking met Resto Van Harte, die met vrijwilligers van het Vadercentrum voor ruim 200 personen voor soep, heerlijke broodjes en lekkere hapjes zorgde en de Stichting Africa Life, die Afrikaanse cultuur promoot, werd het een zeer geslaagde dag omdat 80% van onze bezoekers niet eerder in het Vadercentrum is geweest en een groot deel daarvan er voorheen zelfs nooit van had gehoord.
Er vond verbroedering plaats door het motto van Resto Van Harte te volgen en de djembé workshops waren gedurende de hele dag volgeboekt. Kinderen maakten vogelhuisjes, terwijl druk gebruik werd gemaakt van verschillende workshops waaronder het bij jongeren populaire: leren lassen.

Velen maakten van de gelegenheid gebruik een bezoek te brengen aan De Weggeefwinkel waar zij een uitleg krijgen over de dagelijkse werkzaamheden en vooral de doelstellingen van de Weggeefwinkel. Armoedebestrijding is slechts één aspect. Het milieu speelt ook een belangrijke rol. Maar ook contact met diegenen die feitelijk meer steun verdienen dan alleen goederen, is cruciaal. Op die manier is de Weggeefwinkel slechts een opstapje naar verdere dienstverlening, het volgen van een cursus en/of het bijwonen van thema-avonden.

Op maandagmorgen kon op school of op het werk met recht worden verteld dat men in het weekend op wereldreis is geweest met interessante ontmoetingen.

Repair Café Vadercentrum

Onze maandelijkse twee Repair Café bijeenkomsten op maandag 6 en donderdag 23 maart zijn drukbezocht.
Meeste problemen konden worden opgelost. Al met al toch een succesvol Repair Café dag.

Elektriciens hebben de gedurende middag handen vol met verschillende reparaties gehad. Er werd een scheerapparaat gebracht waarvan de schakelaar defect was en deze is eindelijk gemaakt. Iemand anders kwam met een boormachine en daarbij bleek dat er een nieuwe accu gekocht moest worden. Er kwam ook nog een andere man die zijn laptop had laten vallen en die was jammer genoeg niet meer te repareren. Een hele antieke wolspinmachine kon niet gerepareerd worden. Ook een printer kon niet gerepareerd worden. Maar, een waterkoker die lekte is wel gerepareerd. En onze monteurs hebben een lamp en een stofzuiger kunnen repareren.

Onze fietsenafdeling had ook een drukke middag. Drie verschillende fietsen hadden een lekke band. Deze zijn geplakt. Een kinderzitje is op een damesfiets geplaatst en verder werd er verschillende andere reparaties uitgevoerd.

In het naailokaal werden verschillende gordijnen gerepareerd/gemaakt, een jas gerepareerd, broeken verbreed en/of ingekort, een colbert op maat gemaakt, bij een jas zijn de mouwen ingekort, iemand anders wilde twee bloezen op maat laten maken. En dat is gelukt.

Het volgende Repair Café is op maandag 3 en donderdag 20 april. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om14.00 uur.

Stadsdeeluitwisseling met een dialoog en maaltijd: Bloemenbuurt ontmoet Laak

Den Haag met 44 wijken en buurten; verschil tussen zand en veen en inwoners met velerlei achtergronden is zó divers dat het moeilijk is te spreken over Hagenaars of Hagenezen.
Dat bleek ook weer op vrijdag-avond 24 maart tijdens het bezoek van 35 inwoners uit de Bloemenbuurt aan het Vadercentrum in het Laakkwartier. Vrijwilligers zorgden voor het diner, terwijl onder uitstekende leiding van Stefan Wijers informatie over en weer werd uitgewisseld en de bewoners van beide wijken elkaar konden leren kennen omdat de tafel-indeling daartoe uitnodigde.

Wij van het Vadercentrum vonden het een gezellige avond en bij het afscheid bleek dat ook de bewoners van de Bloemenbuurt het leuk hadden gevonden. Dat kan worden afgeleid uit de uitnodiging, die het Laakkwartier van de Bloemenbuurt kreeg.

Deze avond bevestigt maar weer dat persoonlijk contact verreweg de voorkeur verdient. Graag tot ziens!

Energie Battle Vadercentrum Adam 

Naast het creëren van nieuwe contacten zorgt technologie voor kennisdeling en ook voor dat we steeds beter beseffen wat onze invloed is op de natuur en klimaat en dat we onze natuurlijke omgeving hard nodig hebben. Gemeente Den Haag wil haar bewoners bewuster om te laten gaan met energie. Het Vadercentrum draagt hier graag een steentje aan bij door onder andere mee te doen met de Energie Battle.

De Energie Battle is een energie bespaar wedstrijd, waarbij mensen de uitdaging aangaan om zoveel mogelijk energie te besparen. Tijdens deze Battle ontdekten de deelnemers van het Vadercentrum hoe ze dit het best konden doen. Onder begeleiding van Jean Rucyahana, een van de vrijwilligers van het Vadercentrum, werd een team samengesteld die deze ‘Battle’ aan zijn gegaan. Om meer inzicht te krijgen in het energieverbruik kregen de mannen een Wattcher mee naar huis en toegang tot de online omgeving. Met de Wattcher konden de deelnemers inzicht krijgen in het stroomverbruik van het hele huishouden. Dit werd ingezet om de deelnemers te helpen met hun stroombesparing. Wekelijks gaven de deelnemers hun meterstanden door in de online omgeving, om te zien hoeveel ze die afgelopen week bespaard hadden. Bovendien waren hier veel tips te vinden over energiebesparing die de vrijwilligers konden gebruiken.

Na vier weken lang energie besparen werden alle gegevens van de online omgeving verzameld, om te kijken hoeveel er bespaard was. Hiermee werd de Battle afgerond. De deelnemers van het Vadercentrum hebben de Battle, ondanks hun harde werk, helaas niet gewonnen in de wedstrijd tegen de andere teams. Wel hebben ze veel geleerd over energiebesparing, meer energie bespaard met de energiebesparende spullen uit de energie box en meer inzicht gekregen in het energieverbruik van hun eigen huishouden.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is
 • Maandag 3 april, Repair Café Vadercentrum,
 • Woensdag 5 april, bezoek Gemeentemuseum met honderden wijkbewoners uit Laak,
 • Donderdag 6 april, grote voorlichtingsbijeenkomst over dak- en vloerisolatie,
 • Vrijdag 7 april, grote dialoogbijeenkomst over “Seksuele diversiteit” met een maaltijd,
 • Dinsdag 11 april, Paasviering met een maaltijd en een dialoog,
 • Woensdag 12 april, paaseieren zoeken met tientallen kinderen,
 • Donderdag 13 april, bezoek OM (Openbare Ministerie) met 50 wijkbewoners uit Laakkwartier,
 • Donderdag 20 april, Repair Café Vadercentrum.
 • Zondag 23 april, met 50 deelnemers lopen we de Duinenmars. Het begint om 10.00 uur en aanmelden verplicht.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: