donderdag, maart 09, 2017

Start kap monumentale bomen Hildebrandtstraat nabij station Moerwijk

In Den Haag staan ongeveer 7.000 populieren die in de eindfase van hun leven komen. Zo'n 800 populieren zijn van zo'n slechte kwaliteit, dat ze een gevaar vormen voor de omgeving. Dat blijkt uit onderzoek. Daarom worden ze gekapt en vervangen.
Hieronder vindt u informatie over de kapwerkzaamheden, de ingediende vergunningsaanvragen voor kap, de verleende omgevingsvergunningen en de bewonersbrieven voor Laak.
Meer informatie over de populieren, de noodzaak van vervanging, de onderzoeksresultaten en de planning vindt u op Vervanging 800 populieren.
Hildebrandstraat
In de Hildebrandstraat worden 8 populieren bij het grasveld langs het spoor gekapt en vervangen tussen 6 en 10 maart 2017. Hiervoor is op 24 januari 2017 een vergunning verleend.
Zie ook