donderdag, maart 16, 2017

Jaarvergadering B.O.S. 21 maart 2017

Beste bewoners van Spoorwijk,

Dinsdag 21 maart a.s. vindt de Jaarvergadering plaats van de Bewonersorganisatie Spoorwijk incluis de bestuursverkiezingen.

Locatie is de Wissel, Betsy Perkstraat 14.

Inloop is met koffie en thee om 19.00 uur en aanvang vergadering is om 19.30 uur.

Agenda voor deze avond: 
- Opening en welkom door de voorzitter
- Aftredende bestuursleden
- Intermezzo
- Presentatie activiteiten BOS inclusief financiële verantwoording door de kascommissie
- Nieuwe bestuursleden
- Sluiting van de avond
- Borrel

Vriendelijke groet,

Het bestuur van Bewoners Organisatie Spoorwijk

Heeft u vragen dan kunt u mailen naar bos@spoorwijk.org. Of bellen op dinsdag en donderdag naar 070 – 205 2205.