zondag, januari 01, 2017

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam 31 december 2016


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Op dinsdag 20 december ben ik leuk verrast door de Burgemeester Jozias van Aartsen met een Koninklijke Onderscheiding (Ridder in de Orde van Oranje-Nassau). Ik dank hartelijk de mensen om me heen die mij en het Vadercentrum hebben ondersteund. Hun bijdrage hierin is natuurlijk enorm groot.

2016 was een bijzonder jaar voor het Vadercentrum die tot een “Diamant” toe is gegroeid. Duizenden mensen hebben aan de activiteiten deel genomen. Deze mensen zijn door 142 vrijwilligers geholpen die hun werkzaamheden met hart en ziel uitvoeren.
Zoals gebruikelijk kunt u hier onder onze maandelijkse nieuwsbrief lezen waarin wij sommige activiteiten van de afgelopen maand hebben opgenomen.

Ik wens u, namens al deze vrijwilligers, veel leesplezier en ook nog wens ik u een fijn, gezond en succesvol 2017 toe!

Met vriendelijke groet,
Bilal Sahin

December 2016


In deze editie:
 • Haags Sportinitiatief
 • Dank aan HTM Personenvervoer
 • Informatieavond over Energiebesparen en Gezond Wonen
 • Pubquiz
 • Repair Café Vadercentrum,
 • Kerstfeest viering met een dialoog
 • Internationale Dag voor menselijke solidariteit
 • Discussieavond Eergerelateerd Geweld
 • Genoeg plaats in onze herberg
 • Voedselbank werd warenhuis(je)
 • Op de drempel
 • Agenda

Haags Sportinitiatief

Graag willen we u mededelen dat het Vadercentrum op 17 december het Haags Sportinitiatief uit de handen van Wethouder Rabin Baldewsingh uitgereikt gekregen.
Dit betekent dat wij in 2017 serie sportactiviteiten uit gaan voeren voor honderden wijkbewoners die niet of nauwelijks sporten.
Deze sportactiviteiten zijn verspreid in heel 2017 met verschillende fiets- en wandeltochten in en rond Den Haag die langs bijzondere plekken gaan. Zo doende wordt onze stad beter bekend gemaakt aan de deelnemers. We leggen met de deelnemers vele kilometers af door onze stad. En verder nog, krijgen de deelnemers verschillende wandel- en fietstrainingen, adviezen over gezond eten en gezond leven.

Dank aan HTM Personenvervoer


Eén van de ambachtelijke cursussen, zoals die in het Vadercentrum worden gegeven, is de lascursus, waarbij wij ons specifiek richten op jongeren zonder betaalde baan. Hierbij sluiten wij aan op verschillende overheidsrapporten, die aangeven dat er toekomst zit in vakmanschap op dit terrein.

Meer dan veertig aspirant lassers per jaar sluiten hun cursus met een certificaat af en een aantal daarvan kan daardoor naar een betaalde baan doorstromen.

Dit dankzij inspanning van gediplomeerde vrijwilligers en niet in de laatste plaats met hulp van HTM, die met hun goederen/donatie bijdraagt aan het realiseren van de cursus. De cursus zorgt voor zelfvertrouwen van de cursisten en het omlaag brengen van de werkloosheid. Voor de cursisten betekent de lascursussen perspectief voor de toekomst.
Zonder hulp van  HTM hadden wij absoluut niet tot deze mooie resultaten kunnen komen.

Informatieavond over Energiebesparen en Gezond Wonen

Op donderdag 1 december hebben we in samenwerking met Stichting Aarde-Werk en de GGD Haaglanden een informatieavond over energiebesparen en Gezond Wonen georganiseerd waar ruim 60 wijkbewoners aanwezig waren.
De bijeenkomst ging over  hoe je op eenvoudige wijze energie kunt besparen. Een vraag: Of er een relatie is tussen energiebesparen en gezond wonen. En wanneer is er sprake van een gezond binnenmilieu? En wat kun je zelf doen?
Het eerste deel van de avond was interactief in dialoog over de genoemde thema’s. Het tweede deel was er gelegenheid om met experts hierover verder in gesprek te gaan.
Het was een leerzame en interessante bijeenkomst waar de deelnemers tot het einde met aandacht naar de professionals hebben geluisterd.

Pubquiz 

Den Haag Cares werkt al jaren graag samen met het Vadercentrum. De vrijwilligers van Den Haag Cares helpen de bezoekers van het Vadercentrum elke dinsdagavond met vragen over brieven die ze krijgen, van bijvoorbeeld de woningbouw of de bank. Op de donderdagavond helpen de vrijwilligers bij de Weggeefwinkel en op de woensdagavond helpen ze met het bereiden van een maaltijd in samenwerking met Resto van Harte! De vrijwilligers komen graag in het levendige Vadercentrum! Ze vinden het leuk om een mee te helpen, maar ook om een praatje te maken en Marokkaanse thee te drinken!

Op donderdag 8 december is Den Haag Cares met 12 medewerkers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) naar het Vadercentrum gekomen, een hapje mee gegeten en met de ruim 30 vrijwilligers, een gezellige ‘Ik hou van Holland’ pubquiz gespeeld! De kennis van de deelnemers over Nederland en Den Haag werd flink getest. Het was een erg geslaagde avond waarbij veel mooie ontmoetingen hebben plaatsgevonden tussen mensen die anders niet snel met elkaar in contact zouden komen. De winnaars van de pubquiz hebben natuurlijk een mooie prijs gewonnen!

Repair Café Vadercentrum 


Op donderdag-middag 15 december was in het Vadercentrum het laatste Repair Café van 2016. Het was weer een drukbezocht Repair Café waarbij onze reparateurs de hele middag de handen vol hadden aan diverse herstel werkzaamheden.

Er zijn verschillende fietsen gerepareerd. In het naailokaal werden verschillende broeken ingekort, diverse kledingstukken en lakens gerepareerd en/of op maat gemaakt.
Onze elektriciens hadden een blender, een telefoon, een acculader, een mixer, een broodrooster, een klokradio, en een TV nagekeken. De meeste van deze apparaten werden gelukkig gerepareerd waardoor de bezoekers erg gelukkig vertrokken.

Het volgende Repair Café is op donderdag 19 januari. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Kerstfeest viering met een dialoog 

Wat betekent Kerstmis voor u?
Dat vroeg Leendert Verzijden op vrijdag-avond 16 december aan de ruim 120 gasten bij ons kerstdiner. De antwoorden waren identiek. Misschien nóg sterker dan in voorgaande jaren was de wens om vrede en saamhorigheid luid en duidelijk te horen.

Het 'Komt allen tezamen' was in het Laakkwartier niet aan dovemansoren gezegd. In een mum van tijd moest inschrijving voor deze avond worden afgebroken. Iets wat niet leuk is om te doen, maar het aantal stoelen is bij ons nu eenmaal beperkt.

Dank aan alle vrijwilligers, die het mogelijk maakten dat er ook dit jaar Kerstmis in het Vadercentrum kon worden gevierd. De Gemeente schonk het cadeau door de boom vlak vóór het Vadercentrum prachtig te verlichten. Ruim twintig mannen en vrouwen, die deel uitmaken van het Concertkoor Rijswijk zongen bij de kerstgedachte passende liederen. Mevrouw Van der Stap zong met aan de piano begeleid door haar man als een engeltje en de heer Vlak vertelde over het kerstverhaal, zoals dat in de bijbel staat te lezen.

Daar tussendoor werden door de mannen van het Vadercentrum het voorgerecht, hoofdgerecht en toetje geserveerd. Het werd voor velen van ons een ontmoeting om niet snel te vergeten. We gingen naar huis om later op die avond op het journaal te moeten zien dat onze roep om vrede in het Midden-Oosten kennelijk nog niet helemaal is doorgedrongen.

Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit

Internationale Dag voor Menselijke Solidariteit werd op dinsdag 20 december met een ridderorde afgesloten.
Onze tijd waarin verharding van standpunten te zien is, was voor het Vadercentrum aanleiding om dit jaar aandacht te schenken aan 20 december. Dat is de door de Verenigde Naties uitgeroepen Internationale dag voor menselijke solidariteit. De daar aangehangen doelstellingen sluiten naadloos aan bij hetgeen in het Vadercentrum wordt nagestreefd.

Het werd een geanimeerde bijeenkomst met veel gasten, waarin óók verschillende vrijwilligers aan het woord kwamen om hun specifieke activiteit voor het voetlicht te brengen.

Eén van onze gasten was de burgemeester van Den Haag, de heer Jozias van Aartsen, die voor deze gelegenheid zijn ambtsketen droeg en het woord tot Bilal Sahin richtte, waarin hij de maatschappelijke activiteiten van Bilal de revue liet passeren met aan het eind van zijn toespraak de woorden dat het de Koning heeft behaagd de heer Bilal Sahin te benoemen tot Ridder in de Orde van Oranje Nassau.

Felicitaties voor Bilal met deze Ridderorde, waarvan de glans afstraalt op alle vrijwilligers, die het werk binnen het Vadercentrum/Weggeefwinkel dagelijks mogelijk maken.

Discussieavond Eergerelateerd Geweld

Op donderdag 22 december hebben we in het Vadercentrum een discussieavond over “Eergerelateerd Geweld” georganiseerd waar ruim 50 multiculturele wijkbewoners aanwezig waren. Het is een heel belangrijk onderwerp want in Den Haag waren er vorig jaar 550 aangiften van huiselijk geweld.
Eerst is er een korte beamerpresentatie over het onderwerp, een korte informatie over eergerelateerd geweld en huwelijksdwang en cultuurbotsing, gehouden. Vervolgens werd er een film wordt getoond waarbij een echtgenote die pas uit Marokko naar Nederland is gekomen, wordt mishandeld. Het maakte de discussie los.

Er wordt verteld wat er onder huiselijk geweld wordt verstaan. Ondanks dat het voorkomt in een cultuur, religie is het een schadelijke manier van handelen. Er zijn ook andere manieren van reageren. Het was een zeer interessante discussie. Dat komt natuurlijk door het publiek dat erg divers en multicultureel is.

Genoeg plaats in onze herberg

Dit jaar was het voor de tweede keer dat de deuren van het Vadercentrum op Eerste Kerstdag om half elf open gingen met voor iedereen de uitnodiging om op koffie-visite te komen. Voorzichtig heeft Sylvia Tijssen dit jaar een stapje verder gezet door na de koffie/thee/chocolademelk, naast een glaasje fris, een glaasje wijn aan te bieden en … natuurlijk … de bij Kerstmis behorende advocaat met slagroom.

Zonder dat erom was gevraagd hadden enkele wijkbewoners spontaan en anoniem cadeautjes onder de drie kerstbomen gelegd, die allemaal mochten worden uitgedeeld.
Kortom: echt Kerstmis !!

Maar toen bleek dat één van onze bezoekers die dag jarig was, werd kerstmuziek even opzij gezet voor het al oude: 'lang zal die leven'. Kompleet met verjaardagscadeautje werd het ook een verjaardagsfeestje.

Dank aan de vrijwilligers en de organisaties/bedrijven, die dit mogelijk maakten. In het Laakkwartier van Den Haag hoefde niemand op Eerste Kerstdag alleen koffie te drinken. Wij hopen dit leuke initiatief ook volgend jaar te kunnen aanbieden. Aan de vrijwilligers zal het niet liggen. Zij vinden het te leuk om te doen.

Voedselbank werd warenhuis(je) 

Op donderdag 22 december werden spullen vanuit de Weggeefwinkel verhuisd naar de Voedselbank aan de Ketelstraat in Molenwijk/Laak.  Door dit samenwerkingsverband werden de klanten van de Voedselbank in de gelegenheid gesteld te kijken of er op de valreep nog iets leuks te vinden was om met de Kerstdagen aan te doen. Òf nog een cadeautje uit te zoeken voor onder de kerstboom.
Deze samenwerking met de Voedselbank bevalt ons zeer. Het is er heel gezellig met een kopje koffie/thee als de klanten dat willen en sommige klanten blijven nog een tijdje hangen voor een praatje.


Voor het jaar 2017 heeft de Weggeefwinkel veel nieuwe plannen. Eén daarvan is te bekijken of dit samenwerkingsverband kan worden uitgebreid. 

Op de drempel 

Het jaar 2016 was een goed jaar voor het Vadercentrum. Dat is niet onze verdienste. Velen geloofden in onze doelstellingen en hielpen ons. Namen noemen van ondersteuners zou een lange lijst opleveren plus de kans dat er toch nog iemand zou worden vergeten.

Op de drempel van het jaar 2016 naar het jaar 2017 wensen wij van het Vadercentrum/Weggeefwinkel u en allen, die u lief zijn, een heel goed 2017 toe. 

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht geldt.
 • Donderdag 12 januari, 25 studenten en hun docenten van Haagse Hogeschool (MWD) komen langs,
 • Dinsdag 17 januari, open dag in het Vadercentrum voor de statushouders,
 • Donderdag 19 januari, Repair Café,
 • Donderdag 19 januari, voorlichting over energiebesparen,
 • Dinsdag 24 januari, The Hague Academy komt met hun internationale studenten langs,
 • Dinsdag 24 januari, voorlichtingsbijeenkomst over de ledlampen en zonnepanelen.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: