donderdag, december 01, 2016

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam November 2016


Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

In de bijlage stuur ik u de nieuwsbrief van het Vadercentrum Adam waarin wij de sommige activiteiten van de maand november hebben opgenomen.
Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

November 2016


In deze editie:
 • Divali Feestviering met een dialoog
 • Het Nationale Week van de Dialoog
 • Repair Café Vadercentrum
 • Bezoek van Officieren van Justitie
 • Een Romeo en een Julia
 • Sinterklaasfeest
 • De stille kracht van het Laakkwartier
 • Agenda

Divali Feestviering met een dialoog


Op vrijdag 4 november hebben we het Divalifeest gevierd in aanwezigheid van ruim 130 multiculturele gasten met een dialoog en een maaltijd.
Ondanks dat de inloop tussen 17.00 en 17.30 uur was kwamen de eerste bezoekers al om 16.00 uur binnen wandelen. Ze zijn zo vroeg zodat ze op een mooi plekje kunnen zitten. Al vrij snel loopt het vol in de ontmoetingsruimte van het Vadercentrum. Iedereen wordt verwelkomd met een beker lekkere Indiase Chai. Er zijn meer bezoekers dan wij hadden uitgenodigd. Er worden extra stoelen en tafels aangeschoven zodat iedereen een zitplek heeft.
Onze gastspreker de heer Mathura begint de avond met het aansteken van de diya. Dit doet hij samen met de prominente heer Rambaran Mishre. Hierbij spreken ze de Gaytarie mantra uit. Een veel gebruikte mantra die hoort bij deze gelegenheid. De heer Mathura verteld eerst over de betekenis van diya en daarna over het Divalifeest.
Diya, is traditioneel een kleigebakken lamp, met katoen wattenlontje en geklaarde boter (Ghee). Tijdens het feest worden dan ook door het hele huis aangestoken lichtjes/diya’s neergezet.
Divali, ook bekend als Lichtjesfeest, wordt symbolisch bedoeld als “de overwinning van het goede over het kwade, overwinning van het licht over de duisternis, overwinning van de gelukzaligheid over de onwetendheid”.
Divali wordt gevierd om het licht te verwelkomen in het leven. Licht wordt namelijk altijd geassocieerd met succes en hoop.
Tijdens Divali wordt de Hindoe-godin Lakshmi (van het licht, de schoonheid, rijkdom en voorspoed) vereerd. De godin is in een vrouwelijke vorm. De heer Mathura vertelt dat de vrouw een zeer belangrijke rol heeft als vrouw binnen het gezin en als partner. De vrouw is de kracht achter elke man.
De heer Rangai, onze yoga leraar, geeft ook een bijbehorende korte toelichting op het Divalifeest.
Er zijn meerdere rituelen rondom Divali. De mensen én hun huizen horen rein te zijn tijdens Divali; dat wil zeggen zuiver en schoon.
Divali viert men gewoonlijk in huiselijke kring. Voor Divali moet het huis brandschoon worden gemaakt. Een week lang of een paar dagen voor de aanvang van het Divalifeest  eten Hindoes geen vlees. Zo maken ze zich van binnen schoon.

Na alle toelichtingen en uitleg over het Divalifeest hebben de gasten honger gekregen.
De maaltijd die volgde is klaar gemaakt door een grote groep vrijwilligers. Het was net als in de gedachte die hoort bij het Divalifeest geheel vegetarisch.
Elk Hindoestaans feest wordt gevierd met muziek. Tussen de sprekers door heeft de Baithak Ghana groep van de heer Kalloe de gasten vermaakt met nostalgische muziek en zang. Sommige bezoekers hebben daar gebruik van gemaakt en zijn lekker gaan dansen.
Al met al is het een informatieve en gezellige avond geworden.

Het Nationale Week van de Dialoog


Van 4 tot 13 november 2016 was het Nationale Week van de Dialoog. Tijdens deze week wisselden rond 30.000 Nederlanders aan dialoogtafels ervaringen, ideeën en dromen uit en zetten stappen om hun dromen handen en voeten te geven. Onder begeleiding van de gespreksleider Arjen Brouwer werd dit opwoensdag 9 november ook in het Vadercentrum Adam georganiseerd.
Het thema van de dialoog was: “Samenbouwen, draag je eigen steentje bij”.

De dialoogbijeenkomst werd geopend met het gedicht: ‘ontmoeten’ van Stef Bos. De aanwezigen stelden zich voor, waarna iedereen een persoonlijke- en/of interessante levenservaring met de groep deelde.

Ondertussen kon men genieten van de geweldige lunch die door de vrijwilligers van het Vadercentrum verzorgd werd. De uiteenlopende verhalen en onderwerpen die ter sprake kwamen, zorgden in het vroege stadium van de bijeenkomst al voor een dialoog. In het vervolg van de bijeenkomst vertelde iedereen individueel over zijn of haar droom voor Den Haag met betrekking tot het behandelde thema. Aan het eind van de bijeenkomst keek men in samenspraak met de groep naar de mogelijke kansen en belemmeringen die invloed hebben op het realiseren van deze dromen.

Het was een fijne dialoog met veel uiteenlopende genodigden die vanuit een eigen unieke visie en achtergrond bij hebben gedragen aan de bijeenkomst. Naast de persoonlijke verhalen zijn onderwerpen als: bureaucratie, isolatie en eenzaamheid, onderwijs, multiculturaliteit, ouderenzorg en werkgelegenheid aan bod gekomen. De dialoog werd afgesloten met de tekst: “heb elkaar lief zoals je zelf ook lief gehad wilt worden”.
Samen bouwen begint bij jezelf.

Repair Café Vadercentrum


Op donderdagmiddag 17 november was er in het Vadercentrum een drukbezochte Repair Café waarbij onze reparateurs de hele middag de handen vol hadden aan diverse herstel werkzaamheden.
In het naailokaal werd o.a. broeken korter gemaakt, een rits voor een jas genaaid en verschillende gordijnen op maat gemaakt.

Onze elektriciens hebben o.a. een radio/cd speler gemaakt waarvan de wekker kapot was, van een kapotte rijstkoker werden de kabels gesoldeerd, en een kookplaat die het niet deed is gemaakt en een tv is nagekeken en gemaakt.


En, er waren weer vele fietsen voor reparatie meegenomen. Onze monteurs hebben o.a. een binnenband vervangen, een ketting van een fiets vervangen en ingesmeerd. En van een paar fietsen waarvan de banden lek waren werden de banden geplakt.

Omdat deze keer bijna alles is gerepareerd waren er vele tevreden en blije gezichten in het Vadercentrum.

Het volgende Repair Café (de laatste van dit jaar) is op donderdag 15 december. Heeft u ook nog kapotte spullen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weerom 14.00 uur.

Bezoek van Officieren van Justitie 


Wanneer een officier van justitie naar het Laakkwartier komt is dat in de regel slecht nieuws. Maar opdinsdag 22 november kwam er niet een maar kwamen er veertien naar het Vadercentrum en hadden een prachtige bos bloemen voor het Vadercentrum bij zich.
De dames en heren officieren van justitie zochten een plekje tussen de vrijwilligers van het Vadercentrum voor een gezamenlijke maaltijd. Waardoor het de mogelijkheid bood om met elkaar in gesprek te gaan en zodoende elkaar een beetje te leren kennen.

Van een periode van aftasten was geen sprake. De stemming zat er meteen goed in. Over en weer werd deze gelegenheid op prijs gesteld en wel zodanig dat vrijwilligers van het Vadercentrum door het Openbaar Ministerie zijn uitgenodigd voor zo'n zelfde ontmoeting.
Die uitnodiging is heel graag aanvaard !!
Alleen moet er nog even aan het begin van het nieuwe jaar de agenda's naast elkaar worden gelegd om een goede datum af te spreken. Na afloop waren er hartelijke groeten over en weer !!!

Een Romeo en een Julia 


Op dinsdag 22 november werd het Laaktheater o.a. door vijftig bezoekers van het Vadercentrum bezet.
Het verhaal is gebaseerd op de gelijknamige klassieker van Shakespeare en door Lonneke van Leth in de huidige tijd gezet. Camille Pidou danste de rol van Julia en Riccardo Sbrighi nam de rol van Romeo voor zijn rekening.

Het verhaal speelt zich af rond de komst van een asielzoekerscentrum, dat door omwonenden niet op prijs wordt gesteld. Toch worden er 300 asielzoekers geplaatst.
Er wordt geprotesteerd, maar de dochter van één van de actievoerders (Maartje) meldt zich als vrijwilliger bij het asielzoekerscentrum aan en ontmoet daar Walid. Er ontstaat een verboden liefde. Bij één van de acties riep óók de vader van Maartje dat 'de fik er in moest', hetgeen gebeurde en wel precies in dat deel van het asielzoekerscentrum waar juist op dat moment Maartje de toiletten aan het schoonmaken was.

Ook dit verhaal kent alleen maar verliezers.

Na afloop van de voorstelling werden bezoekers in de gelegenheid gesteld in gesprek te gaan met zowel de dansers als ook met Lonneke van Leth. Tot slot worden we uitgenodigd om gezamenlijk een drankje te drinken

Met deze voorstelling heeft het Laaktheater een bijdrage aan de maatschappelijke discussie rond asielzoekers geleverd en bewerkstelligd dat bezoekers van het Vadercentrum er nog dagen over spraken.

Sinterklaasfeest 

De kinderen van de Weggeefwinkel en het Vadercentrum worden ook dit jaar niet vergeten door de Sint.  Hij is met zijn Pieten op woensdagmiddag 23 november bij ons langs gekomen.
Rob Bruggeling heeft met een paar andere vrijwilligers het verslag van dit bezoek als een prachtig gedicht geschreven. U kunt dat hieronder lezen!

Na lang zingen en springen,
kwamen Sint en Pieten binnen.

Helaas is het feest niet voor de grote,
Piet strooide heel veel pepernoten.

De Sint las voor uit het grote Sinterklaas boek,
dit jaar waren alle pakjes zoek.

Sint vroeg, Piet wat is er aan allemaal aan de hand,
 toen viel Piet door de mand.

Sinterklaas ging Piet verhoren,
en kwam er achter dat zij de pakjes had verloren.

Maar Piet had een hele goede reden,
ze viel van het dak naar beneden.

Piet had haar been pijn gedaan,
maar waar halen we nu zo snel pakjes vandaan.

De Sint vroeg de kinderen om te helpen met zoeken,
maar toen kwam de andere Piet uit de doeken.

Ze had alle pakjes eindelijk gevonden,
Maar heeft ze met de post verzonden.

De postbode was al lang bij de winkel geweest,
maar had hij wel de pakjes voor dit kinderfeest.

Want Sint wil de kinderen extra verwennen,
en vertelde ons dat hij ook wel eens ging zwemmen.

Hij doet dit natuurlijk op zijn gemak,
hij draagt een paars badpak.

Kinderen kunnen jullie ook zwemmen,
we zagen Piet alle kanten op rennen.

Het been van Piet zat helemaal in het verband,
de pakjes lagen allemaal aan de achterkant.

We gingen nog wat liedjes zingen,
maar nu begon de tijd te dringen.

Want Sint heeft niet alle tijd,
en had dan ook eindelijk de pakjes verspreid.

Alle kindjes kregen een groot cadeau van de Sint,
dit omdat hij ze zo lief vind.

Want geen enkel kind kreeg de roe,
de Sint was een beetje moe.

De Sint moest ons helaas verlaten,
maar houd alle kindertjes in de gaten.

Ieder had lol en plezier,
volgend jaar kom ik weer hier.

Maar jullie moeten je wel blijven gedragen,
dan worden we zeker niet overgeslagen.

De kinderen zijn weer flink verwend,
Sint is blij dat hij de Weggeefwinkel kent.

Het is allemaal voor het goede doel,
daarom vind ik het hier zo koel.

Maar na al dat lange praten,
gaat de Sint ons weer verlaten.

Hij kan natuurlijk niet rennen,
maar gaat nog wel andere kinderen verwennen.

De stille kracht van het Laakkwartier

Iedere ochtend, zeven dagen per week, twaalf maanden in het jaar, start klokslag negen uur een groep van veertien vrijwilligers (momenteel onder leiding van de ouderenwerker Sylvia Tijssen), de telefooncirkels van het Laakkwartier en dat gebeurt nu al 35 jaar.

Iedere cirkel kent een start en wordt niet eerder afgesloten dan dat er zekerheid bestaat over de situatie van alle betreffende wijkbewoners. Dus óók over die wijkbewoners, die er even niet aan dachten te moeten melden dat ze niet thuis zijn om de telefoon te beantwoorden òf omdat ze niet in staat waren de telefoon te beantwoorden. Deelnemers aan de telefooncirkels behoren tot die groep mensen, die nog goed aan onze maatschappij mee kan doen en dat mede dankzij de vrijwilligers van de telefooncirkels Laakkwartier.

Dit prachtige werk werd op vrijdag 18 november even uit de anonimiteit gehaald en geëerd met de Piet Vink-prijs. Na afloop van deze plechtigheid kwam Sylvia Tijssen naar het Vadercentrum om geïnteresseerden uit te leggen hoe de cirkels werken.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht is.
 • Donderdag 1 december, voorlichtingsbijeenkomst over energie besparen en gezond wonen,
 • Donderdag 15 december, Repair Café,
 • Vrijdag 16 december, viering van het Kerstfeest met een dialoog en maaltijd, tevoren inschrijven, het aantal stoelen is beperkt,
 • Dinsdag 20 december, viering de door de Verenigde Naties uitgeroepen 'internationale dag voor menselijke solidariteit' (van 16.00 tot 18.00 uur).
 • Zondag 25 december, "Genoeg plaats in onze herberg" gaan de deuren van het Vadercentrum op Eerste Kerstdag van 10.30 tot 14.00 uur open voor een kopje koffie of thee met iets lekkers erbij.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: