maandag, november 21, 2016

Bestuursverkiezing: dinsdag 7 maart 2017 - Gezocht: nieuwe bestuursleden voor Bewonersorganisatie B.O.S.

Bewoners Organisatie Spoorwijk zoekt nieuwe bestuursleden

Wilt u de Bewoners Organisatie Spoorwijk versterken? 

Dat kan.
Stel u dan kandidaat voor het Bestuur van de Bewoners Organisatie Spoorwijk. 

In het team van de Bewonersorganisatie is de afgelopen jaren gewerkt aan het welzijn en de opbouw van nieuw Spoorwijk. 

In het bestuur hebben alle bestuursleden hun eigen inbreng in wat zij belangrijk vinden voor de wijk. Samen beslissen we wat voor actie ondernomen wordt. 

Heeft u de laatste jaren iets gemist in het beleid en de aanwezigheid van de Bewoners Organisatie, dan is dit uw kans daar verbetering in te brengen.

Datum Bestuursverkiezing: dinsdag 7 maart 2017 
Aanvang: 19:00 uur
Plaats: Laaktheater, 
Ferrandweg 4T, 2523 XT Den Haag

Stel u kandidaat door onderstaande aanmeldstrook in te vullen en voor 1 februari te sturen naar (of af te geven bij) de Bewoners Organisatie Spoorwijk, Betsy Perkstraat 14, 2524 XT Den Haag.

Profiel Bestuurslid Bewoners Organisatie Spoorwijk
a. Woonachtig in Spoorwijk
b. 21 jaar of ouder
c. Voldoende kennis van het Nederlands om vergaderingen te kunnen volgen en verslagen te kunnen lezen
d. Tijd en gelegenheid om avondvergaderingen bij te wonen
e. Tijd om bij deze vergaderingen ontstane nieuwe plannen te helpen uitvoeren
f. Tijd om bij gelegenheid hulp te kunnen bieden bij de diverse activiteiten, die de Bewoners Organisatie ontplooit
g. Tijd om af en toe de bewonersorganisatie te vertegenwoordigen bij de diverse organisaties in de wijk en daarbuiten hun vergadering bij te wonen
h. Bereikbaar per telefoon en per brief (liefst ook per e-mail)

-----------------------------------------------------------------------------------------

Aanmeldstrook deelname bestuursverkiezing Bewoners Organisatie Spoorwijk
Ja, ik wil mij inzetten als bestuurslid van de Bewoners Organisatie Spoorwijk.
Graag ontvang ik meer informatie over wat dit precies inhoudt:
Naam: ……………………………………………...……………… (man/vrouw)
Adres: ……………………………………………….… Postcode: ……………...
Telefoon en/of e-mailadres: ………………………………………………….
Lever de aanmeldstrook voor 1 februari 2017 in bij de balie van de Wissel, Betsy Perkstraat 14.

U ontvangt z.s.m. extra informatie en een uitnodiging voor een kennismakingsgesprek.