woensdag, juli 13, 2016

VOORTGANG ONDERHOUD RIOLERING SPOORWIJK AUGUSTUS 2016 - FEBRUARI 2017


DH 12.07.2016 Vanaf 1 februari 2016 vervangt de gemeente in Spoorwijk het riool. De werkzaamheden duren naar verwachting tot begin februari 2017.
Het riool in Spoorwijk is oud en wordt vernieuwd. Ook alle huisaansluitingen worden vervangen.

Planning rioleringswerkzaamheden

Het werk wordt in verschillende fases uitgevoerd. De werkzaamheden zijn begin februari 2016 in de Potgieterstraat gestart.
Waar
Wanneer
Alberdingk Thijmstraat (tussen de Hasebroekstraat-Schimmelweg)
Half augustus – eind oktober 2016
Kruising Jonathanstraat - Hasebroekstraat
12 september – 16 september 2016
Amazonestraat
Half augustus – begin oktober 2016
Amazonestraat (tussen A. Thijmstraat – Beetsstraat)
Eind september half - november 2016
Amazonestraat (tussen Potgieterstraat – A. Thijmstraat)
Half oktober – eind november 2016
Max Havelaarstraat (tussen A.Thijmstraat – Beetsstraat)
Eind oktober – begin december 2016
Oltmansstraat (tussen Potgieterstraat – A. Thijmstraat)
Begin november – begin december 2016
Busken Huëtstraat (tussen A. Thijmstraat – Beetsstraat)
Januari – begin februari 2017
Voor de werkzaamheden beginnen ontvangen de bewoners een brief.

Rijrichting

Na de werkzaamheden wordt de straat geschikt gemaakt voor eenrichtingsverkeer. In de huidige situatie is de rijbaan niet breed genoeg voor tweerichtingsverkeer. Met gedeeltelijk eenrichtingsverkeer worden de verkeersveiligheid en de doorstroming van verkeer beter. Dit betekent dat alleen fietsers in beide richtingen mogen fietsen. Gemotoriseerd vervoer zoals auto’s, motoren, scooters en brommers niet.

Downloaden app 'Spoorwijk'

U kunt gratis de speciale app 'Spoorwijk' van HABO GWW downloaden via de App Store (Apple) of de Google Play Store (Android)
In deze app vindt u informatie over:
  • werkzaamheden
  • gewijzigde verkeerssituaties
  • planning
  • laatste nieuws

Huisvuil

Tijdens de werkzaamheden zijn enkele ondergrondse restafvalcontainers afgesloten. Deze zijn dan niet bereikbaar voor de vuilophaaldienst. Bewoners kunnen het huisvuil aanbieden bij de aangegeven tijdelijke aanbiedplaatsen. Dit kan betekenen dat u wat verder moet lopen met uw huisvuil dan u gewend bent. Voor mensen die minder goed ter been zijn, kan dit problemen opleveren. Helpt u uw buurvrouw of buurman als dat nodig is?

Omleiding lijn 18

In de laatste fase van de werkzaamheden in de Alberdingk Thijmstraat komen de haltes aan de Jan van Beersstraat, het Ledeganckplein en de Alberdingk Thijmstraat te vervallen. Op de De Genestetlaan, ter hoogte van de Jan van Beersstraat, zal een tijdelijke halte worden geplaatst. Vanaf 15 juni kunt u hierover meer informatie vinden op www.htm.nl/reisinformatie.

Parkeren tijdens de werkzaamheden

De werkzaamheden worden voornamelijk per straat uitgevoerd, waardoor het aantal te vervallen parkeerplaatsen beperkt blijft. Indien er toch een hogere parkeerdruk ontstaat (met name in de avonduren), kunt u parkeren op de extra gecreëerde parkeerplaatsen aan de Max Havelaarstraat. Dit wordt aangegeven met borden.
Voor parkeerplaatsen voor invaliden worden speciale maatregelen getroffen.

Bereikbaarheid en veiligheid

Voor de werkzaamheden wordt de straat in zijn geheel opengebroken. We doen er alles aan om de gevolgen zo veel mogelijk te beperken. Woningen en bedrijven blijven tijdens de werkzaamheden voor voetgangers altijd bereikbaar.
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen. Toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig kinderen hierop te wijzen en hen hierbij weg te houden. In overleg met de scholen in de wijk, treft de aannemer maatregelen om de veiligheid te vergroten.

Bereikbaarheid hulpdiensten

De ambulance, brandweer en politie (hulpdiensten) moeten ook tijdens de werkzaamheden de bewoners in de buurt altijd goed kunnen bereiken. Parkeer uw auto alleen in de parkeervakken, zodat de hulpdiensten er goed door kunnen. Indien nodig, worden er voor de hulpdiensten rijplaten neergelegd.

Vragen over de werkzaamheden

Heeft u vragen over het werk in uw straat? Neem dan contact op met directievoerder Leo Spanjaard op telefoonnummer (070) 353 33 60. Spreek bij geen gehoor uw naam, vraag en contactgegevens in. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld. U kunt ook mailen naar leo.spanjaard@denhaag.nl.

Inloopspreekuur aannemer

Op dinsdagen tussen 9.00 uur en 10.00 uur in wijkcentrum De Wissel aan de Betsy Perkstraat, kunt u uw vragen stellen aan de omgevingsmanager Tamara Weber van aannemer HABO GWW. U kunt ook mailen naar spoorwijk@habogww.nl.

Informatie aan bewoners

Bewoners zijn uitgenodigd voor de inloopavond over de nieuwe riolering Spoorwijk op 26 januari 2016 en hebben toen toelichting gekregen over de planning en de werkzaamheden.

Alle informatie over riolering vindt u terug op www.denhaag.nl/riolering.

1 Comments:

Blogger Unknown said...

Fijn zo duidelijk aangegeven. Laat die riooltjes maar weer vloeien! ipv die viooltjes laten bloeien!

4:43 p.m.  

Een reactie posten

<< Home