vrijdag, juli 08, 2016

Sloop woningen HaagWonen in Spoorwijk

Op de schop… Sloopplannen in Spoorwijk
In Spoorwijk staan zo’n 100 huurwoningen die op de nominatie staan om gesloopt te worden. Het gaat om een aantal woonblokken aan de Jonathanstraat, de Schimmelweg en de Van Meursstraat

De woningen van woningcorporatie Haag Wonen voldoen niet meer aan de eisen van deze tijd. Door de bouw en vervlochten constructie is het bijna niet mogelijk om de wonin-gen te moderniseren en verbeteren. 

De huizen moeten afgebroken worden om plaats te maken voor nieuwe, betere woningen. Het nieuws komt niet uit de lucht vallen. Er is al langer sprake van. De huidige bewoners zijn op een informatieavond en daarna per brief geïnformeerd over de sloopplannen.

HaagWonen
Vanaf 1 januari 2018 start volgens planning het actiegebied. Dat betekent dat bewo-ners vanaf dat moment met voorrang kun-nen verhuizen. Op welke dag en in welke maand de daadwerkelijke uitvoering van het project van start gaat is op dit moment, helaas, nog niet bekend. 

Het zou goed mogelijk kunnen zijn dat in 2019 wordt begonnen met de uitvoering. En ook is nog niet bekend waar de huidige bewoners naar toe moeten als hun huis er straks niet meer staat. En kunnen zij na de sloop weer terugkeren in de wijk? Prangende vragen waarop de woningcorporatie en de bewonerscommissie in dit stadium samen helaas nog geen antwoord hebben geformuleerd en dat brengt een gevoel van onzekerheid met zich mee voor de bewoners.

Een aantal bewoners heeft zich verenigd in de Bewonerscommissie Spoorwijk Sloop. De commissie treedt op als belangenbehartiger van de bewoners van de woonblokken die gesloopt gaan worden. Samen met HaagWonen maakt de bewonerscommissie afspraken in een Sociaal Plan en een Beheerplan. 

In het Sociaal Plan worden afspraken gemaakt over bijvoorbeeld het moment van uitbetaling van de verhuiskostenvergoeding en de (on)mogelijkheid voor bewoners om terug te keren. 

In het Beheerplan worden afspraken gemaakt hoe de bewoners en HaagWonen samen de buurt leefbaar houden tot het moment van sloop. In een eerste enquête heeft de bewonerscommissie de bewoners gevraagd naar hun wensen. 

Twaalf, voornamelijk oudere bewoners, hebben in eerste instantie aangegeven wel te willen verhuizen. Zo’n 55 andere bewoners keren na de sloop het liefste terug in Spoorwijk. En niet onbegrijpelijk, Spoorwijk is een fijne wijk. Maar kan het ook? Dat is de vraag die hen terecht bezighoudt. De bewoners hopen dat in goed overleg een passende oplossing wordt gevonden en dat ze gauw weten waar ze aan toe zijn.

Bewonerscommissie Spoorwijk Sloop