donderdag, juli 28, 2016

Duurzaam Den Haag juli 2016

rief HK1000  | juli 2016   |  Een uitgave van Duurzaam Den Haag 
Haagse Krach 1000 Header
Share
Tweet
Share
+1
Forward

HK1000 Nieuwsbrief

Update vanuit de initiatiefnemers 


De HK1000 follow-up is in volle gang! Steeds meer HK1000 initiatieven zetten de stap richting uitvoering. Zo is de HK100 georganiseerd in Loosduinen, vond de Theatrale Wandeling plaats en de tweede DeBatMobiel is inmiddels geopend. Lees je mee?

In deze nieuwsbrief: 
  • Ambassadeurs gezocht voor de Haagse 100-100-100!
  • DeBatMobiel brengt buren samen
  • De HK100 in Loosduinen, kleinschalig maar effectief
  • HK1000 follow-up & Workshop
  • Afval-excursie met HK1000 initiatiefgroep
  • Eerste Theatrale wandeling door Mooi Den Haag groot succes
  • Nieuwsbrieven archief
Wil je deze nieuwsbrief delen in je netwerk? Gebruik de bovenstaande social buttons om de nieuwsbrief te delen op Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+ en via e-mail. 

Ambassadeurs gezocht voor de Haagse 100-100-100! 


In co-creatie met de stad wil Duurzaam Den Haag in 2016 de Haagse 100-100-100 uitdaging aangaan. Dit is een project met de uitdaging voor huishoudens om 100 dagen afvalvrij te leven. In Den Haag houd dat in: 100 Haagse huishoudens (maar hoe meer hoe beter!), 100 dagen, 100% afvalvrij.

Het doel is om 100 dagen zo goed als mogelijk afvalvrij te leven. Dit betekent dat je afval moet gaan zien als bruikbare grondstoffen. De thema's afval scheiden, recyclen en hergebruiken staan centraal. Benieuwd hoe dat er in andere gemeentes aan toeging? Bekijk de website hier!

Ben je enthousiast over deze uitdaging en wil je anderen helpen om hieraan deel te nemen? We zoeken 10 enthousiaste ambassadeurs die 10 weken lang een groepje van 10 mensen wil begeleiden tijdens de uitdaging.

Je kan je voor 22 augustus nog aanmelden. Neem contact op met Amber voor meer informatie: amber@duurzaamdenhaag.nl.
 
Doe mee!
DeBatMobiel

DeBatMobiel brengt buren samen


Het gaat goed met DeBatMobiel! Na de opening van de eerste DeBatMobiel, is nu alweer de tweede aan de beurt. Op zondag 19 juni opende Joeri Oudshoorn (Haagse Stadspartij) de tweede DeBatMobiel in de Buijs Ballotstraat. Oudshoorn (Haagse Stadspartij) was ook aanwezig bij de HK1000, als beleidsmaker was hij ingedeeld bij de groep die de DeBatMobiel bedacht heeft.

Tijdens de opening werden er hapjes en drankjes uitgedeeld, er kwamen steeds meer mensen op de reuring af. Uiteindelijk hebben zo'n 30 buren de DeBatMobiel bewonderd.

DeBatMobiel: ga het gesprek aan met je buren!
De eerste DeBatMobiel werd op 28 mei geopend. DeBatMobiel is een plek in de straat om met de buren samen te verpozen. Een plek waar we het gesprek aangaan met de buren over de inrichting van de straat. Is het mogelijk om plekken in de straat te creëren waar men elkaar kan ontmoeten? Kan de straat groener? Hoe gaan we dan om met de auto’s? Kunnen we 2 of 3 plekken missen in de straat?

Wil jij ook een Debatmobiel in je straat? Neem contact op met de initiatiefnemers!
 
Bekijk de reportage van Den Haag FM op Youtube!
Debatmobiel
Debatmobiel
Debatmobiel
HK100 Loosduinen

HK100 in Loosduinen: kleinschalig maar effectief

Bestuurskunde studenten van de Haagse Hogeschool hebben met veel enthousiasme het op zich genomen om een HK100 te organiseren in Loosduinen. Dit initiatief is voortgekomen uit de HK1000.
Loosduinen
Tijdens de dag heeft een klein groepje bewoners samen met de studenten om de tafel gezeten om het te hebben over de wijk. Er werd gedeeld dat men graag trots wilde zijn op hun wijk Walboduin in stadsdeel Loosduinen.
Uiteindelijk kwam er het gezamenlijke plan uit om op 24 september 2016 bij de Snoei & Bloei dag aan te sluiten die plaats vindt bij Buurtcentrum de Geest. Daar zullen verschillende partijen bij betrokken worden zoals Duurzaam Den Haag, het stadsdeel kantoor en omliggende partijen zoals de school. Dit kan alvast een voorproefje zijn om uiteindelijk jaarlijks een oogstfeest te organiseren, waarbij buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen zien wat er uit de wijk kan komen.
De Haagse Krach 100 Loosduinen vond plaats op 4 juni 2016, van 12:00 tot 17:00 uur in wijkcentrum Nieuwe Waldeck aan Georges Bizetstraat 25.

Lees het verslag van de studenten na op onze website
HK1000

HK1000 Follow-up Bijeenkomst & Workshop

Enkele weken geleden vond in het Nutshuis de HK1000 Follow-up workshop en borrel plaats. De borrel was een succes: zo'n 40 mensen kwamen tijdens deze zonovergoten dag een kijkje nemen op ons kantoor en terras. Het was een mooie mix van oude bekenden, nieuwe gezichten, ambassadeurs en HK1000 initiatiefnemers. Er zijn nieuwe contacten gelegd en verbindingen gemaakt tussen verschillende projecten!

Communicatie workshop
Voorafgaand aan de borrel werd er door het communicatieteam van Duurzaam Den Haag een presentatie gegeven. Deze ging in op de mogelijkheden en manier waarop Duurzaam Den Haag met haar communicatiekanalen en kennis, de initiatieven kan ondersteunen. De workshop werd bijgewoond door een tiental HK1000 projecttrekkers, die nu allemaal op de hoogte zijn van de mogelijkheden waarop Duurzaam Den Haag hen kan ondersteunen met diverse communicatiemogelijkheden.

Ben je geïnteresseerd in een communicatie workshop? Laat het ons weten via redactie@duurzaamdenhaag.nl! 

Afval-excursie met HK1000 initiatiefgroep 


De initiatiefnemers van het HK1000 project ‘Biovergisting Houtrust’ organiseerden eind juni een afval-excursie naar de AVR terminal op de Binckhorst.  Aansluitend werden ook de AVR verbrandingsinstallaties in de Botlek waar het Haagse huisvuil wordt verbrand bezocht. De groep wil de opties voor lokale vergisting van Haagse biomassa onderzoeken. Het doel: biomassa omzetten naar biogas, elektriciteit en warmte. Hernieuwbare energie voor Den Haag!

De achterliggende doelstelling van deze excursie is om de eerste uitkomsten van de studie (hoe de natte fractie biomassa uit Den Haag het best kan worden ingezet voor de economie van Den Haag) te toetsen aan belanghebbenden in het huidige verwerkingsproces.

Lokaal vergisten
Tijdens de excursie heeft de HK1000 groep gezien hoe het nu in zijn werk gaat: Een heel groot deel van de biomassa (dus o.a. GFT) wordt op het moment niet apart ingezameld en wordt nu verbrand. Daarbij wordt het uiteindelijk voor een groot deel nuttig gebruikt  in de vorm van warmte, stoom en elektriciteit die de AVR produceert. De eerste fase van de studie toont echter aan dat er een veel betere CO2 emissie reductie mogelijk is door het lokaal te vergisten in plaats van in Rotterdam te verbranden.

Lees het hele verslag op ons blog!
 
Babylon

Eerste Theatrale wandeling door Mooi Den Haag groot succes!

 
Een groep HK1000 deelnemers hebben het op zich genomen om een manier te vinden om Den Haag nog beter op de kaart te zetten. Om mensen te laten inzien hoe mooi, creatief en divers de stad is. Rita Rehorst (initiatiefneemster) kwam op het idee om wandelingen te organiseren langs bijzondere plekken in de stad.

Op zondag 5 juni was het zover! De pilot-wandeling ‘Theatrale wandeling door Mooi Den Haag’ werd georganiseerd. De wandeling was met ongeveer 30 deelnemers een groot succes, iedereen was blij verrast door de route en programmering: het smaakte naar meer!

Pilot voor grootschalige wandeling
Door middel van wandelingen willen de initiatiefnemers laten zien dat Den Haag een creatieve broedplaats is met veel diversiteit. De organisators willen in 2018 een grootschalige wandeling organiseren, waarbij ze een podium bieden aan zoveel mogelijk geslaagde projecten die zijn voortgekomen uit de HK1000. Tijdens deze wandeling willen ze ook alle 140 culturen laten zien, zoveel mogelijk positieve ‘Haagse Krach’ tonen en mensen verbinden door culturele activiteiten te verbinden met sportieve kunstzinnige activiteiten. De wandeling op 5 juni was een pilot voor deze grotere wandeling in 2018. Tijdens de pilot werd er al langs een succesvol HK1000 project gewandeld: DeBatMobiel. 
Wandeling langs DeBatMobiel

Nieuwsbrieven Archief


Wil je de vorige edities van de HK1000 nieuwsbrief inzien? Dat kan hier:

HK1000 Nieuwsbrief #1 
HK1000 Nieuwsbrief #2
HK1000 Nieuwsbrief #3
HK1000 Nieuwsbrief #4 
HK1000 Nieuwsbrief #5
H
K1000 Nieuwsbrief #6
HK1000 Nieuwsbrief #7
H
K1000 Nieuwsbrief #8
HK1000 Nieuwsbrief #9
HK1000 Nieuwsbrief #10
 
Je ontvangt deze mail omdat je mee hebt gedaan met (of aangegeven hebt interesse te hebben in) de Haagse Krach 1000. Wil je geen updates meer ontvangen? Geen probleem, uitschrijven kan hier