maandag, juni 27, 2016

Haage bomenbrief nr. 50

Bekijk de webversie als deze nieuwsbrief niet goed wordt weergegeven.
Gemeente Den Haag24 juni 2016
 
segmenten
 Nieuwsbrief 
Bomen voor de toekomst
 
De gemeente Den Haag geeft ieder kwartaal bij het wisselen van de seizoenen een bomennieuwsbrief uit met wetenswaardigheden over bomen en boomprojecten in Den Haag.
Veel leesplezier met deze zomereditie van alweer Bomennieuwsbrief 50.
Iepen krijgen jaarlijkse griepprik
Iepen krijgen jaarlijkse griepprik
Op mooie Haagse lanen als de Meppelweg, Melis Stokelaan en de Thorbeckelaan staan iepen. In totaal staan er 16.000 iepen als straatboom in de stad.
De iep is voor Den Haag heel belangrijk, omdat hij goed tegen de zoute zeewind kan, weinig moeite heeft met de arme zandbodem en goed bestand is tegen het stadsklimaat. Kortom, de ideale boom voor de stad en daarmee de meest voorkomende straatboom in Den Haag. Helaas is hij gevoelig voor de besmettelijke iepziekte. De nieuwe soorten die de afgelopen jaren zijn geplant, zijn goed bestand tegen deze ziekte. Maar de oudere exemplaren hebben extra bescherming nodig. Dat doen we in Den Haag sinds 1996 door de bomen een soort jaarlijkse griepprik te geven.
In mei zijn in 3 weken tijd 9.000 iepen geïnjecteerd. Rondom de stam, op ongeveer 1.10 meter hoogte, kregen de iepen om de 10 centimeter een ‘prik’. Het middel Dutch Trig zorgt er voor dat de iep niet heftig reageert op het moment dat hij in aanraking komt met de iepenziekteschimmel. Want als de boom dat wel doet, sluit hij zijn vaten af, verdroogt hij en sterft hij binnen enkele weken.
Alle bomen in een app
Alle bomen in een app
Wat is dat voor boom voor het Mauritshuis? Hoe oud is die en wat is de wetenschappelijke naam? Is het een monumentale boom of een straatboom? Deze wetenswaardigheden kunnen worden teruggevonden op de website Haagse Bomen App.
De informatie van alle 116.000 Haagse straatbomen is daarin te vinden. Deze website is ook goed te bekijken met een smartphone of tablet. Ieder jaar worden de gegevens van bijna 40.000 bomen buiten gecontroleerd en bijgewerkt in het beheersysteem.
Lees verder  ›
Bomen op het Tournooiveld
Bomen op het Tournooiveld
Bij de bouw van de parkeergarage onder het Tournooiveld wordt er alles aan gedaan om de aangrenzende bomen niet te beschadigen. Daarom worden er nauwkeurige metingen uitgevoerd. Het diepste punt voor de bouw is inmiddels bereikt. Ook heeft de gemeente vrijwel dagelijks overleg met de bouwers over het werken vlakbij de bomen en de maatregelen die zij moeten treffen om de bomen daarbij te beschermen.
Nederlandse Boominfodagen
Nederlandse Boominfodagen
Op 8 en 9 juni 2016 was er een internationaal congres in Velp over bomen in de openbare ruimte, de Nederlandse Boominfodagen.
Den Haag heeft op dit congres 2 spraakmakende projecten gepresenteerd: de innovatieve redding van 25 monumentale paardenkastanjes op de Koninginnegracht en de nieuwe waardebepalingsmethode van bomen/groen in de stad (I-Tree Teeb).
Koninginnegracht
Bij de Koninginnegracht was er veel belangstelling en waardering voor het proces voor het behoud van 25 monumentale kastanjebomen. Hier moest de trambaan worden vernieuwd. Maar hoe zou dit kunnen gebeuren met behoud van de monumentale bomen tussen de Javastraat en de Delistraat? Het behoud van deze bomen was voor de gemeente erg belangrijk. Daarom heeft de gemeenteraad een participatieproces van bewoners en organisaties ingesteld. Er is voor gekozen om het nieuwe tramspoor verder van de bomen af te leggen. Hierdoor hebben de oude bomen het minste te lijden gehad onder de werkzaamheden. Tijdens de werkzaamheden is de stabiliteit van de bomen continu gemonitord met de nieuwe meettechniek Tree Motion Sensor (TMS).
Het tracé is inmiddels klaar, de kademuur is vervangen en de bomen zijn behouden. Het is de moeite waard om de bomen in de nieuwe omgeving te bekijken.
I-Tree
De waarde van bomen voor de stad was bij veel mensen al lang bekend. Met het programma I-Tree dat in New York is ontwikkeld, is het nu mogelijk om de toegevoegde waarde van bomen voor de stad jaarlijks te monitoren. Zo is het met dit programma mogelijk om onder andere de volgende baten per boom te berekenen: verbetering van luchtkwaliteit en tijdelijke waterberging. In Duitsland bijvoorbeeld stelt men nu vast dat iedere geïnvesteerde euro in bomen € 7 oplevert. Kortom de bomen in Den Haag staan weer op de (internationale) kaart
Bomen in Den Haag - De Es
Bomen in Den Haag - De Es
In Den Haag zijn er ruim 8500 essen als straatbomen. Er zijn veel verschillende soorten essen. In Den Haag worden ongeveer 20 verschillende soorten gebruikt. Afhankelijk van de soort worden ze 15 tot 25 meter hoog.
De jonge twijgen hebben een olijfkleurige schors. Oudere schors is grijs met ondiepe verticale groeven. De boom krijgt pas laat in het voorjaar bladeren. Deze bestaan uit negen tot vijftien kleine blaadjes die op een lancet lijken en een kartelrandje hebben.
De boom bloeit vóór het uitlopen van de bladeren, een zogenoemde naaktbloeier. De bloempjes ontluiken in flinke aantallen uit de zijknoppen. De vruchten hebben de vorm van een vleugel en hangen in trossen of afstaande pluimen. Zij zijn vooral ’s winters goed zichtbaar.
Gebruik
Essenhout is buigzaam en splijt bijna niet. Dit maakt het erg geschikt voor stelen van gereedschap, gymnastiektoestellen, meubels en zelfs ski’s. Gewone essen houden van een vochtige en voedzame bodem. Die zijn dus maar beperkt toepasbaar als straatboom. Amerikaanse essen zijn beter geschikt voor drogere gronden. Beiden vragen om veel ruimte en worden daarom bij voorkeur geplant langs doorgaande wegen en op pleinen. Een hele mooie oude es staat op de hoek van de Geysterenweg met de Raaphorstlaan
Aanmelden nieuwsbrief
Krijgt u deze nieuwsbrief doorgestuurd? U kunt de nieuwsbrief ook rechtstreeks van ons ontvangen. Meld u aan voor de nieuwsbrief 'Bomen voor de toekomst' via de website!
Twitter
Naast deze Bomennieuwsbrief deelt de gemeente ook actueel bomennieuws via Twitter.