dinsdag, maart 01, 2016

Nieuwsbrief Vadercentrum Adam februari 2016


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

In de afgelopen maand hebben er weer bijzondere activiteiten plaats gevonden zoals, tijdens de week van de liefde, een dialoogbijeenkomst “Andere Liefde”. En een poëzieavond met mannen, die eerder nog nooit een gedicht voor hun geliefde hadden geschreven.
Over deze en een aantal andere activiteiten kunt u lezen in de nieuwsbrief van februari hieronder. 
Ik wens u, namens al de vaders, veel leesplezier!

Met vriendelijke groet,
Bilal Sahin

Februari 2016
 

In deze editie: 
 • Actief burgerschap - ProDemos
 • Bedanklunch stichting Sintvoorieder1
 • Poëzie in het Vadercentrum: Gedichten schrijven voor de geliefde
 • Dialoogbijeenkomst in het kader van de Week van de Liefde: andere liefde
 • Internationaal bezoek
 • Workshop over opvoeden
 • Repair Café Vadercentrum
 • Training buurtvaders
 • EnergyParty en inzicht in het energiegebruik
 • Agenda

Actief burgerschap - ProDemos


Een leuk spelletje of een leerzame les?
Dinsdag 2 februari kwam Brahim Fattah van ProDemos naar het Vadercentrum. ProDemos is, kort gezegd, een organisatie die zich bezig houdt met het betrekken van burgers bij de politiek en de samenleving. Dit doen ze onder andere, door het geven van trainingen, het houden van workshops en het organiseren van rondleidingen in politiek Den Haag. In het Vadercentrum kwamen zij onze politieke kennis opfrissen. Dit leidde tot een leuke en interactieve avond voor ruim 50 deelnemers.

Betrekken van burgers
Het thema van de avond was actief burgerschap. Dit stond centraal in de presentatie van Brahim. Actief burgerschap houdt in, dat burgers meedenken, meepraten en meebeslissen over de gemeenschap en de bijbehorende voorzieningen. Met als doel, dat burgers zich niet alleen betrokken voelen, maar ook invloed kunnen uitoefenen in de gemeenschap. ProDemos helpt deze actieve burgers verder door goede begeleiding, ondersteuning en het vinden van de weg naar de politiek. Zodat er ook daadwerkelijk een oplossing kan worden gevonden.

Quiz
Om de vrijwilligers actief te laten deelnemen, werd er een quiz gehouden. De quiz bestond uit vragen over de Nederlandse politiek. Denk aan het opnoemen van de namen van Tweede Kamerleden, welk politiek orgaan beslist over welke zaken en wie welk orgaan benoemt/kiest. Vrijwilligers werden in teams verdeeld en konden met elk goed antwoord punten verdienen. Door pittige vragen en wat gezonde rivaliteit werd het een informerende avond in een gezellige sfeer.

Actie
Tot slot bedachten de deelnemers een actie, die zij onder de aandacht van de politiek willen brengen. Daar kwamen twee acties uit die erg veel steun kregen. De eerste actie was het afschaffen/verminderen van de waterschapsbelasting voor mensen met een laag inkomen. De tweede actie was steun betuigen aan de vluchtelingen in ons land. Hiervoor zullen de vrijwilligers zoveel mogelijk handtekeningen gaan verzamelen om zowel sympathie als aandacht te krijgen voor de actie. Met de hulp van Brahim, die de vrijwilligers hierin gaat steunen en begeleiden, willen de vrijwilligers deze onderwerpen op de agenda van de lokale of zelfs de landelijke politiek laten zetten.
Wij bedanken Brahim en ProDemos voor hun tijd om naar ons buurthuis te komen. We hopen dat de vrijwilligers de acties doorzetten en hier ook resultaten mee behalen.

Bedanktlunch stichting Sintvoorieder1


Vrijdag 5 februari jl. hield de stichting Sintvoorieder1 haar jaarlijkse ‘bedanklunch’ in het Vadercentrum. Bij deze lunch waren niet alleen veel vrienden en partners van de stichting aanwezig, maar ook een aantal vaders van het Vadercentrum. Iedereen werd ontvangen met Turkse, Marokkaanse of Indiase thee. Vervolgens werden groentesoep en diverse belegde broodjes geserveerd. Onder het genot van deze heerlijke lunch konden de genodigden met elkaar en met de bewoners van dit stadsdeel kennismaken. Vaders die actief zijn bij het centrum, aten mee en vertelden aan het hele gezelschap hun inspirerende en bewonderenswaardige verhalen. Verder werd er uitleg gegeven over het ontstaan, de doelen en de functie van het Vadercentrum.
Tenslotte was er de mogelijkheid om een rondleiding te krijgen in het centrum en in de Weggeefwinkel. In de winkel kon men meteen aan de slag, omdat veel genodigden gehoor hadden gegeven aan de oproep om spullen, die zij over hadden, een tweede leven te gunnen via de Weggeefwinkel.

Via deze weg willen de bestuursleden van stichting Sintvoorieder1, Adil, Fysal, Sammy, Shakier, Shahin en Rob (allen vrijwilligers van het Vadercentrum) nogmaals heel hartelijk bedanken voor hun bijdrage aan Sintvoorieder1 in 2015!

Poëzie in het Vadercentrum


Gedichten schrijven voor de geliefde
Tijdens de Week van de Liefde werd in het Vadercentrum weer aandacht besteed aan poëzie. Dichteres Adrienne Vooijs werd voor donderdagavond 11 februari uitgenodigd om een workshop te geven. Het onderwerp? Schrijf een gedicht voor een geliefde. En wie die geliefde is, mag je zelf bepalen.

Een hele uitdaging voor de grote groep van ruim dertig mannen, afkomstig uit veel verschillende landen en met ieder zijn eigen moedertaal. De meesten van hen schrijven voor de eerste keer in hun leven een gedicht.
De ontvangstruimte van het Vadercentrum zat behoorlijk vol. Adrienne gaf een aantal opdrachten en de mannen gingen dapper aan de slag om, in het Nederlands, een mooi gedicht voor hun geliefde te schrijven.

Allereerst werd er een naamgedicht geschreven. Hoewel dit een moeilijke opdracht is, lukte het veel mannen, met wat extra uitleg, toch om een mooi gedicht op papier te krijgen. Eén van de dichters, Moreno, schreef een grappig naamgedicht voor zijn lieve hond Bondy:
          Blaffend
          Onderweg
          Naar
          De
          Yscoman


Vervolgens schreven de mannen een gedicht met daarin verwerkt de getallen 1 tot en met 10. Ook dat ging erg goed. Wat werd er hard gewerkt! Een paar zinnen uit een gedicht dat  Santana voor zijn zoontje schreef:
          Jij bent mijn nummer een
         
Wij twee voor life
          Je hebt nu drie jaren
          Four ever I will love you

Ter afsluiting schreven alle mannen een elfje, een gedicht van elf woorden. Ook dit was een groot succes! Hieronder twee prachtige resultaten:

    Hediye                                   en             Verbondenheid
    Jij bent                                                    liefde verdraagzaamheid
    mij lieve vrouw                                       Samen verder leven
    ik hou van jou                                         ineen geklonken middels liefde
    lieverd                                                      Eeuwig
   
(door Mustafa Kartal)                             (door Frans Fifis)

Al met al was het weer een heel geslaagde avond, waarbij zowel de mannen als Adrienne  weer veel geleerd hebben. Wij kunnen allen met trots terugkijken op een geslaagde Poëzie avond!

Dialoogbijeenkomst: andere liefde

Ook dit jaar was het Vadercentrum feestelijk versierd tijdens de week van de liefde. Er waren verschillende activiteiten over de Liefde georganiseerd.
Op vrijdag 12 februari kwamen zo’n 100 bezoekers af op de grote dialoogbijeenkomst, met een maaltijd, waarmee de Week van de Liefde werd afgesloten.
De avond begon met het voordragen van een aantal gedichten, die bezoekers van het Vadercentrum hadden gemaakt over de liefde: de liefde voor een kind, de liefde voor een vrouw, de liefde voor een gezin, de liefde voor een hond.
Na het voorgerecht kreeg Bert van Alphen de microfoon. Evenals in voorgaande jaren zou hij in het Vadercentrum deze laatste avond van de Week van de Liefde leiden.

Hij begon met de opmerking dat, naast de liefdes die in de gedichten werden genoemd, er ook andere vormen van liefde bestaan. Zoals de liefde tussen mensen van gelijk geslacht. Daarop riep hij Fatih Bici naar voren. Fatih vertelde dat hij 21 jaar oud is, in Amsterdam woont en aan de VU een opleiding voor arts volgt. Hij is Turks en voelt zich aangetrokken tot mannen. Op de vraag van Bert hoe lang hij dat al weet, antwoordde Fatih dat, toen hij 11 was hij het bij zichzelf ontdekte. Hij hield dat lang verborgen, ook omdat zijn geloof verbiedt dergelijke gevoelens te hebben. Op een gegeven moment besloot hij, dat die gevoelens nu eenmaal bij hem horen en wilde hij er niet langer omheen draaien. Toen hij ging studeren werd hij actief in werkgroepen met gelijkgestemde mensen.
Bert vroeg hoe zijn familie reageerde. Fatih vertelde, dat hij het een jaar geleden aan zijn ouders had verteld. Hij woonde toen bij zijn grootmoeder. Zij vermoedde al iets en heeft zijn ouders toen aangespoord met hem te gaan praten. Voor zijn ouders was het een grote schok en zij wilden daarom een gesprek met een imam. Ook wilden zij, dat de huisarts hem zou doorverwijzen naar een psycholoog. Zowel de imam als de huisarts waren echter van mening, dat er met hem niets mis was.

Fatih kan wel begrijpen, dat het voor zijn ouders moeilijk was om te ontdekken, dat hun zoon, waar zij zo trots op waren omdat hij voor arts ging studeren, toch niet zo ideaal was als zij dachten. Fatih gaat elke week bij zijn ouders op bezoek en, stukje bij beetje, wordt hun contact beter. Hij beseft, dat zij tijd nodig hebben om te aanvaarden, dat hij is zoals hij is. Voor Fatih hoeven zij niet te accepteren, dat hij zo is. Maar hij wil wel als persoon gerespecteerd worden. Hij is immers nog steeds hun zoon en niet anders dan vroeger.
Op de vraag van Bert waarom hij zijn verhaal wilde vertellen, antwoordde Fatih, dat hij het belangrijk vindt, dat zijn verhaal gehoord wordt. Hij hoopt dat hij daarmee anderen, die in een vergelijkbare situatie zitten, tot steun kan zijn.
Hierna vroeg Bert een applaus voor het dappere relaas van Fatih. Het gesprek met Fatih trok onder de aanwezigen veel aandacht. Tijdens de maaltijd, zoals altijd klaargemaakt door vrijwilligers van het Vadercentrum, zorgde dit onderwerp voor veel onderling gepraat.

Internationaal bezoek

Wij voelen ons altijd een beetje extra trots als wij merken, dat er ook in het buitenland interesse wordt getoond voor de activiteiten in Vadercentrum Adam. Op dinsdag 16 februari mochten wij gastheer zijn van tien deelnemers, uit tien verschillende landen, aan een training door The Hague Academy for Local Governance. Onderdeel van deze training is een bezoek aan het Vadercentrum.
Gastheer zijn rond het middaguur betekent ervoor zorgen, dat de studenten met een lunch worden ontvangen. Iets, waar 'onze' mannen geen enkele moeite mee hebben. Tijdens de lunch werd uitleg gegeven over de doelstellingen van het Vadercentrum. Verschillende vrijwilligers vertelden over hun activiteiten en persoonlijke ervaringen, waarna de studenten hun vragen afvuurden. Een boekje over hetgeen in het Vadercentrum gebeurt ging als cadeautje mee naar huis. Met daarin het email-adres van het Vadercentrum en de uitnodiging om, eenmaal thuisgekomen, nog eens contact met ons op te nemen.
Tijdens de rondleiding bleef geen plekje of activiteit onbezocht of onbesproken. De vrijwilligers werden overstelpt met vragen, die ze met heel veel plezier beantwoordden.
Wij, van onze kant, hopen dat ervaringen binnen het Vadercentrum in de toekomst ook ergens heel ver weg op een nuttige manier kunnen worden gebruikt.

Workshop over opvoeden

Op dinsdag-avond 16 februari gaf Aytekin Kurnaz van Fin Balans een workshop over het verbeteren van de relatie tussen ouders en kinderen tijdens de opvoeding. Er waren ruim 40 aanwezigen w.o. ook moeders en kinderen.
De deelnemers waren het met Aytekin eens, dat om kinderen van nu te motiveren naar de ouders en leerkrachten te luisteren, je ze op een andere manier moet benaderen dan hoe zijzelf in hun jeugd benaderd zijn.
Eén van de vragen, die aan de orde kwamen, was hóé de ouders hun kinderen willen opvoeden: religieus, ‘ouderwets’, modern of ‘gewoon’? Een ander item was de beroepskeuze. Gelukkig waren de ouders het erover eens dat de (geestelijke) gezondheid van hun kind belangrijker is dan het beroep, dat ze voor hun kinderen wensen.
Met een aantal voorbeelden liet Aytekin zien, dat kinderen beter presteren op school en in de sport als ze gelukkig zijn. Liefde, warmte en aandacht geven aan je kind maken je kind gelukkig en zijn dus factoren tot succes! Hij gaf de ouders aanwijzingen hoe met hun kind(eren) om te gaan.
De ouders luisterden aandachtig en beloofden ze zo snel mogelijk in praktijk te brengen. Aytekin gaf ook aan, dat de ouders/leerkrachten meer aandacht moeten besteden aan de sterke punten van hun kind(eren). Ze moeten de kinderen positief coachen. Complimenten geven versterkt het zelfvertrouwen.
Ook is het heel belangrijk, dat het gezin goed in balans is. De onderlinge omgang wordt zo beter en meer ontspannen. En, ‘last but not least’, een goede communicatie tussen ouders en kinderen is van essentieel belang.
Aytekin stelde ook vragen aan de aanwezige kinderen. Hij gaf ze tips hoe beter te presteren op school en wat te doen tijdens een examen of toets. Ook vertelde hij over braingym om je hersens te trainen. 
Aan het eind van de workshop vertelde een vader, dat hij was gestopt met roken n.a.v. een gesprek met zijn kind van 8 jaar. Aytekin vond dat dit een goed voorbeeld was van hoe met je kinderen om te gaan. Altijd in gesprek blijven, kinderen nooit negeren of kleineren, maar waarderen.
De ouders waren blij dat ze waren gekomen, ze ervoeren de workshop als heel nuttig en leerzaam. 
Meer informatie is te vinden op www.finbalans.nl

Repair Café Vadercentrum


Donderdagmiddag 18 februari was er een druk bezocht Repair Café in het Vadercentrum. Onze deskundige reparateurs hielpen vele klanten. Zij repareerden kleidingstukken, zoals colberts, broeken, ritsen in een jas, maar ook gordijnen. Wat betreft de elektrische apparaten herstelden zij o.a. een waterkoker, een wekker, een printer, een koffiezetapparaat en een lamp. En ook een aantal fietsen werden weer rijklaar gemaakt. Zodoende ontstonden er weer vele blije gezichten.
Het volgende Repair Café is op donderdag 17 maart. Heeft u ook nog kapotte spullen?
Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Training buurtvaders 

De Buurtvaders zijn de oren en ogen van stadsdeel Laak. Naast hun dagelijkse surveillance werkzaamheden leveren zij ook hun bijdrage op speciale dagen, zoals tijdens de jaarwisseling en bij evenementen. Daarnaast doen zij beheer werkzaamheden bij het  sportcomplex Jan Soniusstraat en voeren ze bij ‘t Esloo College het project Street Watch uit.
Op donderdag 18 februari verzorgden Ben van Asperen en Sander Schouten van Eye 4 Safety een training voor de buurtvaders. Zij kregen tips en trucs aangereikt over hoe je nog  beter kunt leren te observeren en waar te nemen. Hoe om te gaan met verschillende jeugdgroepen? Welke jeugdgroepen kennen we en welke soorten drugs zijn er? Aan de hand van een presentatie werden praktische handvatten aangereikt, waar de buurtvaders mee op pad kunnen.
Het was een heel informatieve en leerzame middag, die werd afgesloten met een persoonlijk certificaat.
Wij (Ben en Sander) hopen de buurtvaders snel weer te treffen en wensen ze veel succes met het nobele vrijwilligerswerk wat zij in de wijk doen.

EnergyParty en inzicht in het energiegebruik 

Op dinsdag 23 februari werd er in Vadercentrum Adam een presentatie gegeven over de EnergyParty en inzicht in het energiegebruik.
De presentatie werd gegeven door 070Energiek. Dit is een coöperatie van Haagse buurtbewoners, die in oktober 2014 is begonnen met het organiseren van EnergyParty's.

Door middel van een EnergyParty wordt geprobeerd Haagse bewoners te helpen met het verduurzamen van hun woning en zodoende het verminderen van het energiegebruik.
Voor een groep van meer dan 40 geïnteresseerden begon om 19.00 uur een korte EnergyParty introductie. Daarna werd aandacht besteed aan de energierekening, en met name een verduidelijking ervan.
Begonnen werd met een korte inventarisatie onder het publiek om te zien hoeveel per maand de gemiddelde bezoeker aan energie betaalt. Gemiddeld varieerde dit tussen de 70 en 130 euro. In de presentatie werd vervolgens gekeken naar hoe dit bedrag tot stand komt, hoe de gemiddelde energierekening is opgebouwd en hoe de verschillende kostenposten zich tot elkaar verhouden. De aanwezigen dachten ijverig mee en kwamen met verschillende vragen over de verdeling van de kosten. Tenslotte werd gekeken hoe er met het geleerde inzicht gemakkelijk bespaard kan worden op gas en elektra.
Op donderdag 25 februari werd met een selecte groep dieper ingegaan op de materie. Hierbij werd tijdens een ‘vervolg’-EnergyParty bekeken hoe het energieverbruik van de verschillende huishoudens is opgebouwd, hoe ze scoren ten opzicht van elkaar en aan welke bespaarmaatregelen dit kan worden gekoppeld.
Voor meer informatie over de EnergyParty en/of de mogelijkheid om een EnergyParty te organiseren in eigen kring zie  http://www.070energiek.nl/energyparty/.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:
Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht geldt.
 • Zondag 6 maart, deelname met 25 hardlopers aan CPC-Loop,
 • Donderdag 10 maart, voorlichtingsbijeenkomst VvE,
 • Vrijdag 11 maart, verschillende activiteiten m.b.t. NL-Doet,
 • Vrijdag 11 maart, dialoogbijeenkomst over Seksuele gezondheid,
 • Donderdag 17 maart, Repair Café,
 • Vrijdag 25 maart, Divali feestviering met een dialoog.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden: