zaterdag, maart 05, 2016

Informatiebijeenkomst 11.03.2016 bestemming pand Schimmelweg 200

Inloopbijeenkomst kluscomplex Schimmelweg 200

Op vrijdag 11 maart 2016 organiseert de gemeente een inloopbijeenkomst om mee te denken over het plan voor de verkoop van Schimmelweg 200 als kluscomplex.
Bij de inloop kunt u elk moment binnenlopen om de plannen en tekeningen voor het kluscomplex en de kavels te bekijken. Daarnaast zijn er medewerkers van de gemeente aanwezig die u een toelichting kunnen geven en aan wie u vragen kunt stellen. Er liggen eveneens formulieren waarop u uw reactie/suggestie kenbaar kunt maken.

Inloopbijeenkomst

  • Wanneer: vrijdag 11 maart 2016 tussen 18.00 en 20.00 uur. U kunt binnenlopen op een tijdstip dat u het beste uitkomt
  • Waar: Atrium in het stadhuis, Spui 70, Den Haag
De inloopbijeenkomst maakt onderdeel uit van een informatiemarkt over de mogelijkheden van zelfbouw in Den Haag. Dit met onder meer diverse informatiestands over zelfbouwlocaties die de gemeente in de verkoop gaat brengen en beoogde nieuwe locaties, waaronder ook de Schimmelweg 200.


Achtergrondinformatie

Aanleiding is een onderzoek dat de gemeente onlangs gedaan heeft naar de mogelijkheden van het pand aan de Schimmelweg 200. Dit gebouw is altijd in gebruik geweest bij het Spoorwijks jongerencentrum en staat sinds enige tijd leeg. Op basis hiervan is een concept-plan gemaakt om het pand te gaan verkopen als kluscomplex met een maatschappelijke functie. 
Bij dit gebouw is er de mogelijkheid om een tweede bouwlaag toe te voegen. Maar de koper kan er ook voor kiezen het pand te slopen en er een nieuw gebouw voor in de plaats te zetten met maximaal twee bouwlagen.
Kluscomplex Schimmelweg 200
In de tekening(en) hieronder kunt u de plannen van de gemeente bekijken.
·                         PDF bestand Bouwvlak en uitgiftegrens Schimmelweg 200 (PDF, 559 kB)

Besluitvorming en planning

Na ontvangst van de  reacties werkt de gemeente het concept-plan verder uit tot een definitief plan. Na vaststelling hiervan door het college van burgemeester en wethouders zal naar verwachting de verkoop starten na de zomer van 2016.

Reageren op de plannen

Tot 11 april 2016 kunt u reageren op de plannen. Dit door het invullen van het onderstaande digitale reactieformulier.

Bewonersbrief

De omwonenden ontvangen circa twee weken voor de inloopbijeenkomst een uitnodigingsbrief per post.

Meer informatie

Heeft u interesse en wilt u op de hoogte blijven van belangrijke ontwikkelingen in het aanbod van kavels en klushuizen van de gemeente Den Haag? Meld u dan aan voor de digitale nieuwsbrief.
Aanmelden nieuwsbrief Kavels en Klushuizen

ZIE OOK: JONGERENCENTRUM DE KEET AAN DE SCHIMMELWEG DEFINITIEF DICHT !!

ZIE OOK: HANDTEKENINGENACTIE SP TEGEN SLUITING BIBLIOTHEEK SPOORWIJK

ZIE OOK: BEZUINIGINGEN, EEN RODE LENTE OOK IN DEN HAAG ???

ZIE OOK: DE POSTHOORN PRAAT MET BEZORGDE BEWONERS IN SPOORWIJK OVER DE BEZUINIGING IN WELZIJNSLAND

ZIE OOK: BEZUINIGEN OP WELZIJNSWERK OOK IN SPOORWIJK

ZIE OOK: BEZUINIGING WELZIJNSWERK: PENNYWISE EN POUNDFOOLISH


WEDEROM BEZUINIGEN IN HET HAAGS WELZIJNSWERK 


 
Mijn eigen stukje Den Haag
Kavelnieuws
8 maart 2016  
 
 
Deze nieuwsbrief is voor alle belangstellenden voor kavels en klushuizen in Den Haag. De nieuwsbrief bevat informatie over ontwikkelingen rondom kleinschalig opdrachtgeverschap waarbij de gemeente op de een of andere manier betrokken is.
Kom naar de Kavels- en klushuizenmarkt!
Kom naar de Kavels- en klushuizenmarkt!
Nog ter herinnering: op vrijdagavond 11 maart is er een informatieve kavels- en klushuizenmarkt in het Atrium van het stadhuis aan het Spui 70 tussen 18.00 en 20.00 uur. De toegang is vrij.
Er zijn diverse kramen boordevol informatie en ook zijn er een paar primeurs. Voor een drankje en klein hapje kunt u plaatsnemen op ons gezellige en kleurrijk ingerichte cateringplein.
Wat is er te vinden op de markt?Voor de locatie Veenweg worden de kavelprijzen en de bouwregels bekend gemaakt. Ook is op een scherm te zien hoe ontwerpen van  een aantal toparchitecten op de kavels geplaatst kunnen worden. Het bestemmingsplan dat nu ter inzage ligt, kunt u ook op de markt inzien. De verkoop start nog voor de zomer.
Kluspanden
Van de klusunits aan zowel de Witte de Withstraat als deNoordpolderkade/Cylinderstraat worden tijdens de markt de prijzen bekend gemaakt. De kavelpaspoorten liggen dan ook voor u klaar. Beide kluscomplexen gaan vóór de zomer in de verkoop.
Het pand aan de Noordwal 117 wordt in december als kluscomplex verkocht. Prijzen zijn nog niet bekend, maar voor geïnteresseerden liggen (vernieuwde) informatieboekjes klaar.
Uithofslaan
Aan de Uithofslaan komen kavels te koop voor vrijstaande woningen en twee-onder-een-kappers. De kavels gaan direct na de zomer in de verkoop. Op de markt worden de prijzen en kavelpaspoorten bekend gemaakt. Nieuwsgierig? Kom naar de markt en krijg de informatie als eerste!
Wilt u weten hoe het is om een eigen huis te verbouwen of een klushuis te verbouwen? Op de markt staan ervaringsdeskundigen die alles kunnen vertellen over hoe zij het hele proces ervaren hebben.
Nieuwe naam Deelplan 20
Nieuwe naam Deelplan 20
Voor Deelplan 20 (Ypenburg) is een nieuwe naam gekozen uit de vele inzendingen die we hebben ontvangen. De nieuwe naam wordt bekend gemaakt en de bedenker van de naam wordt in het zonnetje gezet. Per type kavel is een kavelpaspoort opgesteld, zodat u kunt zien wat u er mag bouwen. Ook is hier ruimte voor bouwgroepen. De kavels aan Deelplan 20 komen begin 2017 in de verkoop.
Wonen en werken in Petroleumhaven
Wonen en werken in Petroleumhaven
De Petroleumhaven krijgt een nieuw gezicht. Zo is er ruimte voor de bouw van twee hoge torens. Maar er komen ook kavels te koop voor verschillende soorten zelfbouw. Kadewoningen, woon-werkwoningen, bedrijfsunits met bovengelegen appartementen, echt van alles wat. In de twee appartementenblokken is zelfs ruimte voor bouwgroepen. In het water komt een kleine jachthaven, er komt horeca aan de kade. Kortom: het wordt goed toeven aan de Petroleumhaven in de toekomst. Er is een kraam met meer informatie over de plannen en de planning hiervan. Het schetsontwerp van het plan ligt ter inzage.
NIEUW: Bouwen met een bouwgroep
NIEUW: Bouwen met een bouwgroep
Nieuw in de kavelwinkel! Het wordt ook mogelijk om met Bouwgroepen samen te bouwen. Dit heet Collectief Particulier Opdrachtgeverschap (CPO). Op de markt is er extra aandacht voor met een speciale informatiestand.
Bij bouwgroepen ontwikkelen de toekomstige bewoners samen een kavellocatie. Particulieren kunnen hiermee geld besparen en  voorzieningen realiseren die individueel niet mogelijk zijn. Denk hierbij aan een gezamenlijke tuin of bij elkaar wonen op basis van een thema zoals duurzaamheid, ouderen of zorg.
Voordelen
Met of zonder ideaal, samen een kavellocatie ontwikkelen heeft enorm veel voordelen. Het is goedkoper. Schept een band. U hebt maximale invloed op uw woning én leefomgeving. U treft gezamenlijke voorzieningen. Kortom, u creëert ermee uw eigen gewenste leefwereld. Op de Facebookpagina ‘Bouwgroepen in Den Haag’ is hier meer informatie over te vinden.
Schrijf u vrijblijvend in!
Op de markt start ook het vrijblijvend inschrijven op locaties of thema’s voor bouwgroepen. De locaties zijn Petroleumhaven (Laak), deelplan 20 (Ypenburg) en de HALO-locatie (Vogelwijk) met bij alle drie mogelijkheden voor appartementencomplexen. Of schrijf u in voor een bouwgroep rond een thema zoals duurzaamheid en ouderen.
Ontmoet bouwgroepen
Er is ook een Bouwgroepenplein. Hier staan bouwgroepen die nog deelnemers zoeken. Bent u geïnteresseerd? Kom dan zeker langs om de eerste contacten te leggen.
Aanwezige bouwgroepen zijn:
  • Knarrenhof (bouwen voor ouderen)
  • RS WoonConsultancy (bouwen voor meergeneratiegezinnen). In de vorige nieuwsbrief is per ongeluk een onjuiste naam en link toegevoegd waarvoor onze excuses.
  • Stichting Handicare (bouwen voor gezinnen met een kind met een beperking),
  • Bouwgroep Nieuw Den Haag (samen bouwen met vrienden)
  • Urban Garden (vriendengroep die in een stoere/stedelijke locatie wil bouwen).
  • Loket Groepswonen door Ouderen (speciale woonvorm voor actieve mensen van 50 jaar en ouder)
  • Hoge Vrijheid – Bouwen op Elkaar (winnaar BOE kavel Petroleumhaven), CPO’s op bouwlagen
Tevens zijn ervaringsdeskundigen van de Groene Mient aanwezig om bouwgroepen met adviezen bij te staan.
Duinappartementen in de Vogelwijk
Duinappartementen in de Vogelwijk
De HALO verhuist van de Vogelwijk naar het Zuiderpark. Op de vrijgekomen plek aan de Laan van Poot komen luxe appartementen. Deze appartementen worden door een bouwgroep gebouwd. Meer weten? Kom naar de kavel-en klushuizenmarkt op 11 maart.
Nieuwe financieringsregeling Haagse zelfbouwers
Nieuwe financieringsregeling Haagse zelfbouwers
Om zelfbouw ook mogelijk te maken voor mensen met lagere inkomens introduceert de gemeente ‘Ik bouw betaalbaar in Den Haag’. Dit programma biedt mensen met een totaal bruto jaarlijks gezinsinkomen tussen € 30.000 en € 38.500 de mogelijkheid als starter op de koopwoningmarkt een eigen woning te bouwen.
De regeling geldt voor een bouwgroep van een appartementencomplex in Petroleumhaven, kavels voor eengezinswoningen aan de Cannenburglaan en in Deelplan 20 in Ypenburg. Op de informatiemarkt is er een kraam met meer informatie hierover.
Aan de Cannenburglaan in Moerwijk komt een project met 14 eengezinswoningen die gebouwd worden met behulp van het financieringsprogramma 'Ik bouw betaalbaar in Den Haag'. Bij deze kraam vindt u meer informatie over de ligging van de woningen en de mogelijkheden die er zijn. Voor geïnteresseerden ligt een boekje klaar met informatie. Verkoop van deze kavels zal naar planning nog aan het einde van dit jaar plaatsvinden.
Denk mee over nieuwe zelfbouwlocaties
Denk mee over nieuwe zelfbouwlocaties
De gemeente heeft weer twee nieuwe zelfbouwlocaties op het oog. Omwonende of geïnteresseerde kunnen meedenken over de geschiktheid en invulling ervan.
***Op de Schimmelweg 200 in Laak staat een gebouwtje. Dit gebouw wil de gemeente gaan verkopen als kluscomplex met een maatschappelijke bestemming. Ideaal voor bijvoorbeeld dagopvang van ouderen of gehandicapten of voor een hospice. De koper mag zelf bedenken of hij het gebouw laat staan en opknapt (en er eventueel nog een gedeelte op zet) of dat hij het gebouw sloopt en er nieuwbouw van ten hoogste twee lagen op bouwt. Ook mensen uit de directe omgeving zijn welkom om aan te geven wat zij van de plannen vinden. De reactieformulieren liggen op de informatiemarkt klaar.
Aan de Wijhestraat 28 was de Lantaern gehuisvest. Op dit moment staat het pand leeg. Dit pand komt in de verkoop als kluscomplex met individuele klusunits. Mocht er een groep komen die alle klusunits koopt en er ook zelf gaat wonen, dan heeft die groep het eerste recht van koop. Wilt u meer weten over de plannen en er op reageren? Dat kan tijdens de markt. Reactieformulieren liggen klaar.
Op Kijkduin liggen nu nog de voormalige scheidsrechtersvelden aan het Schapenatjesduin. We gaan deze velden verkavelen voor zelfbouw. Wij zijn benieuwd wat uw ideeën voor deze locatie zijn. Op de markt is een kraam hiervoor ingericht. Onze verkavelingsplannen liggen er maar ook uw mening wordt gevraagd. Denk mee!
De buurtconsultaties voor omwonenden van de Schimmelweg en de Wijhestraat worden ook deze avond gehouden in het stadhuis. Dus hebt u geen belangstelling voor de kavels maar wilt u wel meer weten over de plannen, kom dan ook gerust langs.
Wij zien u graag op de markt van vrijdag 11 maart van 18.00 tot 20.00 uur in het Atrium van het Stadhuis!
Open huis kluscomplexen druk bezocht!
Open huis kluscomplexen druk bezocht!
Veel mensen hebben zich afgelopen zaterdag tijdens de open dag van de kluscomplexen laten inspireren. Wilt u meer informatie over de klushuizen aan de Witte de Withstraat en de Noordpolderkadehoek Cylinderstraat? Kom dan vrijdag naar de Kavels-en klushuizenmarkt in het Atrium! Hier worden ook de prijzen van de klushuizen bekend gemaakt.
Volg ons!
Volg ons!
Volg ons op Facebook en Twitter en blijf op de hoogte van al het nieuws rondom kavels en klushuizen in Den Haag.
NIEUW: 'Bouwgroepen in Den Haag' op Facebook.
 
IN DEZE NIEUWSBRIEF:
Kom naar de Kavels- en klushuizenmarkt!
Nieuwe naam Deelplan 20
Wonen en werken in Petroleumhaven
NIEUW: Bouwen met een bouwgroep
Duinappartementen in de Vogelwijk
Nieuwe financieringsregeling Haagse zelfbouwers
Denk mee over nieuwe zelfbouwlocaties
Open huis kluscomplexen druk bezocht!
Volg ons!
AGENDA:
Vrijdag 11 maart 2016
Kavel- en klushuizenmarkt
18.00 tot 20.00 uur - Atrium stadhuis (Spui 70)
COLOFON:
Uitgave
Gemeente Den Haag
Contact
Kavelwinkel
Spui 70
2511 BT Den Haag
T: 070-7528424
E: kavelwinkel@denhaag.nl
Redactie
Wilt u contact opnemen met de redactie? Stuur een mail.      
 Den Haag © 2016