zondag, januari 03, 2016

Nieuwsbrief Vadercentrum december 2015


 
Bekijk deze email in uw browser
Geachte heer, mevrouw,

Met het Vadercentrum hebben wij weer een heel bijzonder jaar achter de rug. Vol  bijzondere activiteiten, waar wij allemaal trots op kunnen zijn:
 • In de Weggeefwinkel hielpen we ruim 10.000 klanten.
 • We begeleidden 37 stagiaires: 20 MBO`ers (richting Administratie en boekhouding, ICT, Dienstverlening en Zorg etc.), 11 maatschappelijk stagiaires, 6 taakstraf jongeren.
 • Aan de cursussen en overige activiteiten van het Vadercentrum namen duizenden personen deel en we deelden honderden certificaten uit.
 • De rol van de Buurtvaders was weer heel belangrijk, vooral tijdens evenementen en tijdens oud en nieuw.
 • Na een goed draaiend eerste jaar met het project "Klus Team MOOI Laak" gaan we komend jaar voornamelijk cursussen en voorlichtingsbijeenkomsten organiseren.
Al deze werkzaamheden werden uitgevoerd door 120 vrijwilligers, die zich met hart en ziel  inzetten. Deze vrijwilligers zullen ook in 2016 doorgaan met dezelfde ijver en met hetzelfde enthousiasme.

Aan het begin van de maand is het ook weer tijd voor de Nieuwsbrief van Vadercentrum Adam. Over een deel van de activiteiten in de maand december kunt u hieronder lezen.

Namens alle vaders, wens ik u een fijn, gezond en succesvol 2016 toe!

Met vriendelijke groet,

Bilal Sahin

December 2015
 

In deze editie: 
 • Sociale Top
 • Een gast in ons huis
 • Sinterklaas in de Weggeefwinkel
 • Energy party 070energiek, Vadercentrum
 • Duurzaamheidsbingo
 • Een middag vol bijzondere ontmoetingen
 • Repair Café Vadercentrum
 • Kerstfeest in het Vadercentrum
 • De Weggeefwinkel 'on tour'
 • Minibieb
 • Genoeg plaats in onze herberg
 • De Buurtvaders en de jaarwisseling 2015-2016
 • Doen
 • Agenda

Sociale Top


De Minister van Binnenlandse Zaken (BiZa) verraste het Vadercentrum met een persoonlijke uitnodiging voor de Sociale Top, die op 30 november in Zwolle werd gehouden. Voor zo’n “top” worden mensen uitgenodigd die, met een project of bij de dagelijkse werkzaamheden, in het sociale domein buiten reeds betreden paden durven te gaan en vernieuwende inzichten uitproberen. Het ministerie van BiZa organiseerde de “top” in samenwerking met de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

Er kwamen interessante sprekers voor het voetlicht. Onder andere een meisje van 12 jaar, die haar visie gaf over hoe het in de toekomst moet. Er werd volop gediscussieerd en vooral goed naar elkaar geluisterd.
Bij bezoeken aan verschillende projecten maakten vertegenwoordigers van de VNG veel aantekeningen. Zoals over een prachtig nieuw buurthuis, dat nog maar net was opgeleverd, maar kampt met een teleurstellend bezoekersaantal. De bezoekers vinden het een prachtig, door professionals bedacht, ontwerp, maar het is er niet gezellig en ook niet intiem genoeg. De Gemeente Zwolle begon direct  na de opening al met verbouwingsplannen.
Vanuit het Vadercentrum kreeg het buurthuis een aantal tips. Zo'n "top" is daar nou precies voor bedoeld.

Een gast in ons huis


Op woensdag 2 december kreeg Hans Spekman (landelijk voorzitter van de PvdA) een rondleiding door het Vadercentrum, waar hij zich meteen thuis voelde. De uitnodiging kwam van Resto VanHarte, die jaren geleden in het Vadercentrum van start is gegaan.
Het behoeft geen betoog, dat de uitgangspunten van Resto VanHarte en het Vadercentrum geheel in lijn liggen met hetgeen Hans Spekman uitdraagt. In zijn speech verwees hij er ook naar en vroeg vooral door te gaan op de weg om mensen met elkaar verbinden.

Tijdens het eten verhuisde Hans van tafel naar tafel. Toen hij bij de laatste tafel aankwam zat hij te midden van de vrijwilligers van De Weggeefwinkel. Zij hadden voor Hans, vanuit de winkel, een trui meegenomen. Blij met zijn 'nieuwe' trui en onder de indruk van wat hij in het Vadercentrum had gezien, ging hij weer huiswaarts.

Sinterklaas in de Weggeefwinkel


Gelukkig dat ook dit jaar Sinterklaas, op vrijdag 4 december, de tijd vond om, samenmet twee Pieten, de kinderen van klanten van het Vadercentrum en de Weggeefwinkel te bezoeken. Alle kinderen mochten apart en soms samen met broertjes en/of zusjes op de foto met de Sint en zijn Pieten. De Sint toonde zich blij verrast met de vele kleurplaten en tekeningen, die speciaal voor hem waren gemaakt.
Jammer dat zijn bezoek niet helemaal verliep zoals hij het zich had voorgesteld. Het is een drukke tijd voor de Pieten en ook die vergeten wel eens wat. De sleutel van het hok, waarin de cadeautjes lagen, was zoek. Gelukkig werd, met de hulp van de kinderen, uiteindelijk de sleutel toch gevonden. Zo konden de ruim 70 kinderen toch met een prachtig cadeau naar huis gaan.

De vrijwilligers van de Weggeefwinkel vroegen Sinterklaas bij zijn afscheid of hij ook volgend jaar ons niet voorbij wil lopen, waarop de Sint zijn pen pakte en meteen in zijn grote boek 'Weggeefwinkel Jonckbloetplein' noteerde.

Energy party 070energiek, Vadercentrum

Op vrijdag-middag 11 december keek 070energiek in het Vadercentrum mee met een groep buurtbewoners. Zij waren bijeen om na te denken hoe zij duurzamer kunnen leven en om te leren hun energierekening beter te begrijpen. Het doel was om te horen hoe ze het energieverbruik kunnen verminderen om zo de kosten te verlagen. Dit werd gedaan door energierekeningen te vergelijken en spelenderwijs uitdagende vragen door te nemen met oplossingen over hoe de energierekening te verlagen.
Iedereen nam wel een tip mee naar huis wat uiteindelijk zal leiden tot een lagere energierekening.
Wil jij ook met minimaal 5 vrienden of familieleden (thuis) een dergelijke bijeenkomst organiseren? Neem contact op met info@070energiek.nl

Duurzaamheidsbingo

Met het project Klus Team MOOI Laak organiseerden we het gehele jaar door verschillende themabijeenkomsten. Als laatste van deze bijeenkomsten in 2015 hielden we op vrijdag-avond 11 december een grote bingo bijeenkomst, met als thema duurzaamheid, waaraan ruim 50 wijkbewoners deelnamen.

Onder het genot van allerlei multiculturele hapjes konden de deelnemers leuke prijzen winnen, die aan het thema gerelateerd waren. Zoals ledlampen, tochtstrippen, doorvoerstekers, koelkastthermometers, douchecoaches, zeepjes van Lush en chocolade van Tony Chocolonely.
Ook in 2016 zullen we doorgaan met bijeenkomsten met als thema duurzaamheid.

Een middag vol bijzondere ontmoetingen

Op woensdag 16 december was een groep van 35 medewerkers vanuit het Clingendael Instituut te gast in Vadercentrum Adam. De middag werd georganiseerd in samenwerking met Den Haag Cares, een vrijwilligersorganisatie, waar de ontmoeting centraal staat. Het werd een middag met veel bijzondere ontmoetingen met mensen vanuit verschillende culturen.
Het Clingendael Instituut is een onafhankelijke denktank op het gebied van internationale betrekkingen. Naast een podium voor actualiteit en uitwisseling van informatie, is het onderzoeksinstituut een atelier waar kennis, advies en educatie op het terrein van internationale betrekkingen wordt ontwikkeld.

Maar voor  de ‘Clingendaelers’ deze middag even geen werk. Voor hen was het nog een verrassing wat er op het programma stond.
Om 13.00 uur werden ze hartelijk ontvangen met een lunch, klaargemaakt door vrijwilligers van het Vadercentrum. Heerlijke broodjes kaas, broodjes tonijn, fruit, sap en melk stonden klaar. Aan tafel was het tijd voor een eerste ontmoeting tussen de mensen van Clingendael en vrijwilligers van het Vadercentrum. Tijdens de lunch vertelden de vrijwilligers wat het Vadercentrum is, hoe het is ontstaan en wat er allemaal te doen is.

Na deze introductie werd het tijd om zelf aan de slag te gaan! De gasten konden kiezen uit zes verschillende workshops:
 • lassen,
 • vogelhuisjes timmeren,
 • hoedjes haken,
 • tassen naaien,
 • fietsen maken en
 • helpen in de Weggeefwinkel.
Onder begeleiding van vrijwilligers van het Vadercentrum gingen de verschillende groepjes elk ‘zijns weegs’. Al snel werden de eerste tassen genaaid, werd er druk getimmerd en aan andere workshops deelgenomen. Ook mocht een aantal mee om spullen op te gaan halen voor de Weggeefwinkel. Een andere groep sorteerde spullen voor de Weggeefwinkel.

Na een uur was het tijd om te wisselen. De gasten konden een tweede workshop kiezen. Ondertussen bleek dat het gesprek met de vrijwilligers van het Vadercentrum voor veel ‘Clingendaelers’ interessanter was dan hoe je bijvoorbeeld een vogelhuisje in elkaar timmert. Op allerlei plekken, waaronder de “Oosterse hoek”, werd dan ook druk gekletst en koffie/thee  gedronken. Buiten rookten een aantal een sigaretje met elkaar.
Door deze gesprekken ontstonden ook nieuwe ideeën. Bij voorbeeld, dat Clingendael een volgende keer een workshop organiseert, bijvoorbeeld op het gebied van onderhandelen.

Na ruim twee uur van workshops en kletsen werd het tijd om af te ronden. Alle partijen  werden hartelijk bedankt voor het mogelijk maken van deze bijzondere middag. Vanuit Clingendael kwam het idee, dat zij, samen met het Vadercentrum, activiteiten gaan organiseren. Hopelijk was dit dus een ontmoeting met een vervolg!

Repair Café Vadercentrum


Op donderdag-middag 17 december was alweer het laatste Repair Café van 2015. Onze vrijwillige reparateurs repareerden weer verschillende dingen o.a. een kruimeldief, een decoupeerzaak, gordijnen en een jack. En zo hielpen we weer een middag mensen met het maken van hun spullen.
Het volgende Repair Café is op donderdag 21 januari. Heeft u ook nog kapotte dingen? Gooi ze niet weg, maar breng ze mee naar het Repair Café. De middag begint weer om 14.00 uur.

Kerstfeest in het Vadercentrum 

Zoals ieder jaar ging de laatste thema-avond in het Vadercentrum, op vrijdag 18 december, over Kerstmis, in aanwezigheid van ruim 130 belangstellenden. Prachtig verlichte kerstbomen, kerstversiering en mooi gedekte tafels stonden klaar. De gasten werden ontvangen met chocolademelk.

Allemaal vrijwilligerswerk! Te veel om apart te benoemen, maar twee activiteiten willen wij er toch even uitlichten.
De eerste is dat, op initiatief van een buurtbewoner, tien kinderen uit onze wijk tien tafelstukjes voor deze gelegenheid hadden gemaakt.
En de tweede is, dat wij dit jaar werden verwend met een spontaan geformeerd koormet prachtige optredens de hele avond door.

Leendert Verzijden gaf een lezing over het Kerstverhaal. Paul Ameerali ging in op hetgeen er over Maria en Jezus in de Koran en in de Bijbel staat. Hij verraste de aanwezigen met de mededeling, dat teksten uit de Koran (Sura 61, vers 6) en het Evangelie van Johannes in de Bijbel (verzen 14:16 en 26; 15:26; 16:7 en 16:12-14) naadloos op elkaar kunnen worden gelegd.

In zijn verdere betoog vertelde Leendert Verzijden voor welke groepen mensen Kerstmis belangrijk is om te vieren. Uiteindelijk blijkt dat Kerstmis is voor alle mensen van goede wil, met een eigen invulling, eigen gevoelens, achtergrond en cultuur.

Aan het eind van de bijeenkomst ging het elektrische licht uit en werd het Ere zij God bij kaarslicht door koor en aanwezigen gezongen. Met de wens dat er voor alle mensen vrede op aarde mag zijn.

Alweer een mooie en leerzame avond werd afgesloten. De laatste groep gasten verliet het Vadercentrum pas nadat de keuken weer helemaal schoon was en het licht was uitgedaan. Vanwege het zachte weer bleef een aantal buiten nog wat na kletsen. Allen, die deze prachtig avond mogelijk maakten: bedankt !

De Weggeefwinkel "on tour" 

In de week vóór Kerstmis deden vrijwilligers van de Weggeefwinkel kleding in dozen en pakten ze ook kledingrekken in. Dat alles ging in onze bus om voor één dag bij deVoedselbank aan de Ketelstraat uitgestald te worden.

Van de tafel met koffie, thee, frisdrank en lekkernijen werd, al babbelend, gezellig gebruik gemaakt.
De voedselkratten waren die dag feestelijk gevuld en voor veel klanten was er ook iets vanuit de Weggeefwinkel te vinden.

Kortom: de feeststemming zat er al goed in !

Minibieb

Voor de deur van het Vadercentrum hangt alweer enige tijd een minibieb, waar mensen boeken in kunnen leggen en ook gratis boeken uit kunnen nemen. 'Onze' minibieb is echt een groot succes. Vrijwilligers van het Vadercentrum zorgen ervoor, dat de minibieb met regelmaat gevuld wordt vanuit de voorraad in de Weggeefwinkel.

We merken dat de wintertijd extra aantrekkingskracht geeft op de minibieb. Op zaterdag staan mensen voor de minibieb over boeken te praten. Kinderen gaan met hun ouders mee boodschappen doen voor een plakje worst bij de slager en voor een boek uit het  piepkleine boekenwinkeltje voor het Vadercentrum.
Met dank aan de PvdA, die ons de minibieb schonk !!

Genoeg plaats in onze herberg

Op Eerste Kerstdag gingen in de ochtend-uren de deuren van het Vadercentrum open om iedereen, die daar zin in had, een kopje koffie met wat lekkers aan te bieden. Het was voor het eerst en daarom een experiment, dat achteraf gezien goed gelukt is.

Wij hadden er geen idee van wie en hoeveel onze herberg binnen wilden komen. (Te) weinig gasten zou geen sfeer brengen, maar ook een veel te volle ruimte zou mensen de mogelijkheid ontnemen om gezellig wat met elkaar te kletsen.
Het lijkt wel alsof het in het Laakkwartier was afgesproken wie en hoeveel mensen naar het Vadercentrum zouden gaan. Volle bak en we scoorden voor nagenoeg 100% de doelgroep.
Precies zoals men thuis gewend is werden er, met op de achtergrond stemmige kerstmuziek, serieuze maar ook luchtige gesprekken gevoerd. En dat alles terwijl men zat te genieten van alle lekkernijen die werden aangeboden.
Aan niemand was gevraagd medewerking aan dit experiment te verlenen. Van enige organisatie was geen sprake.
Alles ging vanzelf, zoals het aanbieden van heerlijkheden tot en met de handen uit de mouwen steken. Aan deze koffie-ochtend heeft iedereen bijgedragen en daarom ook dank aan iedereen: de mede organiserende partners die in ons experiment geloofden, vrijwilligers en vooral onze gasten!!!

De Buurtvaders en de jaarwisseling 2015-2016 

Voor het zesde jaar op rij zette een groep Buurtvaders zich in voor een rustig verloop van de oud-en-nieuw viering. Voornamelijk in Laak-Noord. Zij surveilleerden van 20.00 uur tot 03.00 uur. De werkzaamheden bestonden o.a. uit: contacten leggen met buurtbewoners, de vele jongeren aanspreken bij wangedrag of bij al te uitbundig gedrag, het voorkomen of blussen van brandjes enz.
Bovengenoemde werkzaamheden werden natuurlijk uitgevoerd in nauwe samenwerking met de politie en de Gemeente.

Doen 

Dit jaar sluiten wij onze maandelijkse nieuwsbrief af met een gedichtje van Toon Hermans.
 Als wij niet samen delen in de straat
dan zal de wereldvrede nimmer komen
omdat de vrede in onszelf ontstaat
in wat wij samen doen en niet in wat wij dromen.
 Wij wensen u heel veel samen doen toe.

Agenda 

Enkele van de activiteiten in de komende weken:

Naast de 20-tal wekelijkse cursussen, de werkzaamheden in de Weggeefwinkel en de werkzaamheden van de Buurtvaders hebben we in de komende weken weer veel bijzondere activiteiten. Een aantal daarvan kunt  u hieronder lezen. Let op, er kunnen activiteiten zijn waarvoor aanmelden verplicht geldt.
 • Donderdag 7 januari, een presentatie over mediations,
 • Donderdag 21 januari, Repair Café,
 • Vrijdag 22 januari, voorlichtingsbijeenkomst over energie besparing en bekendmaking van de winnaar van de zonnepanelen door wethouder Wijsmuller.
Een uitgebreid programma kunt u op onze website vinden:http://www.haagsevaders.nl/site/index.php/cursussen/