dinsdag, december 01, 2015

Postbode doet de Buurtpreventie !!

IMG_2549

IMG_2550

WIJKBEHEERDER

Hondenpoep, rondslingerend vuilnis en scheefhangende paaltjes zijn, als het aan PostNL ligt, binnenkort niet meer te vinden in Schiedam Oost. Sinds half oktober hebben vijf postbodes in die wijk een extra taak gekregen: naast het bezorgen van brieven werken ze ook als wijkbeheerder voor de gemeente Schiedam.
Met deze proef willen we onderzoeken of wij onze bezorgers ook anders kunnen inzetten, aldus Woordvoerder van www.PostNL.

AD 04.12.2015 Postbodes willen geen extra taak als wijkbewaker. Op internetfora spreken zij zich fel uit tegen het plan van PostNL om tienduizenden bezorgers in te zetten als 'oren en ogen' van de wijk. ,,Dit heeft niets meer met ons werk te maken."
In Schiedam loopt de eerste proef met postbodes als wijkbewaker, maar de bezorgers zelf zien er niets in om foto's te maken van misstanden in hun buurt. ,,Dit heeft niets meer met ons werk te maken," zegt een Schiedamse postbezorger, die uit angst voor represailles anoniem wil blijven. ,,Dit wordt ons van bovenaf opgelegd, omdat er steeds minder post rond te brengen is, maar het leidt af van ons eigen werk."

De proef in Schiedam, waarbij postbodes onder andere de gemeente alarmeren als ze rommel op straat zien of kapotte verkeersborden, loopt volgende week af. PostNL heeft al aangegeven in het nieuwe jaar meer postbodes met de extra taak op pad te sturen. Het postbedrijf zou er volgens een Haagse bezorger goed aan doen om eerst de animo te polsen: ,,Dit beleid valt of staat met de inzet van postbodes. En die vegen de vloer aan met de proef. Velen zijn bang voor hun baan, maar de reacties op internetfora als postbezorgers.org spreken boekdelen."

Bespottelijk
Hij gaat er daarom van uit dat het bij een proef blijft: ,,Dit idee is compleet bespottelijk. Ik ga toch niet de illegaal gedumpte vuilniszakken van een klant fotograferen? Dan krijgt hij een bon en ik moet morgen dezelfde wijk weer lopen."

Hoewel PostNL zegt dat de postbodes gewoon betaald krijgen voor de extra werkzaamheden, hoeven ze 'het daar niet voor te doen', weet de Schiedamse postbode. ,,Ik weet het niet eens precies, maar het gaat om nul komma niets. Laat BOA's straatvuil in de gaten houden, die staan alleen bonnen te schrijven."

Bang voor het onbekende
Volgens Hans Waegemakers van de vakorganisatie Bond van Post Personeel heeft een aantal bezorgde postbodes zich gemeld. ,,Ze zijn bang voor het onbekende," weet hij. ,,PostNL probeert van alles om deze mensen aan het werk te houden. We moeten de proef afwachten, dan pas weten we of dit werkt."

Waegemakers begrijpt de angsten, maar nuanceert: ,,Ik snap wel dat sommige postbezorgers denken dat ze nu overal op moeten letten. Maar je kunt toch prima melden dat ergens vier vuilniszakken naast een container staan? Ik denk dat het een storm in een glas water is.''
Lees ook;
Postbode
VK 01.12.2015 Hondenpoep, rondslingerend vuilnis en scheefhangende paaltjes zijn, als het aan PostNL ligt, binnenkort niet meer te vinden in Schiedam Oost. Sinds half oktober hebben vijf postbodes in die wijk een extra taak gekregen: naast het bezorgen van brieven werken ze ook als wijkbeheerder voor de gemeente Schiedam.
Met deze proef willen we onderzoeken of wij onze bezorgers ook anders kunnen inzetten, aldus Woordvoerder van www.PostNL.
PostNL experimenteert met de surveillancediensten als mogelijkheid de almaar duurdere postbezorging betaalbaar te houden. De markt voor briefbezorging is tanende. Dus het bedrijf is  genoodzaakt zijn dienstleger van 30 duizend postbezorgers op den duur ook op andere manieren te gelde te maken.
Gedurende twee maanden rapporteren de postbodes allerhande gebreken tijdens de  dagelijkse ronde door hun wijk. Een vast onderdeel van de proef is dat de bezorgers elke dag een foto maken van de toestand van de vuilcontainers langs hun route. De foto's worden naar de gemeente gestuurd via een mobiele app.
De gemeente Schiedam hoopt met de proef bijvoorbeeld het naast de containers geplaatste huisvuil eerder op te ruimen. Sinds vorig jaar hebben burgers een pasje nodig voor toegang tot de ondergrondse containers. Sindsdien kreeg de gemeente met name in Oost steeds meer meldingen van rondslingerende vuilniszakken, zegt wethouder Alexander van Steenderen van Openbare Ruimte. Idealiter hoeven de handhavende vuildiensten niet meer lukraak rond te rijden op zoek naar missstanden, maar kunnen zij direct reageren op een melding van een postbode.
België
De postbode helpt niet met de afwas, maar brengt de noden en behoeften van ouderen in kaart voor de sociale dienst, aldus Woordvoerder van Bpost.
PostNL is niet het eerste postbedrijf dat op dit idee komt. Het Belgische postbedrijf Bpost is al verder met de inzet van bezorgers voor buurtwerk. In een aantal gemeenten nemen postbodes bijvoorbeeld poolshoogte bij tachtigplussers over hun leefomstandigheden. 'De postbode helpt niet met de afwas, maar brengt de noden en behoeften van ouderen in kaart voor de sociale dienst', aldus een woordvoerder van Bpost.
De Belgische postbodes vragen tijdens een enquête van ongeveer tien minuten aan de bejaarden of zij extra zorg nodig hebben, nog bezoek krijgen van familie en of zij de gemeente goed kunnen bereiken met eventuele hulpvragen. Na afloop krijgen de ouderen een folder met belangrijke gemeentelijke telefoonnummers.
Naast het enquêteren levert het Belgische Bpost boodschappenpakketten, wederom voor bejaarden of anderen die minder makkelijk de supermarkt bereiken. 'Postbodes zijn al vijf dagen per week aan huis. Het bezorgen van post blijft de belangrijkste taak, maar er zijn ook andere manieren om het bedrijfsleven van dienst te zijn', zegt de woordvoerder van BPost.
Kansen
Bij PostNL is dat lampje nu ook gaan branden. Hoewel de gemeente Schiedam nog niet betaalt voor de proef, wil het postbedrijf op den duur de boer op bij meer gemeenten. Dat kan zijn om overlast te signaleren, maar ook voor andere diensten. Wat voor werkzaamheden dat zijn, hangt volgens een woordvoerder af van de hulpvraag en het succes van de test. Die eindigt half december en wordt in januari beoordeeld. Bovendien moeten ook de bezorgers content zijn met hun nieuwe werk. 'Postbodes bezorgen post. Dit is echt wat anders.'
Inmiddels hebben ook andere gemeenten interesse getoond  in de diensten van PostNL, zegt de woordvoerder. Welke dat zijn wil het postbedrijf in dit stadium van hun onderzoek nog niet kwijt. 'We verkennen de kansen, maar moeten echt eerst weten waar de markt behoefte aan heeft. Daar willen we niet op vooruit lopen.'
Volg en lees meer over:
Trouw 01.12.2015  PostNL onderzoekt of postbodes in hun wijken de boel extra in de gaten kunnen gaan houden. In Schiedam loopt tot half december een proef met vijf bezorgers die onder meer foto's maken van overvolle vuilcontainers of andere problemen op het gebied van openbare orde signaleren. Ze geven deze informatie door aan de gemeente.
"We weten al jaren dat het aantal poststukken daalt. We zijn daarom aan het bekijken of de postbezorgers andere werkzaamheden kunnen gaan doen. In Schiedam loopt nu een eerste proef. Dit gaan we in nog meer gemeenten doen. We gaan dan alles evalueren met de gemeenten en postbezorgers om te bepalen of dit haalbaar en werkzaam is en of er echt behoefte aan is", aldus een woordvoerster van PostNL naar aanleiding van een bericht in het AD.
De bezorgers hebben een opleiding gedaan voor het fotograferen in de wijk. Ze krijgen voor hun extra werk betaald door PostNL.
Verwant nieuws;
NU 01.12.2015 PostNL onderzoekt of postbodes in hun wijken de boel extra in de gaten kunnen gaan houden.
In Schiedam loopt tot half december een proef met vijf bezorgers die onder meer foto's maken van overvolle vuilcontainers of andere problemen op het gebied van openbare orde signaleren. Ze geven deze informatie door aan de gemeente.
''We weten al jaren dat het aantal poststukken daalt. We zijn daarom aan het bekijken of de postbezorgers andere werkzaamheden kunnen gaan doen. In Schiedam loopt nu een eerste proef. Dit gaan we in nog meer gemeenten doen. We gaan dan alles evalueren met de gemeenten en postbezorgers om te bepalen of dit haalbaar en werkzaam is en of er echt behoefte aan is'', aldus een woordvoerster van PostNL naar aanleiding van een bericht in het AD.
De bezorgers hebben een opleiding gedaan voor het fotograferen in de wijk. Ze krijgen voor hun extra werk betaald door PostNL.
Lees meer over: Postbode
Gerelateerde artikelen;
Telegraaf 01.12.2015 PostNL onderzoekt of postbodes in hun wijken de boel extra in de gaten kunnen gaan houden. In Schiedam loopt tot half december een proef met vijf bezorgers die onder meer foto's maken van overvolle vuilcontainers of andere problemen op het gebied van openbare orde signaleren. Ze geven deze informatie door aan de gemeente.
"We weten al jaren dat het aantal poststukken daalt. We zijn daarom aan het bekijken of de postbezorgers andere werkzaamheden kunnen gaan doen. In Schiedam loopt nu een eerste proef. Dit gaan we in nog meer gemeenten doen. We gaan dan alles evalueren met de gemeenten en postbezorgers om te bepalen of dit haalbaar en werkzaam is en of er echt behoefte aan is", aldus een woordvoerster van PostNL naar aanleiding van een bericht in het AD.
De bezorgers hebben een opleiding gedaan voor het fotograferen in de wijk. Ze krijgen voor hun extra werk betaald door PostNL.
Lees meer over; postnl
AD 01.12.2015 Postbodes gaan de strijd aan met overlast. PostNL wil zijn tienduizenden bezorgers inzetten als 'oren en ogen' van de wijk. Het is de bedoeling dat ze bij het bezorgen van brieven en paketten gemeentes alarmeren over rotzooi op straat. Met foto's  kunnen ze bijvoorbeeld wijzen op overvolle vuilcontainers.
© anp.
In Schiedam loopt daarmee een allereerste proef. ,,Bezorgers lopen dagelijks op straat en kennen hun wijk daarom als geen ander. Gemeenten kunnen daar hun voordeel mee doen", zegt Hanne Kluck van PostNL.
Met de proef hoopt PostNL zijn tienduizenden bezorgers beter te gelde te maken. ,,Het aantal verstuurde poststukken daalt al jaren, vandaar dat we  kijken wij of onze bezorgers naast de post nog meer werkzaamheden kunnen verrichten," aldus Kluck. PostNL hoopt dat gemeenten straks voor de extra service willen betalen.
Schiedam is nog niets kwijt aan de proef, waar een aantal  Schiedamse bezorgers op hun ronde twee maanden lang dagelijks een foto van de vuilniscontainers nemen. ,,Ook checken ze waar er hondenpoep ligt en kunnen ze andere meldingen doen, zoals scheefstaande paaltjes en kapotte verkeersborden signaleren," vertelt Bert Vos, manager openbare ruimte van de gemeente Schiedam. Via een app op hun smartphone worden de foto's naar de gemeente gestuurd, die meteen actie onderneemt. ,,Als er een vuilniszak naast de container staat, is die in twee uur kapot en nog twee uur later is het één grote bende op straat."
Vos is enthousiast en noemt de postbodes 'de ogen en oren op straat. ,,Vaak wonen ze in de wijk waar ze bezorgen."
Meer proeven
Onze bezorgers moeten het willen en ook kunnen. Verder moeten gemeenten er behoefte aan hebben, aldus PostNL.
De proef in Schiedam duurt tot medio december. Komend jaar gaat PostNL meer proeven houden. Afhankelijk waar gemeenten behoefte aan hebben, kunnen de pilots ook op andere terreinen liggen, zoals op sociaal vlak. In België gebeurt dat al. Zo worden de Vlaamse postbodes van Bpost in onder meer Boom, Oostende, Keerbergen, Grimbergen en Hasselt ingezet om 80-plussers te bezoeken om te checken of ze hulp nodig hebben. In Oostende moeten de bezorgers in een jaar tijd liefst zesduizend ouderen bezoeken, in Boom 500.
Zoiets is volgens PostNL ook in Nederland denkbaar, hoewel het postbedrijf benadrukt nog in de proeffase te zitten. ,,De extra taken moeten wél haalbaar zijn," zegt Kluck. ,,Onze bezorgers moeten het willen en ook kunnen. Verder moeten gemeenten er behoefte aan hebben." PostNL roept dorpen en steden op zich te melden. En voor de duidelijkheid: de bezorgers worden voor het extra werk gewoon betaald.
In Schiedam is bezorger Sander Greten in ieder geval zeer tevreden. ,,Als postbezorger loop ik dagelijks op straat. Dat is ook mijn leefomgeving."