donderdag, december 17, 2015

Nieuw huishoudelijk reglement Bewoners Organisatie Spoorwijk, BOS

Huishoudelijk Reglement vastgesteld.

De Bewoners Organisatie Spoorwijk heeft het afgelopen jaar gewerkt aan modernisering van het bestuur. Het Huishoudelijk Reglement was 15 jaar oud en
kon op een aantal punten verduidelijking gebruiken. Zo werd er nog in guldens gerekend en was er onduidelijkheid over termijnen. De adviezen van externen en professionele instanties zijn op deze punten overgenomen.

Tijdens de Algemene Wijkvergadering van 1 december 2015 is het nieuwe Huishoudelijk Reglement van de Bewonersorganisatie Spoorwijk vastgesteld.
U kunt deze op de website vinden op de pagina Bestuur.