vrijdag, november 27, 2015

Wijkprogramma Spoorwijk 2016-2019

Bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties uit alle wijken hebben sinds dit voorjaar met de gemeente meegedacht over wat er beter kan en moet bij hun in de buurt. Dit heeft 48 wijkprogramma’s voor 2016-2019 opgeleverd: 1 voor iedere Haagse wijk.
In een wijkprogramma staan de prioriteiten voor de wijk voor de komende 4 jaar. 

Samenspraak

De wijkprogramma's zijn de opvolgers van de stadsdeelplannen. De stadsdeelplannen werden gemaakt door de gemeente, voor de wijkprogramma's is door de gemeenteraad besloten de plannen in samenspraak met bewoners, ondernemers en maatschappelijke organisaties te maken. De afgelopen maanden zijn hiervoor gezamenlijke sessies gehouden. En gingen de stadsdeelplannen over alles wat in de openbare ruimte gebeurt, de wijkprogramma's gaan over meer onderwerpen die prioriteit kunnen hebben in een wijk. Hiervoor zijn analyses gemaakt van wat er in de wijken aan de hand is en een visie op de vraag hoe daarop moet worden ingespeeld.

Iedere wijk anders

De wijkprogramma’s zijn maatwerk, want iedere wijk is anders. Zo is er in de wijk Duindorp bijvoorbeeld behoefte aan opleidingen voor jongeren om havengerelateerde beroepen te kunnen gaan uitoefenen. In de wijk Leidschenveen wonen steeds meer ouderen, zijn bewoners blij met de inrichting van de openbare ruimte en zijn er door de leeftijdsopbouw in de wijk kansen om meer vrijwilligers aan te trekken. 

Uitvoeringsprogramma's

Ieder jaar worden de wijkprogramma's uitgewerkt tot uitvoeringsprogramma's. In de uitvoeringsprogramma's staat wat er per jaar in de wijk wordt gedaan. Aandachtspunten die afvallen, kunnen in de jaren erna alsnog worden opgepakt. Bewoners, andere partners en gemeente werken nu samen aan de 1e uitvoeringsprogramma's. Die moeten in de 1e maanden van 2016 af zijn.

Wijkprogramma's 2016-2019

Lees het programma voor uw eigen wijk.

Wijkprogramma Laak: Spoorwijk 2016-2019

Samen werken aan wat belangrijk is voor de wijk waarin u woont, werkt en leeft: daar hebben bewoners, ondernemers en andere wijkpartners van Spoorwijk prioriteiten voor opgesteld samen met de gemeente.
Deze prioriteiten zijn uitgewerkt in een wijkprogramma rond 8 thema’s:
  • jeugd en onderwijs
  • wonen
  • bedrijvigheid
  • leefbaarheid en veiligheid
  • werk en inkomen
  • opvoeding en zorg
  • sociale cohesie
  • buurtbetrokkenheid.
Het wijkprogramma is richtinggevend voor de periode 2016-2019. Het jaarlijks op te stellen uitvoeringsplan legt vast welke prioriteiten worden opgepakt en hoe ze worden uitgevoerd. Begin 2016 is het uitvoeringsplan beschikbaar.
Bekijk het volledige wijkprogramma van Spoorwijk 2016-2019.
·                         PDF bestand Wijkprogramma Spoorwijk 2016-2019 (PDF, 1723 kB)