woensdag, augustus 19, 2015

Wijkschouw 01.09.2015

Beste bewoners en belangstellenden,

Noteert u alvast in uw agenda de datum van onze derde Wijkwandeling en Leefbaarheidoverleg :  
dinsdag 1 september a.s.

Verzamelplaats voor de wandeling is de  ingang van de Wissel, Betsy Perkstraat 14.

Wij lopen van 18.30 – 19.30 uur en daarna is er Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte van de Wissel om 19.30 uur (met koffie en thee).

Deze keer duurt het Leefbaarheidoverleg één uur, namelijk van 19.30 – 20.30 uur, dit in verband met de briefing van onze vrijwilligers voor het Kleurrijk Festival.

Binnenkort ontvangt u van ons de vergaderstukken.

U bent van harte welkom !!Met vriendelijke groet, namens het bestuur van BOS,

Astrid Maagdenberg, Pro Minutes
Secretariaat
Aanwezig: dinsdag en donderdag

Betsy Perkstraat 14
2524 XT  DEN HAAG       
Tel. 070 396 00 00