vrijdag, juni 19, 2015

Vervolg plaatsing ondergrondse containers in Spoorwijk.


Plaatsing ondergrondse containers in Spoorwijk. 

Waar komen ORAC's?
Geleidelijk worden er meer ondergrondse afvalcontainers geplaatst in verschillende stadsdelen van de gemeente.
Informatie avond 
25 juni 2015 van 18.30u tot 20.00u in De Wissel. 
In de wijk Spoorwijk (wijk 23) in Laak zijn ondergrondse restafvalcontainers geplaatst. De containers aan de Schimmelweg (locatie 23-14) zijn nog niet geplaatst. Op basis van een onderzoek onder bewoners is het voorstel deze containers te plaatsen aan de Hildebrandweg.

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 2 juni 2015 het definitieve plaatsingsplan met de gewijzigde locatie vastgesteld. Bent u het niet eens met dit besluit en bent u belanghebbende? Dan kunt u een beroep indienen bij de Raad van State. Dit kan van 4 juni tot en met 15 juli 2015.

Definitieve plaatsingsplan
Het definitieve plaatsingsplan en de plattegrond vindt u in de bestuurlijke stukken onder RIS-nummer 282822.
Documentatie
Zie ookBewonersbrief 27.06.2013 hier Bewonersbrief 23.05.2013: hier


Bewonersbrief - Bewoners hebben hierover brieven van de gemeente ontvangen. Deze brieven kunt u hier lezen: bewonersbrief plaatsing ondergrondse restafvalcontainers Spoorwijk (wijk 23)

Meer informatie - Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op het nummer 14 070. 

Plattegronden met locaties ondergrondse afvalcontainers
Spoorwijk 
detailkaart
Zie ook: hier en: hier en: hier en ook