zondag, mei 24, 2015

Het plan 'Opwaartse kracht!'

Wijkenaanpak.


In het plan 'Opwaartse kracht!' van wethouder Rabin Baldewsingh staat dat het college stopt met de krachtwijkenaanpakRabin Baldewsingh wil niet langer investeren in ‘stenen’ maar in ‘mensen’. 

Rabin Baldewsingh: 'In deze tijden van economische crisis moet je goed nadenken over de besteding van het geld. Ik kies ervoor om te investeren in het sociale domein en veel minder in het fysieke.'

Volgens wethouder Rabin Baldewsingh is in de wijken veel verbeterd sinds de jaren tachtig. “De straten zijn schoner, de openbare ruimte is fysiek goed op orde, de aanpak van criminaliteit is succesvol, waardoor onder meer het aantal overlastgevende groepen afneemt en het aantal inbraken is verminderd,” schrijft hij. Ook zegt hij dat de staat van de woningen in de stad flink is verbeterd. “Maar op taaie onderwerpen zoals de bestrijding van onderwijsachterstanden, werkloosheid en armoede blijven de aandachtswijken onverminderd slecht scoren.”

Baldewsingh wil dit aanpakken door bewoners en maatschappelijke organisaties uit de wijken aan te spreken, zo staat dit in zijn plan ´Opwaartse kracht!´. “De gemeente neemt het voortouw. Niet door alles zelf te willen doen, maar door samenwerking te organiseren.” 

Nieuw is dat de wijkaanpak zich ook richt op Laak, Mariahoeve, Nieuw Waldeck en Regentesse/Valkenbos Zuid. Voor de ‘wijkaanpak nieuwe stijl’ is inmiddels veertien miljoen euro beschikbaar voor vier jaar.

RTVWEST 21.05.2015 VideoDEN HAAG - Buurtboerderij de Nijkamphoeve aan de Escamplaan in Den Haag bestaat dankzij de inzet van bijna zestig vrijwilligers uit de buurt. Het is een buurtinitiatief dat de gemeente Den Haag graag ziet ontstaan, ook in de ... Lees verder

RTVWEST 20.05.2015 DEN HAAG – Het Haagse college stopt met de krachtwijkenaanpak. Hiervoor in de plaats komt een 'wijkaanpak nieuwe stijl'. Daarbij ligt de nadruk niet meer op het slopen en weer opbouwen van verpauperde wijken maar op initiatieven van ... Lees verder


Den HaagFM 20.05.2015 Den Haag stopt met de krachtwijkenaanpak. Hiervoor in de plaats komt een ‘wijkaanpak nieuwe stijl’. Daarbij ...lees meer