dinsdag, april 28, 2015

20e Dodenherdenking in de Oase 4 mei 2015


20e Dodenherdenking Buurt-en Kerkhuis de Oase
Maandag 4 mei 2015

THEMA: Wie de ogen sluit voor het verleden, is blind voor de toekomst

19.00 uur in de Oase, van Meursstraat 1
(Oase vanaf 18.45 uur open)

19.50 uur Ledeganckplein bij het Gedenkteken
 
Georganiseerd door: Multiculturele Werkgroep Spoorwijk                                   

- Welkom door Dhr. J. Baronner (Oase) namens de Multiculturele  Werkgroep Spoorwijk

- Vanuit de bewonersorganisatie Spoorwijk levert Mw. M. Wesselingh een bijdrage

- Samenzang met de Railsingers en Cantorij

- Filmbijdrage van de Jeroenschool

- Bijdrage stichtingen Multicultureel Platform Vrede & Vrijheid en Stichting MEDEA door Mw. I. Pacholec 

- Vanuit deTurkse Moskee Mescidi Kuba dhr. R. Odek
    
- Vanuit de Gemeente Den Haag levert wethouder Dhr. R.S. Baldewsingh een bijdrage

- Samenzang met de Railsingers en Cantorij

- Afsluiting: Op weg naar buiten krijgt u een bloem uitgereikt

Om 19.59 uur          
Last Post aansluitend 2 minuten stilte
Kranslegging, namens de stad Den Haag
Wilhelmus op het Ledeganckplein


Ledeganckplein:
De trompettist Mw. A. Meijsberg  blaast “ The Last Post”
Vanaf 20.00 uur: 2 minuten stilte
We zingen het Nederlands Volkslied
Wilhelmus van Nassouwe
ben ik, van Duitsen bloed,
den vaderland getrouwe
blijf ik tot in den dood.
Een Prinse van Oranje
ben ik, vrij onverveerd,
den Koning van Hispanje
heb ik altijd geëerd.

Mijn schild en de betrouwen
zijt Gij, o God mijn Heer
op U zo wil ik bouwen,
verlaat mij nimmermeer.
Dat ik toch vroom mag blijven,
uw dienaar t’aller stond,
de tirannie verdrijven
die mij mijn hart doorwondt.

Kranslegging door wethouder Dhr. R.S. Baldewsingh

Bloemengroet door de aanwezigen


Na afloop is er in de Oase koffie en thee voor iedereen.