zondag, juli 27, 2014

Ouderen aan tafel


'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'

In de week van 26 september - 2 oktober 2014 organiseert de stichting BBD i.s.m. Burenhulpcentrales, de activiteit 'Hagenaars nodigen ouderen uit aan tafel'.
Haagse burgers wordt gevraagd een oudere een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen burgers in wijken te vergroten

Hagenaarsnodigenouderenuitaantafel

cesar aan tafel
Haagse burgers worden uitgenodigd een oudere een plek aan tafel aan te bieden, met als doel de contacten tussen mensen in hun directe omgeving te vergroten. Onder meer drummer Cesar Zuiderwijk van de Golden Earring doet mee aan het project, niet als oudere maar als amateurkok voor buurtbewoners.
De actieweek is van vrijdag 26 september tot en met donderdag 2 oktober. Meer informatie:klik hier.