zaterdag, januari 11, 2014

Een nieuw jaar ook in Spoorwijk

Het jaar 2014 is maar net begonnen en er dienen zich al een aantal ontwikkelingen aan.

Bestemmingsplan Spoorwijk.
Er is weer een nieuw bestemmingsplan Spoorwijk (vooraankondiging) in de maak.
Het plangebied ligt in het stadsdeel Laak. De begrenzing van het plangebied is als volgt: spoorlijn, parallel aan de Hildebrandstraat, het Hildebrandplein, de Ferrandweg, de Laakkade, de Van Zeggelenlaan en de grens met de gemeente Rijswijk, parallel aan de Sinjeur Semeynsweg en de Schimmelweg. plangrens Spoorwijk

De kaarten met daarop de begrenzingen van de plangebieden liggen met ingang van 18 oktober 2013 ter inzage in het Den Haag Informatiecentrum, Spui 70 (maandag t/m woensdag en vrijdag van 09.00 tot 16.00 uur en donderdag van 09.00 tot 20.00 uur). De kaarten zijn tevens in te zien op de gemeentelijke website.Voorafgaand aan de ter inzagelegging van de ontwerpbestemmingsplannen zal geen gelegenheid worden geboden tot het indienen van zienswijzen. Evenmin zullen er op de plannen betrekking hebbende stukken ter inzage worden gelegd. Onafhankelijke instanties worden niet in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over het voornemen.

Activiteitenprogramma Laak 2014.

Ook zal het Activiteitenprogramma Laak 2014  Activiteitenprogramma Laak  verder worden uitgerold.


Betaald Parkeren.
Per 3 februari 2014 is het betaald parkeren ook in Spoorwijk een feit. De bewoners zijn hier niet erg gelukkig mee. Al eerder hadden we de Bewonersbijeenkomst betaald parkeren 06.10.2013 in de Wissel waar zo'n 120 bewoners op af kwamen. Er is inmiddels een werkgroep opgericht om te kijken hoe we in Spoorwijk gaan reageren op de snode plannen !!!! Er komt nog een gesprek met de verantwoordelijke wethouder.

zie verder -->> Betaald parkeren in Spoorwijk per 03.02.2014

Zie ook: Informatiebijeenkomst 21.11.2013 betaald parkeren Spoorwijk
Zie ook: Invoering betaald parkeren Laak 
Zie ookBetaald parkeren stadsdeel Laak per 2014
Zie ook: Extra parkeerplaatsen Allard Piersonlaan Laakkwartier
Zie ook: Parkeren met Maatwerk zienswijze B.O.S. 13.11.2013 
Zie ook: Gemeente Reactie op zienswijze betaald parkeren Laak

Gemeenteraadsverkiezingen.
En als klap op de vuurpijl (overgebleven van oud en nieuw) zijn er op 19 maart 2014 de gemeenteraadsverkiezingen. De campagne is reeds losgebarsten.De bewonersorganisatie in Spoorwijk (B.O.S.) heeft daarom in het Laaktheater een verkiezingsdebat georganiseerd. Op 6 maart 2014 kunt u aanwezig zijn om uw geluid te laten horen.

Een van de onderwerpen die ter sprake zullen komen is uiteraard het Betaald Parkeren. Heel opmerkelijk in deze kwestie is namelijk het feit dat de PvdA al een beetje weel heel erg voortvarend bezig is.


Tijdens een ledenvergadering waarbij de leden hun mening over het verkiezingsprogramma van die partij konden geven, werd dit punt uit het conceptverkiezingsprogramma geschrapt. De sociaaldemocraten steunden een voorstel van kandidaat-raadslid Marko Fehres dat erop neerkomt dat er per wijk goed wordt gekeken of betaald parkeren nodig is. ‘We willen dat er zorgvuldig wordt gekeken waar het wel en niet noodzakelijk is', aldus een woordvoerder van het bestuur. Kijk eens hier

Waarom pas nadat ze met het besluit hebben ingestemd het betaald parkeren in te voeren in Laak ?? Noemen we dat het Voortschrijdend Inzicht ??  Of heet dat gewoon "Zieltjes Winnen"?? Wie het weet mag het zeggen !!!!

zie ook:

Peiling uitslag 19.03.2014 Haagse gemeenteraadsverkiezingHaagse 
Verkiezingsstrijd gemeenteraadsverkiezingen 19 maart 2014 losgebarsten
Haagse en andere Gemeenteraadsverkiezingen 19.03.2014