dinsdag, mei 14, 2013

Wijkwandeling en Leefbaarheidoverleg 4 juni

Beste bewoners en belangstellenden,


Noteert u alvast de datum van onze tweede wijkwandeling en Leefbaarheidoverleg op dinsdag 4 juni a.s.?

Verzamelplaats voor de wandeling is de ingang van de Wissel, Betsy Perkstraat (onder het afdakje).

Wij lopen van 18.30 – 19.30 uur en daarna is er Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte van de Wissel om 19.30 uur (met koffie en thee).


Binnenkort ontvangt u van ons de vergaderstukken.

Met vriendelijke groet, namens de BOS,Astrid Maagdenberg, Pro Minutes
Secretariaat

Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG
Tel. 070 396 00 00

Website: www.spoorwijk.org