zondag, mei 05, 2013

Plaatsingsbesluit ORAC’s o.a. Beetsstraat (wijk 23)

Ondergrondse afvalcontainers Beetsstraat (wijk 23)

De gemeente is voornemens om meer Ondergrondse Afvalcontainers in Spoorwijk te plaatsen. De volledige lijst met adressen vind je in de Spoorwijzer van Voorzomer 2013. En de kaart met locaties ... zie verder

Bewonersbrief 23.05.2013: hier


Zie ook: hier en: hier en: hier


Plaatsingsbesluit.
Het plaatsingsplan van wijk 23, Spoorwijk is door het college van burgemeester en wethouders met ingang van 25 april vrijgegeven. De bezwaarperiode van 6 weken gaat in op 25.04.2013 .

Het besluit is op de site van Den Haag in te zien onder bestuurlijke stukken met risnummer 258144.

Zie tevens als bijlage de handleiding Juridische Procedure in beroep gaan, punt 6, hierin wordt verwezen naar de uitleg in het besluit.

Handleiding
Kaart
Besluit college Plaatsingsplan Orac's Spoorwijk (wijk 23)   


Alternatieve plek ????
Op deze plek in de Beetsstraat zou ook een ORAC geplaatst kunnen worden !!! Tegelijktijd kunnen er dan extra parkeerplekken komen. Dit dan met het oog op het invoeren van het betaald parkeren per 2014 ook in Spoorwijk.  En als we dan toch bezig zijn kan er op dezelfde stoep een Fietstrommel worden geplaatst.