zondag, mei 12, 2013

Fietstrommels ook in Spoorwijk nodig

Gemeente plaatst Fietstrommels.
De gemeente plaatst de komende jaren tot en met 2014 in 8 buurten 110 fietstrommels. In deze buurten hebben veel woningen geen eigen fietsenberging en hierdoor staan veel fietsen op straat. Daarom is het belangrijk dat er meer afgesloten fietsenstallingen komen. Daarnaast stimuleert de gemeente bewoners om een Buurtstalling te beginnen.

Aantal beschikbare fietstrommels per buurt:
• Vruchtenbuurt: 20

• Bezuidenhout-Oost: 20

• Oostbroek: 15

Laakkwartier West en Schimmelweg en omstreken: 15

• Valkenboskwartier: 10

• Regentesse-kwartier: 10

• De Bras (complex aan de Waterviolier): 5

• Geuzenkwartier: 15

Stallingsplek in fietstrommel
In een fietstrommel passen 4 gewone fietsen. Bakfietsen en fietsen met vaste kratten passen niet in de fietstrommel. Biesieklette beheert en verhuurt de fietstrommels. U kunt als bewoner een plek in een fietstrommel huren voor ongeveer € 7,50 per maand. U komt alleen in aanmerking voor een stallingsplek in een fietstrommel als u geen eigen bergruimte voor de fiets heeft. Op dit moment zijn er fietstrommels in de Abrikozenstraat en aan de Schenkkade. Wilt u zich inschrijven voor een plek in een van deze fietstrommels? Ga naar www.biesieklette.nl.

Locaties bepalen per buurt
In de 8 buurten moeten voor alle fietstrommels de locaties nog bepaald worden. De gemeente gaat buurt voor buurt te werk. Zodra uw buurt aan de beurt is, krijgt u daarover een brief.

Stappen;
• De gemeente vraagt de bewonersorganisaties om locaties voor fietstrommels aan te leveren;

• Bewoners kunnen ook een suggestie voor een locatie doorgeven aan de gemeente;

• Met alle ingediende locaties maakt de gemeente een concept-plaatsingsplan;

• Tijdens een informatiebijeenkomst kunnen bewoners het concept-plaatsingsplan inzien, erop reageren en suggesties doen voor andere locaties;

• Dan volgt een definitief plaatsingsplan;

• De gemeente neemt contact op met de mensen die een aanvraag hebben gedaan om te vragen of zij nog steeds interesse hebben;

• De gemeente vraagt een vergunning voor het plaatsen van de fietstrommels aan;

• Als er geen bezwaren op de plaatsingsvergunning zijn worden de fietstrommels geplaatst.

Ook 20 fietstrommels beschikbaar voor overige buurten
Ook buiten de 8 buurten kunnen bewoners een fietstrommel aanvragen. Kijk op Fietstrommel aanvragen voor meer informatie.

Zelf buurtstalling starten
U kunt ook zelf een buurtstalling starten. Dat kan met subsidie van de gemeente. Zo’n stalling kan bijvoorbeeld in een leegstaand (winkel)pand of garage. De stalling moet schoon en veilig zijn minstens vijf jaar blijven bestaan. De subsidie is vooral bedoeld voor de aanschaf van fietsenrekken, een goede toegangsdeur en een goed (elektronisch) sleutelsysteem.

In dit filmpje op TV West kunt u zien hoe de gemeente Den Haag eraan werkt om in woonwijken fietstrommel en -stallingen te krijgen.

Zie ook: Meer stallingruimte voor fietsers
en zie ook: Grote steden verzuipen in de fietsen...

Meerjarenprogramma fiets 2011 - 2014 (pdf)

De volledige subsidieregeling en het aanvraagformulier vindt u hieronder;
Beleidsregel subsidie buurtstallingen Den Haag (pdf)
Aanvraagformulier subsidie buurtfietsenstalling (pdf)
Aanvraagformulier subsidievastelling buurtfietsenstalling (pdf)

Contact
Voor vragen kunt u mailen naar fietsparkeren@denhaag.nl of bellen met het contactcentrum, 14070.