vrijdag, april 26, 2013

Project Straatvertegenwoordigers Spoorwijk


Oproep

Meldt u aan als lid van de Straatvertegenwoordigers Spoorwijk.

Project straatvertegenwoordigers

De laatste tijd signaleren steeds meer bewoners dat een aantal problemen in de wijk groter worden. Deze problemen worden zoveel mogelijk door de verantwoordelijke instanties opgelost, maar er blijven toch nog zaken liggen. Als reactie hierop zijn in Den Haag verschillende projecten gestart. In navolging van het succesvolle project in Laak Centraal en in Laak Noord willen wij het project ‘Straatvertegenwoordigers’ in Spoorwijk opzetten.

In het project zijn de bewoners de ‘ogen en oren’ in de wijk, die signalen doorgeven aan de instanties die werken aan de leefbaarheid van Laak. Aan het project wordt meegewerkt door politie Haaglanden, de dienst Stadsbeheer en de woningcorporaties Haagwonen en Vestia.

Ook de Bewonersorganisatie B.O.S. ondersteunt het project straatvertegenwoordigers.

Start.

Eind vorig jaar is er reeds een begin gemaakt met het project Buurt Preventie Team. Dit bleek echter voor een aantal bewoners n de praktijk nog een brug te ver. We willen daarom graag aansluitend het project voorzetten in de vorm van Straatvertegenwoordigers in de wijk. In samenwerking met een vertegenwoordiger van het Turks Huis, de bewonersorganisatie Spoorwijk en ondersteuning vanuit de gemeente en advisering van de Politie willen wij gezamenlijk de veiligheid in de wijk verbeteren. Om duidelijker te maken wat het project inhoudt hebben wij een aantal zaken op een rijtje gezet.

Wat is een straatvertegenwoordiger

Een straatvertegenwoordiger is een bewoner die zijn of haar oren en ogen goed open houdt. Hij is bereid om de instantie die het probleem mogelijk kan oplossen op de hoogte te stellen van een signaal uit de straat.

Doel

Wij willen dat bewoners uit de wijk helpen om signalen uit de wijk doorgeven aan de verantwoordelijke instanties om zo onze wijk meer leefbaar te maken.

Praktijk

Signalen van een straatvertegenwoordiger kunnen bijvoorbeeld betrekking hebben op drugsoverlast, overbewoning, geluidsoverlast, verkeerd aanbieden van huisvuil enzovoorts. Samen met de Dienst StadsBeheer (DSB), Staedion en Politie Haaglanden willen we proberen om met straatvertegenwoordigers de problemen zo snel mogelijk te signaleren en op te lossen.

Hoe gaan we dat bereiken

Op dit moment zijn er al bewoners bezig met de veiligheid in de buurt. Hoe meer bewoners zich hiermee gaan bezig houden hoe sneller de leefbaarheid in de wijk er op vooruit gaat. Zeker als wij dit gezamenlijk gaan doen. Straatvertegenwoordigers gaan problemen in onze wijk signaleren en nemen vervolgens contact op met de verantwoordelijke organisatie en geven de melding door. De verantwoordelijke organisatie geeft zelf aan op welke termijn het probleem opgelost zal gaan worden. De straatvertegenwoordigers houden vervolgens in de gaten of dit ook daadwerkelijk zo is. Alles wordt genoteerd in het straatvertegenwoordigers-logboek. Regelmatig wordt er met elkaar besproken of de organisaties doen wat er is afgesproken.

Wat willen wij nog meer.

Graag willen wij meer straatvertegenwoordigers in Spoorwijk. Als meer bewoners zich opgeven, kunnen we ook meer signalen doorgeven aan de verantwoordelijke organisaties. Daardoor zal onze wijk nog leefbaarder worden. Daarom zoeken we nog bewoners die straatvertegenwoordiger in onze wijk willen zijn.

Hoe komt u aan meer informatie?

Voor vragen, opmerkingen of aanmeldingen, kunt u contact opnemen met::


Paul Hendriks

projectleider samenlevingsopbouw

T 070 312 12 43

M 06 19 14 01 88

E henpa@boog.nl