vrijdag, november 02, 2012

Uitslag Huurcommissie Spoorwijk

AD 31.10.2012

Stand van zaken per 27.10.2012


Inmiddels is de uitspraak van de Huurcommissie binnen.

Op 26 juni 2012 heeft de Huurcommissie het verzoek van de verhuurder (Vestia) behandeld om uitspraak te doen over de vraag of de gebreken zijn hersteld.

Kern van de uitspraak.
De ernstige gebreken als genoemd in de uitspraak van de Huurcommissie van 22 juni 2011 (zaaknummer 2010-30152) zijn onvoldoende verholpen. Op 1 januari 2012 is nog sprake van een gebrek als genoemd in het gebrekenboek van de Huurcommissie in de categorie C (nummer Qd2): “onvoldoende warm water, bij een individuele cv/ww-installatie”. Gelet op de mate waarin dit gebrek het woongenot van de huurder schaadt, acht de commissie met ingang van l januari 2012 een verlaging van de huurprijs tot 60 % van de maximum huurprijs op zijn plaats.

Kortom, van een aantal van de 25 woningen zijn dus nog niet alle gebreken verholpen. Dit betreft 9 woningen waarvan de gebreken slechts gedeeltelijk zijn verholpen. De tijdelijk verminderde huurprijs van 40 % van deze woningen wordt per 1 januari 2012 verhoogd naar 60 %. In de andere 16 gevallen, waar de gebreken wel zijn verholpen, gaat de huur weer volledig omhoog.

Het is nu dus aan Vestia om alsnog de Losse eindjes op te pakken en met een Nulmeting aan te tonen dat ALLE problemen daadwerkelijk zijn opgelost !!!! Lees vooral ook nog eens de aanbevelingen door uit dat rapport van TNO !!!!

Verder

Bewonersgroep Effe Puffe ? Liever niet !!!