zondag, september 30, 2012

Buurtpreventieteam Spoorwijk – informatiebijeenkomst 02.10.2012

Informatiebijeenkomst Buurtpreventie Team in Spoorwijk

In Spoorwijk wordt binnenkort een Buurtpreventie Team (BPT) gestart. Er wordt gezocht naar wijkbewoners die iets aan een veilige woonomgeving te willen doen. Alvorens aan de slag te kunnen gaan, wordt er een informatie bijeenkomst georganiseerd.

Deze is op dinsdag 2 oktober 2012 van 19:30 – 21:00 uur in Wijkcentrum de Wissel, Betsy Perkstraat 14. (inloop vanaf 19:15 uur)

Deze avond wordt geleidt door Elsbeth van der Ven van Stichting Boog. Zij neemt dit project over van Irmgard Winter, aangezien zij per 1 oktober start bij een nieuwe baan. Als projectleider heeft zij ervaring in het opzetten van Buurt Preventie teams.

Op dit moment hebben ongeveer 37 bewoners aangegeven interesse te hebben. Wij hopen dan ook op een grote opkomst!

Programma:

Het programma van deze avond ziet er ongeveer als volgt uit:

19.30 u Opening & welkomstwoord door Just van Niel (docent ‘integrale veiligheid en bewonersinitiatieven’ op de Haagse Hogeschool)

19. 45 u Aandachtspunten Spoorwijk o.g.v. veiligheid

20.00 u Het opzetten van een Buurt preventie team: hoe pak je dat aan?

20.30 u Mogelijkheid voor vragen

20.45 u Vervolgafspraken makenUw komst is waardevol!!!

Met vriendelijke groet,

Elsbeth van der Ven

projectleider Samenlevingsopbouw
Verder:

Meldpunt
(voorbeeld)


Uit een evaluatie blijkt dat zestig procent van de klachten binnen twee jaar met goed resultaat is afgehandeld. Wel wil de gemeente werken aan een betere bekendheid van het meldpunt.
Steeds meer woonoverlast in Scheveningen en Loosduinen
RTVWEST 04.10.2012 Bewoners van de Haagse wijken Haagse Hout, Loosduinen en Scheveningen hebben steeds vaker te maken met woonoverlast en burenruzies. Dat blijkt uit signalen die bij het Meld- en Steunpunt Woonoverlast van de gemeente binnen komen.Workshops voor vrijwilligers

Den HaagFM 01.10.2012 De gemeente Den Haag heeft Hagenaars die zich inzetten als vrijwilliger voor een veilige wijk bedankt met een aantal workshops.

Het gaat om Hagenaars die actief zijn binnen het Stedelijk Netwerk Veiligheid. De vrijwilligers konden afgelopen weekend deelnemen aan workshops als inbraakpreventie lees verder