zaterdag, september 29, 2012

Bekendmaking omgevingsvergunning (kapvergunning) Bomen in de Beetsstraat.
Locatie thv Beetsstraat 182-196 o.a. 4 Platanen thv locatie Beetsstraat 200 (voorheen De Fram)

Gemeenteblad 29, 19 september 2012 Gemeenteblad 29, 19 september 2012(PDF, 957 kB)


Bekijk ook de gemeenteberichten in het gemeenteblad.

Omgevingsvergunning.

Deze publicatie betekent niet dat er vergunning en/of ontheffing is verleend of geweigerd. Leidt deze aanvraag tot een ontheffing, een vergunning of een ontwerpbesluit dan wordt deze gepubliceerd, daarna is het mogelijk om de stukken in te zien en eventuele zienswijze in te dienen of bezwaar te maken. Deze bekendmaking geldt voor de aanvragen met een activiteit bouw, aanleg en/of monument ook als vooraankondiging van een mogelijke behandeling in de Haagse Welstands- en Monumentencommissie. U kunt de aanvraag inzien bij het Den Haag Informatiecentrum.

Zeer vreemd daar er eerder was afgesproken (zie ook raadsvergadering 06.04.2011 – commissie Ruimte) dat zeker deze 4 monumentale Platanen aan de Beetsstraat thv nr 200 (voorheen De Fram) zouden blijven staan. Kijk hier en hier.

Via contact met het stadsdeelkantoor is verzekerd dat het rijtje bomen zou blijven staan. Wel zullen de bomen (flink) gesnoeid kunnen worden. Ook zal de bestrating en de boomgaten (boomspiegel) rondom de bomen kunnen worden verbeterd.

Zie verder ook:
De grijze plekken in de Beetsstraat Spoorwijk Den Haag
Aanpak ‘Grijze’ boomplekken in Spoorwijk