woensdag, augustus 01, 2012

Meer ondergrondse afvalcontainers in de wijkPlaatsing afvalcontainers Spoorwijk ORAC'S

De gemeente is gestart met het plaatsen van ondergrondse restafvalcontainers (ORACS) in de wijk. Ondergrondse afvalcontainers gaan vervuiling, zwerfafval en overlast van dieren tegen.

Voordelen - Met een ORAC blijven de straten een stuk schoner. De belangrijkste voordelen zijn:
- Dagelijks en 24 uur per dag beschikbaar
- Afval eerder uit huis
- Ook voor kleine hoeveelheden
- Minder kans op ongedierte
- Minder stank
- Geen zwerfafval door opengescheurde zakken
- Schonere woonomgeving

Aanpassingen - De gemeente controleert eerst of er geen kabels en leidingen in de grond zitten en plaatst dan de ondergrondse containers. De grond wordt na het openleggen direct hersteld. De overlast wordt zoveel mogelijk beperkt. zie ook: voorbereiding Beetsstraat

Definitief plaatsingsplan - Op 25 juni 2012 was er een inloopavond over de definitieve plaatsing van de containers. Hierbij zijn de reacties van bewoners meegenomen. Na de zomer worden de locaties vastgesteld. Er wordt rekening gehouden met de mening van bewoners en technische eisen.

Bezwaar maken - Het College van B&W neemt het definitieve besluit over de plaatsing. U heeft hierna 6 weken de tijd om bezwaar hiertegen in te dienen. Meer informatie over de bezwarenprocedure vindt u op www.denhaag.nl/afval.

Bewonersbrief - Bewoners hebben hierover brieven van de gemeente ontvangen. Deze brieven kunt u hier lezen: bewonersbrief plaatsing ondergrondse restafvalcontainers Spoorwijk (wijk 23)

Meer informatie - Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op het nummer 14 070.

Plattegronden met locaties ondergrondse afvalcontainers
Spoorwijk detailkaart

Situatie Beetsstraat.
Huidige situatie

Alternatieve plek ?

Aangewezen plaats ORAC (kost parkeerplek !!)

Alternatieve plek ? (+ parkeersplaatsen)

Alternatieve plek ? (+ parkeersplaatsen)

Schimmelweg
Alternatieve plek ?

Alternatieve plek ?

Alternatieve plek ?


En meer informatie over Ondergrondse containers ORAC  .... nog meer.