zondag, juli 22, 2012

De Losse eindjes in Spoorwijk

De losse eindjes in de Rudolf van Brammenstraat/Vosmaerstraat !!!!


Onlangs was wethouder Marnix Norder op bezoek in Spoorwijk om met de bewoners te praten over de stand van zaken van het woonklimaat in de huurwoningen. Ook het functioneren van de warmtepomp van ENECO werd besproken.

De wethouder zegde toe met Vestia in overleg te gaan om aan te sturen op een grondige meting van het binnenmilieu in de woningen. Inderdaad is door de GGD onlangs een meting verricht.
Ook was al eerder de Huurcommissie op bezoek om de geconstateerde problemen na te lopen op grond waarvan de huursverlaging van 60 % was vastgesteld. Uiteindelijk was de hoorzitting op dinsdag 26.06.2012. Een definitieve uitspraak volgt nog.

Toch zijn er nog Losse eindjes.

Er zijn dus wel degelijk nog steeds problemen (en verder) met de warmtepomp. Ook het wooncomfort staat nog steeds onder druk. --->>> zie verder