zondag, mei 27, 2012

Wijkschouw/Leefbaarheidoverleg 05.06.2012

De Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg Spoorwijk plaats gaat vinden op: Dinsdag 5 juni a.s.
De Wijkschouw (verzamelen onder afdak naast “De Wissel”)
van 18.30-19.30 uur

Een positief kritische wandeling door een deel van de wijk, waarbij eventuele verbeter- en aandachtspunten onderweg, worden genoteerd, met bewoners & vertegenwoordigers van instanties, onder begeleiding van Ton Farla van Bewoners Organisatie Spoorwijk.

Het Leefbaarheidoverleg (met koffie en thee) in “De Wissel”
van 19.30 uur tot 21.30 uur

Een transparant en constructief overleg tussen bewoners en instanties waarbij aandachtspunten & ideeën worden uitgewisseld en afspraken worden gemaakt. Dit alles onder het genot van een kopje koffie en / of thee, het voorzitterschap is in handen van Bewoners Organisatie Spoorwijk.


Agenda Leefbaarheidoverleg:

1. Opening en mededelingen door de voorzitter
2. Presentatie en voorlichting door de Brandweer
3. Verslag vorig Leefbaarheidoverleg d.d. 6 maart 2012
4. Actielijst vorig Leefbaarheidoverleg d.d. 6 maart 2012
5. Nieuwe actiepunten van de Wijkschouw
6. Inbreng bewoners
7. Inbreng organisaties / instanties
8. Samenvatting van de avond door de voorzitter

Met vriendelijke groet,
Marcel Keus
Voorzitter Bewoners Organisatie Spoorwijk/Leefbaarheidoverleg Spoorwijk


Voor de professionals een dringend verzoek Indien u verhinderd bent, gaarne te zorgen voor een vervanger/vervangster uit uw organisatie of instantie!


Met vriendelijke groet,
Namens de BOS,

Astrid Maagdenberg,
Administratief Ondersteuner St. Boog.
Betsy Perkstraat 14
2524 XT DEN HAAG

Tel. 070 396 00 00
Website: www.spoorwijk.org