vrijdag, maart 02, 2012

Wijkschouw, Leefbaarheidoverleg én de Jaarvergadering 6 Maart

Wijkschouw, Leefbaarheidoverleg én de Jaarvergadering BOS.

Dinsdag 6 maart a.s. (18.30 uur wijkschouw en 19.30 uur vergadering)

UITNODIGING

Voor een combinatie Wijkschouw, Leefbaarheidoverleg en Jaarvergadering BOS

Wijkschouw
Hiervoor bent u welkom onder de luifel/ingang bij de Wissel, Betsy Perkstraat 14
We wandelen door de wijk van 18.30 – 19.30 uur met een kritische blik.

Leefbaarheidoverleg
Om 19.30 uur is het Leefbaarheidoverleg in de Ontmoetingsruimte.
Voor koffie en thee wordt gezorgd.

Aansluitend vindt de Jaarvergadering van BOS plaats.


Agenda Leefbaarheidoverleg (onder voorbehoud)

1. Opening en mededeling door de voorzitter
2. Verslag en actielijst van vorige W & L d.d. 6 december 2011
3. Nieuwe actiepunten wijkschouw
4. Inbreng bewoners
5. Inbreng instanties
6. Jaarvergadering BOS
7. Rondvraag en sluiting door voorzitterMet vriendelijke groet,

Marcel Keus
Voorzitter Bewonersorganisatie Spoorwijk/Leefbaarheidoverleg


Komt allen want dit is misschien de laatste Leefbaarheidoverleg!Namens de BOS,Astrid Maagdenberg,

Administratief Ondersteuner St. Boog.Betsy Perkstraat 14

2524 XT DEN HAAG

Tel. 070 396 00 00

Website: www.spoorwijk.org

Verslag Wijkschouw en Leefbaarheidoverleg in Spoorwijk.
Dinsdag 6 december 2011 van 19.30- 21.30 uur in de Ontmoetingsruimte van De Wissel.

Aanwezig:
Marcel Keus – voorzitter BOS, Ton Farla –BOS, Ramazan Ödek –BOS, Ria Groot – BOS, Eddy de Vries – BOS, Jos de Wind –Wegbeheerder gemeente, Margriet Snaterse – Vestia, Marc Quadvlieg – Politie, Frans Fifis – Oase, Renée van Mil – Oase, Zakaria el Bachiri – JOP-plein jongeren, René Schouten –Stio Laak, bewoners en belangstellenden en Astrid Maagdenberg (notulist, St. Boog)

Afgemeld:
Trees Hoekstra, Marjan Wesselingh, Carlien Nijbroek en Marijke Pawiro –BOS, Irmgard Winter – St. Boog.


1. OPENING EN MEDEDELINGEN:
Marcel Keus opent de vergadering en heet de aanwezigen welkom.
De agenda vanavond is iets gewijzigd.
Marc Quadvlieg, wijkagent, vertelt over een proef van drie maanden waarbij hij elke dinsdagochtend spreekuur heeft in de Oase (van 10.00 – 11 uur). Tot nu toe heeft Marc alleen positieve geluiden gehoord. Door mond op mond reclame is er al veel aanloop en in een ontspannen sfeer praat hij met bewoners van Spoorwijk en indien noodzakelijk, onder vier ogen in een besloten ruimte.

Marcel wil tussendoor kwijt dat Spoorwijk ook positieve geluiden kan laten zien en horen via de media. Op het JOP-plein is overleg geweest tussen jongeren, buurtbewoners (moeders) en de politie.
Het is heel positief dat de regie in eigen handen wordt gehouden en dat heeft geresulteerd in een goede en positieve samenwerking tussen genoemde groepen. Spoorwijk kan dus ook positief in het nieuws komen.

Ook wil Marcel weten van Marc wat de stand van zaken is met de moeder en haar gehandicapte kind?
Zij hadden veel last van pesterijen.
Marc antwoordt dat het momenteel rustig is. De moeder en haar kind gaan verhuizen, wanneer is nog niet bekend. Helaas is de berichtgeving van betrokkenen erg opgeblazen in de media.

Tot slot vraagt Marcel aan de aanwezigen of er aandachtspunten zijn voor de politie?
Dat is niet het geval en Marc verlaat de vergadering.

2. Presentatie en voorlichting van de Brandweer
Job Kramer en Mia Wardenier van de brandweer Haaglanden stellen zich voor.
De aanwezigen mogen eerst anoniem stemmen met een stemkastje.
Middels een presentatie willen zij voorlichting geven over brandveiligheid in en het huis en de gegevens van de stemkastje worden hierbij gebruikt.

In het kort enkele feiten:
De onderwerpen vanavond zijn:
• Brand in de woning, hoe vaak komt dat voor?
• Oorzaken van brand
• Gevaar van brand
• Alarmeren van hulpdiensten
• Bereikbaarheid en blusvoorzieningen

In 2011 waren er tot nu toe 154 woningbranden in de regio Haaglanden.

Oorzaken van brand:
• Roken in bed
• Tv op stand-by
• Ook elektrische machines kunnen in brand
• Brand begint vaak in de keuken. Oorzaak : o.a. hete olie (dan deksel op de pan, nooit met de pan gaan lopen of water erbij doen)
• Wasdroger, wasmachine
• Advies om blusdeken aan te schaffen of rookmelders plaatsen in de woonkamer
• In de keuken, hittemelders plaatsen

Alarmeren van hulpdiensten, zij vragen:
• Wat er aan de hand is
• Hoeveel mensen er gewond zijn
• Doorgeven van straat en huisnummer, naam en telefoonnummer

Bereikbaarheid en blusvoorzieningen:
• Brandweer is binnen 8 minuten ter plekke
• De straatbreedte waar de brandweerwagen met brandkranen doorheen moet rijden moet 2.50 – 4.50 meter breed zijn (voor hoogwerker)

Marcel vraagt of er vragen zijn voor de mensen van de brandweer?

Dit blijkt niet het geval.

Marcel bedankt Mia en Job voor de presentatie en zij verlaten de vergadering.

3. Verslag Leefbaarheidsoverleg d.d. 6 september 2011
Deze wordt niet besproken.

4. Actiepuntenlijst Leefbaarheidsoverleg d.d. 6 september 2011
Deze wordt niet besproken.

5. Nieuwe actiepunten Wijkschouw van 6 december 2011
• Het JOP-plein t/o Potgieterstraat 53, mist 3 tegels
• Boom bij tempel, zeker 3 x per week wordt op stoep geparkeerd, paaltje is geen optie
Wordt meegenomen door politie, in weekend extra toezicht.
• Hildebrandstraat, halve fiets. Moet sticker hebben.
• Verzakte stoep, Vosmaerstraat 45, voor zowel Vestia als gemeente
• Graag 4 Hagenaartjes, t/o nummer 86 Oltmanstraat bij Vlindertuin
• “dansende tegels” Jonathanstraat vanaf nummer 32 en lager en vanaf nummer 16 en lager
• Ingezakte stoep Jonathanstraat, nummer 20
• Los vuil naast containers Alb. Thijmstraat

6. Inbreng bewoners
Zakaria vertelt over de uitnodiging die de bewoners van Spoorwijk nog krijgen.
Deze uitnodiging is een handreiking van de bewoners en de jongeren aan de andere bewoners van Spoorwijk om een betere band te krijgen. Vanaf 18 december tot en met 31 december wordt op het een Kerstfeest georganiseerd. Het plein wordt verlicht, verwarmd en versierd en bewoners kunnen genieten van koffie en andere versnaperingen.
Ook zijn er plannen van de jongeren om samen met de bewoners van het JOP-plein in het voorjaar voortuintjes aan te leggen.

Een bewoner uit de Oltmansstraat vraagt aandacht voor twee parkeerplaatsen voor zijn huis waar vergunning voor is verleend. Deze parkeerplaatsen zijn nodig om in noodgevallen zijn kinderen snel een busje of ambulance in te krijgen, maar regelmatig staan op deze parkeerplaatsen andere auto’s.

Een bewoonster merkt op dat de gele zakken van STIO Laak, toch regelmatig een heel weekend op een hoek van een straat blijven liggen.
René Schouten van STIO Laak antwoordt dat dit niet de bedoeling is en dacht dat ze toch echt opgehaald werden, maar hij zal er aandacht aan geven.

Een bewoner wil kwijt dat al sinds 2009 plannen zijn om van de oude gedeelte van de Amazonestraat een eenrichtingsweg te maken.
Marcel weet dat de gemeente dit inderdaad heeft besloten, maar de eenrichtingsweg is er nog niet gekomen.

Een bewoner van de 2e fase koopwoningen vraagt de bewonersorganisatie om advies i.v.m. de hoge maandelijkse kosten van de warmtepomp. De kosten van de aardwarmte zijn gestegen van 190 naar zo’n 350 tot 400 euro per maand.
Bewoner heeft navraag gedaan bij Nibud en volgens deze organisatie is om en nabij 90 euro per maand voor aardwarmte normaal.
Ook hebben de bewoners voor een bewonersvergadering energiebedrijf Nuon uitgenodigd maar deze is niet ingegaan op de uitnodiging.
Marcel raadt bewoner aan om een bewonerscommissie op te stellen en ook met een VVE kun je de krachten bundelen om samen op te trekken.
De bewonersorganisatie zal dit punt zeker oppakken.

7. Inbreng organisaties/instanties
Margriet Snaterse van Vestia meldt dat op 27 januari a.s. opnieuw door de bewoners van Spoorwijk gratis een avondbezoek aan het Gemeentemuseum gebracht kan worden. Indien er meer dan 30 personen mee willen kan het museum zelfs een bus regelen en de bezoekers worden opgehaald vanuit Spoorwijk en ook weer teruggebracht.
Het toegangsbewijs is een sleutelhanger van het museum.

Ramazan Ödek, behalve bestuurslid ook jongerenwerker bij St. Mooi vertelt dat op Oudejaarsdag activiteiten voor jongeren worden georganiseerd in de Keet. Er wordt een grote opkomst verwacht.

8. Afsluiting door de voorzitter
Marcel bedankt de aanwezigen, zowel bewoners als professionals voor hun komst en inbreng tijdens deze vierde en laatste wijkschouw en leefbaarheidoverleg van Spoorwijk van het jaar 2011.
Nogmaals noemt hij de data van het Kerstfeest op het JOP-plein op 18 december a.s. en de Nieuwjaarsreceptie van BOS op maandag 9 januari 2012 in de Wissel.
Deze staat ook in de net uitgekomen laatste nummer van Spoorwijzer van 2011.
Marcel sluit de vergadering.


Aktielijst.
mnd nr. omschrijving Locatie Actie voor Gepland voor gereed datum
dec Mist 3 tegels JOP-plein t/o Potgieterstraat BSD maart 2012
sept dec Boom bij tempel, wordt vaak tegen aan gereden/auto's op stoep Tempel, Alb. Thijmstraat Politie/HHT maart 2012
sept dec Halve fiets, moet sticker Hildebrandstrraat thv 74 HHT maart 2012
sept dec Verzakte stoep Vosmaerstraat 45 BSD/Vestia maart 2012
sept dec Plaatsing 4 Hagenaartjes t/o Oltmansstraat 86 BSD maart 2012
sept dec Dansende tegels, nummer 32 en lager en no. 16 en lager Jonathanstraat BSD maart 2012
sept dec Ingezakte stoep Jonathanstraat bij nummer 20 BSD maart 2012
sept dec Los vuil naast containers Alberdingk Thijmstraat STIO maart 2012
sept dec Geparkeerde auto's op gereserveerde plekken Oltmansstraat HHT maart 2012
sept dec Gele c.q. rose zakken blijven in weekend liggen heel Spoorwijk STIO maart 2012 gereed dec.2011

1 Comments:

Blogger Leonoor said...

Wel mooi verwoord, dat je met een VvE je krachten kunt bundelen. Maar vergeet niet dat samen tot een beslissing komen niet altijd even gemakkelijk gaat..

10:38 a.m.  

Een reactie posten

<< Home