maandag, februari 27, 2012

Bomenkap en rioolvernieuwing Hildebrandstraat – Goeverneurlaan

klik op titel

Hildebrandstraat – Goeverneurlaan, Laakkwartier Spoorwijk stadsdeel Laak

Het gaat dus niet om 400 bomen maar slechts om 104 bomen !!

Rioolvervanging en trambaanvernieuwing Goeverneurlaan

In Den Haag ligt 1300 kilometer riool waarvan een deel ruim 80 jaar geleden is aangelegd. Ieder jaar wordt een deel van het riool geïnspecteerd en op basis hiervan wordt bekeken of, waar en wanneer de riolering vervangen moet worden.

Op de Goeverneurlaan wordt vanaf maart 2012 de riolering vervangen. Tegelijkertijd wordt het tramspoor vernieuwd en wordt de tramhalte bij de Van Zeggelenlaan aangepast. De trottoirs worden opnieuw bestraat en de fietspaden geasfalteerd.

Wanneer vinden de werkzaamheden plaats?
De werkzaamheden starten in de week van 5 maart 2012 en duren tot eind juli 2013. Om de overlast te beperken en om de werkzaamheden zo snel en efficiënt mogelijk uit te voeren, is het werk in 5 fasen opgedeeld.

Fase 1: van maart tot juni 2012, tussen Hildebrandplein en de Van Zeggelenlaan.

Fase 2: start na het EK voetbal tot september 2012 tussen Van Zeggelenlaan en de Aarnout Drostlaan.

Fase 3: van september tot medio november 2012, tussen de Aarnout Drostlaan en de Genestetlaan.

Fase 4: start eind februari 2013 tot medio mei 2013, tussen de Genestetlaan en de Allard Piersonlaan.

Fase 5: van medio mei tot augustus 2013, tussen de Allard Piersonlaan en de Oudemansstraat.

Inloopavond
De bijeenkomst was op 06.02.2012 van 16.00 tot 20.00 uur in de trouwzaal van het stadsdeelkantoor Laak. Tijdens de bijeenkomst kregen de bezoekers een toelichting over de werkzaamheden aan de tramrails, riolering, fietspaden en bomen aan de Goeverneurlaan.

Bereikbaarheid en omleidingen
Rioolvervanging betekent dat in de meeste gevallen de straat in zijn geheel moet worden opengebroken. Op de Goeverneurlaan worden de verhardingen van gevel tot gevel vervangen. Per fase wordt steeds een gehele afsluiting gemaakt, waarbij de tram blijft rijden. Overlast is helaas niet te voorkomen. Wel probeert de gemeente de overlast zoveel mogelijk te beperken.

Voetgangers kunnen tijdens alle werkzaamheden zonder grote problemen woningen en bedrijven bereiken via loopschotten. Het doorgaande verkeer wordt omgeleid via de Neherkade. Afhankelijk van de fase, zal ook een omleidingsroute over de Oudemansstraat of De Genestetlaan gaan. De omleidingen worden met borden aangegeven. Parkeren blijft mogelijk in de omliggende straten.

Huisvuil aanbieden
Door de werkzaamheden kunnen vuilniswagens uw afval niet voor de deur ophalen. Op borden staat aangegeven waar u uw huisvuil kunt aanbieden.

Veiligheid
De gemeente doet er alles aan om de veiligheid tijdens de werkzaamheden te garanderen, toch blijven werkterreinen gevaarlijke plaatsen. Het is verstandig vooral kinderen hierop te wijzen.

Bewonersbrief
Omwonenden hebben hierover een brief van de gemeente ontvangen met meer informatie over de inloopavond en werkzaamheden.

Informatie
Voor meer informatie kunt u bellen met de gemeente op het nummer 14 070.